Zanemarivanje i držanje u neprimjerenim uvjetima

| More

U slučaju zanemarivanja životinje (prehrana, neprikladan smještaj, stalno držanje na lancu i lanac urezan u meso, vidljivo bolesna životinja, sumnja da životinja nije čipirana i cijepljena protiv bjesnoće, napuštanje životinje, nezbrinjavanje potomstva i sl.) komunalnom redarstvu i nadležnoj veterinarskoj inspekciji pismenim putem upućuje se prijava u kojoj treba navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja i priložiti što više dokaza koji mogu poslužiti u svrhu dokazivanja navoda iz prijave (fotografije ili videosnimke, iskazi svjedoka, obdukcijski nalaz, veterinarska dokumentacija).

Najčešća su kršenja sljedećih odredbi Zakona o zaštiti životinja:

Članak 5.

(1) Zabranjeno je životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima protivno odredbama ovoga Zakona.

(2) Zabranjeno je:

1. uzgajati životinje tako da trpe bol, patnju i strah te ih namjerno ozljeđivati, protivno pravilima struke odnosno najnovijim znanstvenim dostignućima

5. obučavati životinje za borbe, organizirati borbe životinja, osim tradicionalnih natjecanja bikova ili sudjelovati u njima uz obveznu suglasnost i prisustvo veterinarskog inspektora, posjećivati ih i oglašavati te u vezi s borbama organizirati klađenje i sudjelovati u klađenju

7. koristiti tehničke uređaje, pomoćna sredstva ili naprave kojima se u obliku kazne utječe na ponašanje životinja, uključujući bodljikave ogrlice ili sredstva za školovanje koja uključuju uporabu električne struje ili kemijskih tvari, čijim korištenjem se uzrokuje bol

13. izlagati životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinja uzrokuje bol, patnja, ozljede, strah ili smrt

14. davati životinjama hranu ili tvari čije uzimanje uzrokuje bol, patnju, ozljede, strah ili smrt

16. zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu

19. ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah protivno odredbama ovoga Zakona

Članak 6.

(1) Posjednik ne smije:

1. napustiti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje koje drži pod nadzorom

3. nanositi bol, patnju i ozljede životinjama pri školovanju.

(2) Posjednik mora pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć i osigurati zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja, veterinarsku pomoć pri porodu ako je potrebna i osigurati odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 7.

(1) Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena.

Prijava bi trebala sadržavati sve podatke o podnositelju prijave, počinitelju ili vlasniku, odnosno skrbniku životinje, kao i o svjedocima koji mogu potvrditi navode iz prijave.

Važno: anonimne prijave uglavnom se ne razmatraju. Ako želite ostati anonimni jer mislite da bi osoba koju prijavljujete mogla ugroziti vašu sigurnost, u potpisanoj prijavi nadležnoj instituciji naglasite da želite ostati anonimni prema prijavljenom. Tako komunalno redarstvo/inspekcija može kontaktirati vas kao svjedoka, ali prijavljenoj osobi neće dati vaše podatke. Ako se radi o psu i ako postoji sumnja da nije cijepljen protiv bjesnoće i/ili mikročipiran (što je zakonska obaveza svakog skrbnika psa), svakako treba i to naglasiti, a na kraju svake prijave treba zatražiti povratnu informaciju o poduzetom.

Veterinarskoj inspekciji upućuje se i bilo koje drugo kršenje Zakona o zaštiti životinja poput loših uvjeta u zoo dućanima, klanja svinja bez prethodnog omamljivanja, neprikladno držanje tzv. domaćih životinja i tako dalje...

Komunalno redarstvo obavlja nadzor nad provedbom odredaba Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Takve Odluke propisane su za svaki grad posebno i mogu se pronaći na internetskim stranicama gradova. Za područje grada Zagreba građani se mogu javiti komunalnom redarstvu na tel. 01/610 1566 (svaki dan od 8 do 20h) ili na e-mail komunalno-redarstvo@zagreb.hr, dok se adrese komunalnog redarstva drugih gradova mogu pronaći na internetskim stranicama pojedinog grada. Također, komunalno redarstvo provodi nadzor sukladno i svojim obavezama i ovlastima prema odredbama Zakona o zaštiti životinja.

Popis veterinarskih inspekcija po gradovima, odnosno županijama nalazi se ovdje. Prijave veterinarskoj inspekciji pri Državnom inspektoratu mogu se uputiti na adresu prijave@dirh.hr.

Primjeri prijava: http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=589.

Prijavu svakako treba poslati i policiji i Općinskom državnom odvjetništvu ako se radi o kršenju članka 205., stavka 3. Kaznenog zakona:

Ubijanje ili mučenje životinja

Članak 205.

(3) Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme,

kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

(4) Životinja iz ovoga članka oduzet će se.

Ažurirano: kolovoz 2019.

Vezane teme

Zanemareni pas

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting