Pozitivne novosti u Zakonu o zaštiti životinja

| More

Error:

Nakon 10 godina, novi Zakon o zaštiti životinja donosi mnoge pozitivne novosti među kojima su:

Objavljeno: listopad 2017.

Error:

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting