17.04.19. Prijava Grada Vrbovca zbog rušenja gnijezda vrana tijekom gniježđenja

| More

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode
Radnička cesta 80/3
10 000 Zagreb

Državni inspektorat
Šubićeva ulica 29
10 000 Zagreb


Predmet: Prijava Grada Vrbovca zbog rušenja gnijezda vrana tijekom gniježđenja

Poštovani,

obraćamo Vam se tražeći da obavite inspekcijski nadzor postupanja Grada Vrbovca gdje je u tijeku rezanje grana stabala na platanama na kojima obitavaju vrane s mladima te da spriječite uznemiravanje vrana u vrijeme njihova gniježđenja i razmnožavanja.

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) navodi da su ciljevi i zadaće zaštite prirode, između ostalih, „očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost očuvanjem prirodnih stanišnih tipova, divljih vrsta i njihovih staništa, uključujući i sve vrste ptica koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, kao i ptičjih jaja i gnijezda, uspostavom odgovarajućeg sustava zaštite, upravljanja i nadzora” (članak 4.).

Također, ističe se da se zaštita prirode provodi osobito „provedbom mjera koje osiguravaju održavanje ili prilagodbu svih vrsta ptica koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, kao i njihovih jaja i gnijezda, te staništa na razini koja odgovara posebnim ekološkim, znanstvenim i kulturološkim zahtjevima, istodobno uzimajući u obzir gospodarske i rekreacijske zahtjeve” (članak 6.).

Stručnjaci orinitolozi u Hrvatskoj redovito upozoravaju da je vrijeme od travnja do kolovoza doba godine kad vrane polažu jaja i imaju mlade u gnijezdima. Osobito je osjetljivo razdoblje kada mladi izađu iz gnijezda i uče letjeti, ali još su nespretni i mogu stradati. Zato je važno ne dirati mlade ptiće kod kojih je ionako smrtnost visoka i čak oko 50 posto njih ne preživi. Upravo sada u Vrbovcu prijeti im smrt jer se režu stabla s gnijezdima prije nego što su ptići dosegli dob za napuštanje gnijezda.

U gradu Zagrebu je, prema nekim procjenama, oko 10 tisuća vrana, a u svrhu sprječavanja gradnje gnijezda ptica iz porodice vrana rezidba grana na kojima vrane želi sviti gnijezda provodi se najesen i zimi, kada nema gnijezdišta, kako se životinje ne bi uznemiravale u vrijeme razmnožavanja. Ne vidimo prepreke da se takva praksa ne provodi i u Vrbovcu i drugim hrvatskim gradovima.

Osim poštovanja zakonskih propisa, smatramo iznimno važnim ulogu inspekcija i drugih stručnjaka za zaštitu prirode u informiranju javnosti o civiliziranom suživotu s vranama. Vrane su među najinteligentnijim vrstama na planetu (procjenjuje se da posjeduju inteligenciju na razini djeteta od sedam godina), mogu rješavati složene zagonetke s više koraka, znaju koristiti i same izrađivati alate, mogu planirati budućnost i razmjenjivati stvari, koriste geste za komuniciranje, vole se igrati... Dakle, po mnogočemu slične su nama ljudima i zato se trebamo potruditi razviti s njima miran suživot.

Stoga Vas molimo da spriječite uznemiravanje vrana i potencijalnu smrt ptića te da nas obavijestite o rezultatima inspekcijskog nadzora.

S poštovanjem,

Lorena Herceg


Zagreb, 17. travnja 2019.

Poslano inspekciji zaštite prirode na e-mail adrese: kresimir.ilic@mzoe.hr, hrvoje.stunkovic@mzoe.hr, tajnica.inspekcija@mzoe.hr.

Vezane teme

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting