04.03.10. Ubijanje životinja u Veterinarskoj stanici u Sisku

| More

Prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU
Gospodin Igor Burić, općinski državni odvjetnik
Kralja Tomislava 40
44000 SISAK

Predmet: Kaznena prijava radi mučenja i ubijanja životinja lovačkom puškom u Veterinarskoj stanici vlasnika Đure Bugarina

Poštovani,

na temelju informacija iz medija i brojnih reakcija užasnutih građana putem e-maila i telefona, podnosimo u skladu sa Kaznenim zakonom (članak 260.) kaznenu prijavu protiv vlasnika Veterinarske stanice u Sisku Đure Bugarina radi zlostavljanja i ubijanja životinja koje su mu povjerene na čuvanje i skrb, te tražimo od Vas da žurno poduzmete mjere za daljnje sprječavanje ugrožavanja zdravlja i života životinja i njihovog mučenja.

Iz napisa u medijima od 02. ožujka 2010., osobito Jutarnjeg lista, proizlaze šokantne činjenice o brutalnom postupanju i ubijanju životinja na području Vaše nadležnosti. U privitku ove prijave nalazi se navedeni članak iz Jutarnjeg lista od 02. ožujka 2010.

Prema iskazima svjedoka, Đuro Bugarin je naložio higijeničaru ubijanje pasa pucanjem iz puške prije isteka roka za udomljavanje od 60 dana ili odmah po hvatanju, odnosno još na prikolici gdje ih higijeničar baca u jame iskopane u dvorištu Veterinarske stanice u Sisku ili ih žive baca u jamu i puca u njih. Bugarin je i sam pred svjedocima priznao da usmrćuje pse pucanjem iz puške, jer smatra da ima pravo upucati svakog psa s ceste ako je agresivan. Ovime ne samo da krši Zakon na štetu životinja već dovodi u opasnost i zdravlje i sigurnost ljudi.

Životinje za vrijeme držanja ne primaju potrebnu njegu i skrb, već su zanemarene njihove osnovne životne potrebe, ostavljene bez vode i hrane, bolesne i bespomoćne, da umru. Također, svjestan svega navedenoga, vlasnik ne dozvoljava uvid javnosti u evidencije, kao niti pristup građanima iz udruga za zaštitu životinja u podatke o životinjama, a na što ga obavezuje Zakon o zaštiti životinja, zbog čega smo podnijeli prijavu nadležnom veterinarskom inspektoru.

Naglašavamo da životinje za vrijeme držanja ne primaju potrebnu njegu i skrb, već su maltretirane i zanemarivane na najokrutnije moguće načine. Zapostavljene su njihove osnovne životne potrebe jer su bez vode i hrane, bolesne i bespomoćne, čime je Đuro Bugarin prekršio Kazneni zakon i Zakon o zaštiti životinja. Opravdano sumnjamo kako Bugarin zbog stjecanja imovinske koristi provodi usmrćivanje pasa prije zakonski propisanog roka za udomljavanje, čime također krši Kazneni zakon (članak 260., stavak 2.). Zbog svega navedenoga, a osobito zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela mučenja i ubijanja životinja, tražimo Vaše žurno postupanje.

Ujedno Vas molimo da nas izvijestite pismenim putem o provedenim mjerama, o čemu ćemo izvijestiti javnost putem medija.

S poštovanjem,

Alen Crnčan
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 04. ožujka 2010.

Prijava Veterinarskoj inspekciji Sisak

VETERINARSKA INSPEKCIJA SISAK
Gospodin Luka Grbeša
A. i S. Radića 36
44000 Sisak

Predmet: Prijava radi nanošenja ozljeda, boli i ubijanja životinja

Poštovani gospodine Grbeša,

na temelju napisa u medijima i brojnih reakcija užasnutih građana putem e-maila i telefona, prijavljujemo zlostavljanje i ubijanje životinja te tražimo od Vas da žurno provedete inspekcijski nadzor u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja (‘Narodne novine’, br. 135/06.) nad obavljanjem djelatnosti higijenskog servisa za Grad Sisak, u vlasništvu veterinara Đure Bugarina.

Iz napisa u medijima od 02. ožujka 2010., osobito Jutarnjeg lista, proizlaze šokantne činjenice o brutalnom postupanju i ubijanju životinja na području Vaše nadležnosti. Đuro Bugarin, vlasnik Veterinarske stanice, postupa sa životinjama na način koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima - člankom 4. stavkom 1. te stavkom 2. točkom 16.; člankom 38.; člankom 57. stavkom 1. točkama 4., 5., 6. i 7. te sa člankom 58. stavkom 1. Zakona o zaštiti životinja.

Prema iskazima svjedoka, Đuro Bugarin je naložio higijeničaru ubijanje pasa pucanjem iz puške prije isteka roka za udomljavanje od 60 dana ili odmah po hvatanju, odnosno još na prikolici gdje ih higijeničar baca u jame iskopane u dvorištu Veterinarske stanice u Sisku ili ih žive baca u jamu i puca u njih. Bugarin je i sam pred svjedocima priznao da usmrćuje pse pucanjem iz puške, jer smatra da ima pravo upucati svakog psa s ceste ako je agresivan. Ovime ne samo da krši Zakon na štetu životinja već dovodi u opasnost i zdravlje i sigurnost ljudi te pokazuje nepoznavanje ili namjerno ignoriranje relevantnih zakonskih propisa za djelatnost koju obavlja, što upućuje i na povredu Zakona o radu. Životinje za vrijeme držanja ne primaju potrebnu njegu i skrb, već su zanemarene njihove osnovne životne potrebe, ostavljene su bez vode i hrane, bolesne i bespomoćne da umru. Također, svjestan svega navedenoga, Đuro Bugarin izričito odbija uvid javnosti u evidencije iz članka 57. stavka 1. točke 7. i pristup građanima iz udruga za zaštitu životinja u podatke o životinjama, na što ga obvezuje članak 58., stavak 1. Zakona o zaštiti životinja. Izražavamo sumnju da takve Zakonom propisane evidencije niti ne postoje.

Zbog ozbiljnosti situacije i indicija da navedena praksa u Veterinarskoj stanici traje već dulje vrijeme, tražimo Vaše žurno postupanje s ciljem da se uvedu evidencije kako, gdje i kada su psi uhvaćeni, transportirani, pregledani od strane veterinara, zdravstveno opskrbljeni, liječeni, čipirani, smješteni, hranjeni i oglašavani sa svrhom udomljavanja, odnosno da li su i kada usmrćeni te da se osigura pristup javnosti tim evidencijama kako to Zakon jamči.

Također, naglašavamo da uvjeti u Veterinarskoj stanici ne udovoljavaju gotovo ni u jednom segmentu uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (‘Narodne novine’, br. 110/04.) pa tražimo Vaše postupanje i u tom smislu, zbog transparentnosti u postupanju sa psima prema građanima Grada Siska, koji ovu djelatnost financiraju.

O navedenom postupanju kao primjeru krajnje okrutnosti prema životinjama, nanošenja nepotrebne boli i izlaganja patnjama radi ostvarivanja profita, podnijeli smo i kaznenu prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog kršenja članka 260. Kaznenog zakona.

Molim Vas da nas pismenim putem obavijestite o datumu i broju nadzora, te provedbi i okončanju postupka na temelju ove prijave, kako bismo o rezultatima Vašega nadzora izvjestili zainteresirane građane, udruge i medije.

S poštovanjem,

Alen Crnčan
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 04. ožujka 2010.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting