07.05.21. Nadzor nad Općinom Župa dubrovačka

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor veterinarske inspekcije
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad Općinom Župa dubrovačka radi ne provedbi odredbi iz Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) - traži se

Poštovani,

udruzi Prijatelji životinja se u više navrata obratilo više građana zabrinutih zbog postupanja sa slobodnoživućim mačkama i sustavne neprovedbe Zakona o zaštiti životinja.

U pismu zaprimljenog u listopadu 2020. te ponovno u svibnju 2021. dobili smo informacije da volonteri isključivo svojim financijskim sredstvima, svojim angažmanom i svojim slobodnim vremenom doprinose da problem slobodnoživućih mačaka ne eskalira jer su sve životinje kastrirali odnosno sterilizirali čime se populacija nezbrinutih životinja donekle drži pod kontrolom, iako je to obaveza jedinica lokalnih samouprava prema čl. 64. stavku 2. Zakona o zaštiti životinja.

Također smo od volontera dobili informaciju da Općina Župa dubrovačka nije organizirala i provela nadzor mikročipiranja pasa na svom području (čl. 94. Zakona) kao i da nema sklopljen ugovor sa skloništem za napuštene životinje (čl. 62. Zakona). Molimo Vas da provjerite ove informacije i postupite sukladno vašim ovlastima kako bi se Zakon provodio.

Molimo Vas da nas obavijestite o provedenom nadzoru, utvrđenom stanju i mjerama koje ste poduzeli obavijestite sukladno zakonski propisanim rokovima.

S poštovanjem,
Lorena Herceg

Prijava poslana 07. svibnja 2021. na e-mail: online-prijave@dirh.hr

Ponovljena prijava poslana 14. srpnja 2021.

Poštovani,

do danas nismo zaprimili odgovor u vezi ovog slučaja. Molimo da nas obavijestite o provedenom nadzoru.

S poštovanjem,

Lorena Herceg

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting