Službena pravila

| More

1. Niti jedna životinja ne smije biti ubijena, ozlijeđena, dovedena u opasnost ili zlostavljana na bilo koji način tokom nastajanja umjetničkog djela.

2. Sve upotrijebljene slike moraju biti stvorene od strane sudionika, ne možemo prihvatiti upotrebu slika proizvedenih od trećih osoba i/ili kupljenih od fotografskih agencija.

3. Sve prijave moraju biti originalne; i moraju biti djelo i vlasništvo sudionika. Ne smiju biti prethodno objavljivane, ili na drugi način javno distribuirane, i ne smije kršiti prava trećih osoba.

4. Ne prihvaćamo odgovornost za dizajn sudionika, što uključuje, ali nije ograničeno na, upotrijebljene izraze ili slike. Nismo odgovorni za kršenje autorskih prava i nećemo biti uključeni u sporove oko autorskih prava.

5. Odluka sudaca je zaključna. Umjetnička djela ne mogu biti vraćena sudioniku nakon predaje.

6. Sve prijave moraju biti predane od strane i biti djelo studenata fakulteta/sveučilišta koji su upisani u zimski ili ljetni semestar ak. god. 2009./2010. Jedna prijava po osobi ili skupini. Više prijava automatski diskvalificira sudionike.

7. Sudjelovanjem u natjecanju student pristaje prepustiti ili ustupiti sva komercijalna i nekomercijalna prava i vlasničke interese za umjetničko djelo Fur Free Allianceu i/ili povezanim organizacijama) na slobodnu upotrebu, na bilo koji način, trajno.

8. Fur Free Alliance i/ili povezane organizacije priznat će zasluge umjetniku/cima, gdje god je to prikladno i moguće u kontekstu upotrebe.

9. FFA zadržava pravo:
- predložiti i provesti promjene/dorade originalnog dizajna;
- organizirati prijevode ili izvedbe pobjedničkog natpisa na drugim jezicima;
- dodati logo jedne ili više organizacija članice FFA-e.

Iako to nije nužno, ali gdje je moguće i izvedivo, FFA će provoditi takve promjene u bliskoj suradnji s dizajnerom/ima pobjednikom/cima u duhu uzajamnog povjerenja.

10. Bit će uložen svaki napor kontaktiranja studenata čiji posteri ili prijavljene animacije budu korištene izvan DAF/FFA internetskih stranica.

11. Dok se od sudionika očekuje da istaknu logo FFA-e, kao i internetsku adresu www.inFURmation.com u svojim radovima te, u slučaju nacionalnih natjecanja logo povezane organizacije članice FFA-e, njihova prava u upotrebi istih strogo su ograničena odrednicama, pravilima i neposrednim kontekstom natjecanja.

Dizajni koji prikazuju naziv FFA-e, logo i/ili internetsku adresu www.inFURmation.com ne smiju se na drugi način prikazivati ili distribuirati bez izričitog odobrenja Fur Free Alliancea.

Jednaka ograničenja primjenjuju se na Design Against Fur logo i logo povezanih nacionalnih FFA organizacija/organizacija sudionica.

12. Iako će biti uložen svaki napor da se to ograniči, pravila i uvjeti ovdje navedeni podložni su promjeni bez prethodne najave. Bit će uložen svaki napor da takve promjene budu istaknute na www.inFURmation.com. Sudionike stoga potičemo da redovito posjećuju web stranicu.

13. Pravila na engleskom jeziku objavljena na ovom linku su službena i odnose se na natjecanje u dizajnu postera i na natjecanje u animaciji.