29.10.09. Dopuna zahtjevu za provođenje nadzora cirkusa Safari

| More

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb

PREDMET: DOPUNA ZAHTJEVU ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG NADZORA PODNESENOM DANA 15. listopada 2009.

Smatrajući da su u postupanju Uprave za zaštitu prirode, osim nepravilnosti navedenih u (prethodnom) Zahtjevu za provođenje upravnog nadzora nad odlukom Uprave za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/09-49/789, a koji je naslovu podnesen dana 15. listopada 2009. godine, prekršene i odredbe čl. 11. i čl. 21. st. 1. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (Narodne novine 72/09), udruga Prijatelji životinja ovim putem dopunjava gore navedeni prethodni Zahtjev i u cijelosti obnavlja u njemu iznesene zahtjeve.

OBRAZLOŽENJE

U zahtjevu od 15. rujna 2009. godine tvrtka ZG-TRAG d.o.o. (u daljnjem tekstu: uvoznik) tražila je suglasnost za prekogranični promet, konkretno privremeni uvoz, stranih divljih svojti među kojima je specificirana i zaštićena divlja vrsta: lama guanicoe. S obzirom da se navedena vrsta nalazi u popisu zaštićenih vrsta koje se nalaze u Prilogu VI. (na str. 32.) Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (Narodne novine 72/09), prema čl. 21. st. 1. uvoz te vrste na teritorij RH uopće nije dopušten, neovisno o postojanju (ili nepostojanju) CITES izvoznog dopuštenja.

Pravilnik u čl. 21. st. 2. predviđa uvjete pod kojima bi Ministarstvo kulture takvo dopuštenje moglo izdati - no i tada temeljem čl. 21. st. 4. Pravilnika isključivo s rokom valjanosti ne duljim od jedan mjesec, dakle bio bi dopušten privremeni uvoz u trajanju do maksimalno 30 dana, nakon kojeg bi moralo uslijediti napuštanje Republike Hrvatske. ATA karnet se uvozniku izdaje s mnogo dužim rokom trajanja i stoga se ne može tretirati kao zamjena za odredbe Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, niti zamjena za uvozno dopuštenje Ministarstva, niti je to svrha ATA karneta.

Osim toga, jedan od uvjeta za izdavanje ATA karneta, kako ga navodi HGK (Hrvatska gospodarska komora) je i onaj kojim se onemogućuje stjecanje naknade, te kada se uvozi roba iz kategorije: 'sajmovi, izložbe, prezentacije' roba s ATA karnetom ne smije (citat): 'biti posuđena ili na bilo koji način rabljena za iznajmljivanje ili stjecanje naknade', što Cirkus Safari upravo i čini kada naplaćuje naknadu za ZOO ili za predstave sa životinjama (kada je ATA karnet izdan za uvoz robe iz kategorije 'ostalo', a što je jedina kategorija koja osim robe spominje i životinje, dopušta se uvoz životinja koje idu na natjecanja ili trening, koji kriterij za uvoz životinja u vlasništvu Cirkusa Safari uvoznik također nije zadovoljio). Dakle, iz svega navedenoga upravo proizlazi i razlog zašto se ATA karnet u konkretnom slučaju ne može smatrati zamjenom za Uvozno dopuštenje Ministarstva.

Nadalje, u čl.11. Pravilnika regulirano je i unošenje živih životinja stranih vrsta sa propisanim uvjetima koji moraju biti zadovoljeni prije izdavanja dopuštenja Ministarstva za njihov unos na teritorij Republike Hrvatske, a u konkretnom slučaju ta se odredba odnosi na sve druge strane životinjske vrste u vlasništvu Cirkusa Safari koje nisu zaštićene vrste.

Uprava za zaštitu prirode, kao nadležno tijelo Ministarstva, po tom članku Pravilnika nije postupila, pa je tako došlo do unošenja životinja u vlasništvu Cirkusa Safari na teritorij Republike Hrvatske bez da je provjereno postoje li za to uvjeti propisani u čl.11. st. 2. i 3. Pravilnika.

I naposljetku, s obzirom da je uvoznik svoj zahtjev podnio u svrhu izlaganja životinja javnosti, na način da se to odvija u okviru cirkusa i dalje ostaje nejasno zašto se nije poštivala odredba čl. 53. st. 1. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine 135/06) koji izričito brani držanje divljih životinja u cirkusu. Dakle, na teritorij RH ne može ući cirkus u kojem se nalaze divlje životinje, a pri tome je sasvim irelevantna svrha držanja tih životinja, budući da navedenim Zakonom nisu predviđeni nikakvi razlozi koji bi isključivali protupravnost držanja divljih životinja u cirkusu.

Zbog svega gore navedenog udruga Prijatelji životinja ovim putem poziva naslov da hitno provede upravni nadzor sukladno čl. 173. Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine 70/05), a nadležno tijelo naslova da hitno postupi u skladu s odredbama čl. 11. i čl. 21. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (Narodne novine 72/09) kako bi se što prije uklonile, a u budućnosti i izbjegle slične nepravilnosti.

O svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o rezultatima istih, molimo Vaše pismeno očitovanje.

S poštovanjem,

Martina Juriša, dipl. krim.
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 29. listopada 2009.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting