08.12.10. Kaznena prijava zbog krajnjeg nemara vlasnika konja i goveda u Lonjskom polju

| More

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU
Gospodin Igor Burić, općinski državni odvjetnik
Kralja Tomislava 40
44000 Sisak

Predmet: Kaznena prijava zbog krajnjeg nemara vlasnika konja i goveda u Lonjskom polju i nesavjesnog zbrinjavanja posljedica - protiv nepoznatog počinitelja

Poštovani,

na temelju informacija iz medija i brojnih reakcija zgroženih građana putem e-maila i telefona, podnosimo u skladu s Kaznenim zakonom (čl. 250., 252. i 260.) kaznenu prijavu protiv vlasnika konja i goveda, čije su lešine otkrivene nakon povlačenja vode iz Parka prirode Lonjsko polje. Nadalje, tražimo od Vas da žurno poduzmete mjere za daljnje sprječavanje ugrožavanja zdravlja i života stoke istih neodgovornih vlasnika (kršenje Zakona o zaštiti životinja) te, također, kako bi se spriječilo narušavanje zaštićenog ekosustava Lonjskog polja (kršenje Zakona o zaštiti prirode).

Iz napisa u medijima od 8. studenog 2010., osobito Jutarnjeg lista, proizlaze šokantne slike i činjenice o brutalnom i neodgovornom ugrožavanju životinja na području Vaše nadležnosti. U privitku ove prijave nalazi se navedeni članak iz Jutarnjeg lista od 8. studenog 2010., u kojemu se opisuje stradanje konja te članak o kravama koje su spašene na vrijeme zahvaljujući odgovornosti vlasnika (Jutarnji list, 17. studenog 2010.). Ovo navodimo kao primjer jer problem o kojemu se priča u javnosti je da neki stočari uzimaju državna poticajna sredstva samo zbog financijskog dobitka, ali se ne brinu za životinje. Taj problem je sada eskalirao očitim kršenjem nekoliko zakona Republike Hrvatske.

Temeljem prikupljenih informacija, vlasnici su životinje iz krajnjeg nemara izložili nepotrebnoj gladi i patnji, jer su konji i goveda bili ostavljeni na ispaši unatoč činjenici da zbog vremenskih uvjeta nisu imali odgovarajuću količinu i kvalitetu krmiva te su se hranili korom drveća. Prema Zakonu o zaštiti životinja, članak 42., vlasnici su dodatno ugrozili zdravlje i dobrobit konja i goveda jer: 'Životinje koje su privremeno ili trajno smještene izvan nastambi moraju, prema potrebi, biti zaštićene od nepovoljnih vremenskih i klimatskih uvjeta, grabežljivaca i drugih opasnosti za njihovo zdravlje i dobrobit.' Nadalje, prema istom Zakonu, u članku 47. predviđa se kažnjavanje osoba koje izlažu životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu, uzrokujući kod životinja bol, patnju, ozljede ili strah (članak 4., stavak 2. točka 13.). Dodatno, takvim postupanjem iz krajnjeg nemara uzrokovali su mučenje životinja prema članku 260. Kaznenog zakona.

Situaciju dodatno pogoršava činjenica da su lešine konja i goveda pronađene tek nakon mjesec dana, već u raspadnutom stanju. Time su prekršene odredbe Kaznenog zakona o onečišćenju okoliša i opasnosti od zaraze (članci 250. i 252.). Problem je posebno istaknut činjenicom da se sve to dogodilo u Parku prirode Lonjsko polje, koji predstavlja javno dobro te je posebno zaštićen Zakonom o zaštiti prirode (članak 171.). Stoga se može zaključiti da se ponašanje vlasnika stoke odnosi i na kršenje Zakona o zaštiti prirode, čime su ugroženi stanište, voda i tlo zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta, a suprotno Zakonu prema kojemu je koncesionar dužan poduzimati mjere zaštite zaštićenog područja (članak 214. i 215.).

Naglašavamo da životinje nisu imale odgovarajuću medicinsku skrb za života te su nakon smrti utapanjem bile ostavljene kao izvor zaraze i time prijetnja zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama. Zbog broja pronađenih lešina (oko 80) mogu predstavljati zdravstveni problem za nizvodna vodocrpilišta koja se koriste za napajanje ljudi i životinja, čime je počinjeno teško kazneno djelo protiv okoliša (Kazneni zakon, članak 262.). Zbog svega navedenoga, a osobito zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nesavjesnih i neodgovornih vlasnika, tražimo Vaše žurno postupanje.

Napominjemo da prilikom ocjene kaznenog djela kao otegotnu okolnost treba imati u vidu da su životinje bile sputane, odnosno svezane za drveće, te da su vlasnici bili svjesni činjenice i obveze da trebaju zbrinuti životinje kao što je to slučaj s vlasnicima krava. Svezane životinje nisu imale nikakve šanse spasiti se (iako su konji dobri plivači) i nisu bile opskrbljene hranom već prepuštene sudbini. Vlasnici su svjesno i namjerno propustili učiniti radnje na koje su bili obavezani propisima. Nadalje, patnja životinja trajala je više desetaka dana te je postojala mogućnost da se životinjama priđe i pomogne im se. Upravo činjenica da mjesec dana nitko nije obišao mjesto gdje su konji ostavljeni, ukazuje na nebrigu vlasnika, odnosno odgovornost za mučenje i svjesno propuštanje poduzimanja mjera, a sve sa željom i namjerom da uzrokuju smrt životinja iz koristoljublja. Iz informacija u medijima nije moguće utvrditi radi li se o smrti uzrokovanoj glađu, utapljanjem ili trovanjem, o čemu vjerujemo da imaju podatke u Veterinarskoj inspekciji Sisak, jer je nadležni veterinarski inspektor Grbeša proveo inspekcijski nadzor i raspolaže podacima o identitetu počinitelja kaznenih djela, tj. vlasnicima konja.

Vlasnici su temeljem Zakona o zaštiti prirode (članak 172. stavci 1. i 2.) bili dužni ishoditi odobrenje za držanje životinja od uprave parka prirode. Slijedom toga, kao i temeljem broja kojim su životinje u Lonjskom polju obilježene, smatramo da je identitet vlasnika stradalih životinja moguće brzo utvrditi, tim više što su vlasnici stradalih životinja već podnijeli zahtjev nadležnom Ministarstvu za isplatu odštete, što prelazi već u domenu kaznenog djela prevare, odnosno stjecanja bez osnove. Tim svojim postupkom vlasnici su prouzročili namjerno uništenje vlasništva za koje je država isplatila poticaje, a sada žele neosnovano steći korist na račun državnog proračuna uslijed elementarne nepogode.

Smatramo izuzetno važnim da, osim pokretanja kaznenih postupaka za navedena kaznena djela, pokrenete, ako postoji osnova, i prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom protiv počinitelja ovih kaznenih i prekršajnih djela.

Ujedno Vas molimo da nas izvijestite pismenim putem o provedenim mjerama, o čemu ćemo izvijestiti javnost putem medija.

S poštovanjem,

Luka Oman
Predsjednik Udruge

U Zagrebu, 8. prosinca 2010.

Privitak:

  1. Novinski članak o stradalim konjima
  2. Novinski članak o spašenim kravama

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting