I ribe osjećaju

| More

'Nezamislivo je da ribe nemaju receptore boli. Potrebni su im da bi preživjele...' - profesor Frank Hird, Sveučilište u Melbourneu.

Po sposobnosti osjećanja boli ribe su izjednačene s ljudima, psima, mačkama i drugim životinjskim vrstama. Izvađene iz vode vape za životom. Ne mogu živjeti u suhoj okolini, a kisik iz zraka im oštećuje tkiva. Ribe uvelike pate kada ih hvataju i ubijaju radi njihova mesa, bilo da su uhvaćene udicom ili mrežom ribe proživljavaju strah, baš kao i mi.

Hvatanje riba je okrutno

Ribe su, zajedno sa slučajnim žrtvama, uključujući dupine, ptice i kornjače, uhvaćene i stisnute satima zajedno s kamenjem i krhotinama u velike koćarske mreže. Izvučene iz morskih dubina, ribe proživljavaju naglu promjenu tlaka. Često jak unutarnji pritisak dovodi do prsnuća plivaćeg mjehura, iskakanja očiju i izbacivanja želuca na usta. Tada ih bacaju na palubu broda gdje se polako guše ili umiru zgnječene. Druge su još žive kada im prerežu vratove i raspore trbuhe. Ribe u uzgoju izložene su intenzivnom gomilanju i neprirodnim uvjetima, koji uzrokuju pojavu i širenje infekcija i parazita. Uzgajivači riba koriste antibiotike i hormone da bi se ribe brže udebljale.

Jedenje riba je nezdravo

Nekoliko tisuća ljudi umire svake godine od trovanja ribom i školjkama. Ribe u tijelu zadržavaju teške metale nakupljene zagađenjem. Svjetska zdravstvena organizacija trudnicama i djeci ne preporučuje meso od tuna i skuša, jer imaju veće koncentracije živih spojeva koji oštećuju živčani sustav kod djece, te oštećuju moždane funkcije u odraslih. Mjerenjem žive, arsena i olova u ribi, rakovima i školjkama u Jadranskom moru, utvrđena je znatna zagađenost. Riba, kao i meso ostalih životinja, sadrži kolesterol. Biljni izvori omega-3 masnih kiselina zdraviji su izbor.

Lovljenje riba opustošuje mora

Zbog prekomjernog izlova ribe istrebljeno je na tisuće vrsta živih organizama. Izlov morskih životinja i školjkaša uzrokovao je poremećaje u hranidbenim lancima te se toliko štetno odrazio na mnoge ekosustave da su današnji svjetski oceani i mora sablasna ništavila koja jedva podsjećaju na vremena kada je u njima bujao život.

Vezane teme

Ribe

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting