Oduzimanje zanemarene i zlostavljane životinje

| More

Prema odredbama čl. 79. Zakona o zaštiti životinja, veterinarski inspektor ovlašten je posjedniku privremeno oduzeti životinju koja se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom te životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima”, a također može i posjedniku privremeno oduzeti životinju opasnu za okolinu.

Čl. 81. Zakona propisuje da se o privremenom oduzimanju životinje mora izdati potvrda, a oduzeta životinja smješta se u sklonište ili u drugi primjereni smještaj.

Privremeno oduzeta životinja, koja nije opasna za okolinu, može biti vraćena posjedniku ako su ispunjeni uvjeti za njezino daljnje držanje, a u protivnom može biti zbrinuta u skloništu ili smještena u primjereni smještaj ili po trajnom oduzimanju udomljena ili prodana.

Uz novčanu kaznu, može se izreći i oduzimanje životinje i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje za sljedeće prekršaje:

Također, članak 89. Zakona propisuje da se za spolno općenje s kućnim ljubimcem ili na drugi način zadovoljavanje spolne potrebe pomoću životinje fizičkoj osobi može, uz novčanu kaznu, izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje.

Također, zlostavljana životinja može se oduzeti i temeljem članka 205. Kaznenog zakona:

Ubijanje ili mučenje životinja

Članak 205.

(1) Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja,

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(3) Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme,

kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

(4) Životinja iz ovoga članka oduzet će se.

Ažurirano: svibanj 2019.

Vezane teme

Zanemareni psi [ 4.17 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting