Zapisnik s redovne godišnje skupštine 2015. (2)

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Jurišićeva 25
10000 Zagreb

Z A P I S N I K
s redovne Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 22. prosinca 2015. u prostorijama Udruge, Jurišićeva 25, Zagreb, s početkom u 17:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 34. Statuta Udruge).

1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
2. Usvajanje Operativnog plana udruge Prijatelji životinja za 2016. godinu
3. Usvajanje Financijskog plana udruge Prijatelji životinja za 2016. godinu
4. Izvještaj izvršenih aktivnosti.

Prema točki 1. za zapisničara je predložena Katja Matovina, a za ovjerovitelje Sara Mešin i Nikolina Plenar koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih članova koji iznosi 17 (sedamnaest), od toga 16 (šesnaest) aktivnih članova.

Prema točki 2. Skupština razmatra i usvaja Operativni plan za 2016. godinu. Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je Operativni plan usvojen jednoglasno.

Prema točki 3. dnevnog reda Predsjednik Skupštine daje na usvajanje Financijski plan za 2016. godinu. Financijski plan jednoglasno je usvojen.

Prema točki 4. dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine daje riječ predsjedniku Udruge da da kratki izvještaj izvršenih aktivnosti koji iznosi niz provedenih projekata poput VegeSajma, S tobom i kroz najprometnije ceste, ZeGeVege festivala održivog življenja, Prijatelju, ispričaj moju priču, Mama, tata, ja sam vegan. Također napominje da se Udruga aktivno uključila u izmjenu Zakona o zaštiti životinja, obranu zakonske odredbe zabrane uzgoja životinja za krzno, uvođenje Pozitivne liste, održala prosvjed protiv žice na granici te reagirala protiv uvođenja lova lukom i strijelom. Može se izraziti zadovoljstvo upornim i napornim radom svakog zaposlenika i volontera te unatoč oskudnim financijskim sredstvima i neplaniranim problemima Udruga se može pohvaliti brojnim ostvarenim uspjesima. Neke od projekata nužno je nastaviti i u idućoj godini.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda, sjednica izvanredne Skupštine završena u 18:15 sati.

Zapisničar: Katja Matovina

Ovjerovitelji: Sara Mešin i Nikolina Plenar

Predsjednik Udruge: Luka Oman

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 22. prosinca 2015.

Vezane teme

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting