Obaveza kontrole mikročipiranja pasa

| More

Predlažemo da se u članak 64. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja, koji se odnosi na obaveze jedinica lokalne samouprave, doda novi stavak koji glasi:

Jedinice lokalne samouprave moraju organizirati i provesti kontrolu obaveznog mikročipiranja pasa do 30. lipnja 2018.

Obrazloženje:

Zakon propisuje obavezu označavanja psa mikročipom, čime se lako pronalazi skrbnik izgubljene životinje te se prevenira napuštanje životinja, no i dalje postoje građani koji izbjegavaju tu obavezu i ostavljaju neželjene pse pred vratima azila ili ih bace u šumu ili na cestu. Iako je obavezno mikročipiranje novorođenih pasa uvedeno još 2004. godine, u Hrvatskoj je još uvijek oko 30 posto pasa koji nisu mikročipirani.

Većina pasa primljenih u skloništa nije mikročipirana. Tu nije riječ o psima lutalicama koji su rođeni i/ili žive na ulici, nego isključivo o napuštenim psima koji su prethodno imali skrbnika, ali budući da nisu mikročipirani nemoguće ga je utvrditi. Nečipiranje i izostanak kontrole mikročipiranja pasa predstavljaju golem problem kada se radi o prevenciji napuštanja i zbrinjavanju napuštenih životinja. Iako je u interesu JLS-ova provoditi kontrolu populacije pasa, velika većina to ne radi, kao što u ovome trenutku i velika većina njih ne ispunjava svoju obvezu zbrinjavanja napuštenih i nezbrinutih životinja.

Nemikročipirani psi su psi bez skrbnika i predstavljaju financijski teret lokalnim zajednicama, zbog čega većina građana plaća za neodgovorno ponašanja manjine građana. Nužno je odrediti konkretan rok do kojega jedinice lokalne samouprave moraju provesti kontrolu mikročipiranja pasa jer se samo tako mogu učinkovito provoditi ostale odredbe Zakona koji se odnose na problematiku napuštenih životinja.

Neke lokalne zajednice nabavile su čitač mikročipa i odgovorno provode kontrolu mikročipiranih pasa u svih kućanstvima na svojem području. No druge ne mare za kontrolu obveznog mikročipiranja svih pasa, iako je to u njihovu interesu, a ništa ih na to ne može potaknuti jer nema zakonske obveze i roka u kojem to trebaju učiniti. Zakonska mjera koja svima nalaže krajnji datum provođenja kontrole mikročipiranja jedini je način da lokalne zajednice provedu u praksi svoje zakonske obaveze.

Kako postoji popriličan broj neodgovornih građana koji svjesno krše Zakon i namjerno ne mikročipiraju i ne cijepe pse, ne može se računati na savjesnost posjednika životinja, već je nužno provoditi kontrole jesu li psi mikročipirani. Komunalni redari moraju imati Zakonom propisanu obvezu da do određenog datuma obiđu kućanstva i provedu kontrole jesu li svi psi mikročipirani te naložiti građanima koji to nisu učinili rok do kojega trebaju mikročipirati psa.

Ako postoji zakonska obaveza da svi automobili moraju biti registrirani, tada je logično da treba provesti kontrolu provedbe zakonske obaveze prema živim bićima. Time bi se riješio ovaj veliki problem na račun onih koji krše Zakon, a ne onih koji ga poštuju. Takva odredba bila bi u interesu gradova i dugoročno bi povoljno utjecala na financijsku dobrobit lokalnih zajednica.

Objavljeno: veljača 2017.

Vezane teme

Čitač mikročipa, Foto: vad.hr [ 34.56 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting