Zakonodavstvo

| More

Udruga Prijatelji životinja od samih početaka svojega rada aktivno sudjeluje svojim prijedlozima u izradi zakonskih propisa u cilju poboljšanja zaštite životinja u Hrvatskoj. Udruga je još 2002. godine pokrenula kampanju za promjenu tadašnjeg jako manjkavog Zakona o dobrobiti životinja iz 1999. Udruga je 2004. godine napisala prijedlog novog Zakona o dobrobiti životinja, sastavljen prema uzoru na zakone o dobrobiti životinja drugih zemalja (Njemačke, Švedske, Velike Britanije i sl.) te u suradnji s pojedincima i ustanovama iz zemlje i svijeta. Prijedlog Zakona predan je u lipnju 2004. na razmatranje u Saboru, no odbijen je s obrazloženjem da je „previše futuristički”.

2005. godine Udruga je ostvarila suradnju s tadašnjim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na izradi prijedloga novoga zakona. Članovi Udruge bili su članovi Povjerenstva za izradu Zakona o zaštiti životinja 2006. godine te su svojim prijedlozima značajno utjecali na neke progresivne odredbe.

Kao članovi povjerenstava, nastavili su svojim komentarima i prijedlozima sudjelovati i u kasnijim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja i u izradi podzakonskih akata koji proizlaze iz tog Zakona. Među njihovim najvećim zaslugama je zabrana uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna i zabrana usmrćivanja životinja u skloništima u Zakonu o zaštiti životinja iz 2017. godine, u kojemu su, zahvaljujući upornosti, uspjeli postići uvrštavanje još mnogih važnih zakonskih pomaka u zaštiti životinja u Hrvatskoj.

Također, udruga intenzivno radi na poticanju lokalnih i regionalnih zajednica, komunalnog redarstva, veterinarskih inspektora, nadležnog ministarstva i svih drugih relevantnih pojedinaca i institucija na provedbi zakonskih propisa.

Hrvatsko zakonodavstvo, kroz suradnju udruga za zaštitu životinja i nadležnih institucija, može donijeti kvalitetne zakonske odredbe o zaštiti životinja, sukladno rastućoj svijesti sve većega broja ljudi o potrebi etičnog odnosa prema drugim živim bićima. No ostaje činjenica da se jedina istinska zaštita životinja postiže time da ih ne jedemo, ne odijevamo, ne eksperimentiramo na njima i da ih ne iskorištavamo i ubijamo na sve druge načine. Zato Prijatelji životinja kontinuirano rade na edukaciji javnosti o tome kako svaki pojedinac svojim načinom života i izborom prehrane može najizravnije utjecati na zaštitu životinja.

Objavljeno: listopad 2018.

Vezane teme

Zakon o zaštiti životinja-1 [ 148.07 Kb ]Zakon o zaštiti životinja-2 [ 172.22 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting