Uvjeti prijave

| More

Obrazac za prijavu - za plakat i flash animaciju

Trebate ispuniti i vratiti ova dva obrasca za prijavu:

Preuzmite obrazac za prijavu pdf (103 KB)

Prijave za vaš umjetnički rad trebaju biti zaprimljene ne kasnije od:

RegijaRok za registracijuRok za prijavu
Kina http://www.dafchina.com/ http://www.dafchina.com/
Europa i međunarodno [*] 26. ožujka 2010. 09. travanj 2010.
Rusija 2. ožujak 2010. 2. ožujak 2010.
Velika Britanija i Irska 26. ožujka 2010. 09. travanj 2010.
Međunarodno - flash animacije [*] 26. ožujka 2010. 09. travanj 2010.

Datumi označeni * odnose se na natjecatelje iz Hrvatske.

Prijave za plakat trebaju uključivati:

1. Logo Fur Free Alliance (JPG 443 KB) i www.inFURmation.com URL trebaju biti uključeni u vaš dizajn.

2. Studenti uključeni u nacionalni natječaj trebaju uključiti i logo nacionalne FFA pridružene organizacije koja je domaćin nacionalnom natječaju. Molimo idite na stranicu nacionalnih organizacija gdje možete preuzeti logo koji trebate postaviti uz FFA logo i URL na vašem plakatu.

3. Prijave trebaju sadržavati:

1) Tiskanu kopiju plakata na 300 dpi, kaširanu, pripremljenu za izlaganje, ne veću od A3 formata za Europu. Na poleđini plakata napišite studentovo ime i prijavni registracijski broj.

2) CD koji sadržava sve navedeno u nastavku:

- dizajn vašeg plakata u formatu originalne datoteke računalnog programa kojeg ste koristili u njegovoj izradi (npr. Adobe Illustrator ili InDesign datoteka).

- vaš plakat u visokoj rezoluciji, spreman za printanje (2200x1600 pixels @ 300dpi max) u formatu Acrobat PDF datoteke i JPG datoteke.

- datoteka u nazivu treba sadržavati vaše prezime na sljedeći način: prezime_ime_registracijskibroj.pdf (npr. smith_john_regbr.pdf).

- označite CD svojim imenom (prezime pa ime), nazivom svoje škole, telefonskim brojem i registracijskim brojem, čitko ispisanim velikim tiskanim slovima.

- ukoliko razred/škola podnosi više prijava, potičemo da ih snimite na jedan CD. U tom slučaju, međutim, za svakog studenta koji se prijavljuje, CD mora sadržavati direktorij koji u nazivu treba sadržavati prezime pojedinog studenta, ime studenta i registracijske brojeve (npr. prezime_ime_Folder_registracijskibroj). Svaki direktorij treba sadržavati prijavljene radove tog studenta. Molimo označite omote CD-a jasno sa svim imenima prijavljenih studenata (prezime pa ime), registracijskim brojevima, nazivom škole i podacima za kontakt/kontakt podacima.

Da osigurate da se vaš plakat i CD ne oštete ili ne slome, molimo pošaljite ih u obloženoj zaštitnoj omotnici ili paketu.

Sve prijave ostaju vlasništvo Global Action Network, The Humane Society of the United States,
Humane Society International, Respect for Animals, Swiss Animal Protection, i VITA u ime Fur Free Alliance i njenih članskih organizacija za njihovu upotrebu u bilo kojem obliku.