Odgovor Vlade RH

| More

HRVATSKI SABOR

Klasa: 021-12/10-18/187
Urbroj: 65-10-02

Zagreb, 29. lipnja 2010.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, zastupnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 185. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim da odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno članku 187. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od danaJcada je pitanje dostavljeno.

PREDSJEDNIK

Luka Bebić

MIRELA HOLY,
zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 28. lipnja 2010.

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani g. Bebiću,

molim Vas da temeljem čl. 185 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko pitanje predsjednici Vlade Republike Hrvatske gospođi Jadranki Kosor, a koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

dr. sc. Mirela Holy

Prilog: kao u tekstu

MIRELA HOLY,

zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 28. lipnja 2010.

PREDSJEDNICA VLADE RH
GOSPOĐA JADRANKA KOSOR


PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovana predsjednice Vlade,

prema Zakonu o zaštiti životinja, 'Zoološki vrt ne može započeti obavljati djelatnost bez rješenja
0 udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno tijelo.' To znači da svaka fizička ili pravna osoba
ne može započeti obavljati djelatnost zoološkog vrta bez rješenja Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja. Improvizirani zoološki vrt u Zatonu Obrovačkom radi već 10 godina,
a vlasnik Milan Anić konstantno povećava broj životinja, a prema vlastitom priznanju u medijima tek je prije dva mjeseca podnio zahtjev za otvaranjem zoo vrta.

Prema članku 52. Zakona o zaštiti životinja zoološki vrt mora osigurati nastambe koje prostorom i opremom udovoljavaju osnovnim potrebama svake životinjske vrste te, prema potrebi, uz zatvoreni prostor i otvoreni prostor za kretanje životinja, primjerenu hranu i vodu u potrebnim dnevnim količinama, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu. Napominjem da čak ni zagrebački ZOO vrt nema dovoljno prostora za postojeće životinje te sve potrebne uvjete za držanje određenih vrsta životinja, pa je nejasno kako bi privatni ZOO vrt u Zatonu Obrovačkom i drugi privatni zoo vrtovi u Hrvatskoj mogli ispuniti te uvjete. U nekim gradskim, kao i u privatnim ZOO vrtovima u Hrvatskoj, životinje su u betonskim kavezima, jedva zaštićene od vremenskih uvjeta, bez zelenila, zemlje, trave i cijele dane sjede u svojem kavezu jer nemaju ni prostora za kretanje, osamljene i daleko od svojih prirodnih staništa, bez mogućnosti stvaranja društvenih veza s pripadnicima svoje vrste. Bez prilike za mentalnu stimulaciju ili tjelesne aktivnosti, kod životinja dolazi do abnormalnog i autodestruktivnog ponašanja koje se naziva zoohozom (od 'zoo psihoza'). Uobičajeni su poremećaji poput stalnog klimanja glavom, griženja čeličnih rešetaka, hodanja gore-dolje po unutar kaveza, vrtnje u krug, grizenja vlastitih udova. Prema članku 52. Zakona o zaštiti životinja nadležno tijelo može zatvoriti zoološki vrt u cijelosti ili samo jedan njegov dio ako ne ispunjava uvjete iz članka 51. ovoga Zakona i stavka 1. 52 članka. No, u Hrvatskoj do sada nije zatvoren nijedan privatni zoološki vrt zbog neispunjavanja navedenih
zakonskih uvjeta. Osim toga, zoološki vrtovi su dužni poštivati u radu 'Pravilnik o uvjetima
držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu' (NN 70/09), za što
su nadležni inspektori zaštite prirode pri Ministarstvu kulture, a ovaj se Pravilnik ne poštuje u
cijelom nizu privatnih zoo vrtova. Sve to govori o tome da su.u Hrvatskoj Zakon o zaštiti životinja
te relevantni pravilnici mrtvo slovo na papiru. Privatne osobe drže životinje u svojim
improviziranim zoo vrtovima bez ikakve kontrole i nadzora veterinarske inspekcije i inspekcije
zaštite prirode. Problematika privatnih zooloških vrtova je, nažalost, samo jedno od brojnih
područja zaštite životinja gdje se ne poštuje i ne provodi Zakon o zaštiti životinja.'

Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:

Zbog čega se u Hrvatskoj ne provodi Zakon o zaštiti životinja i pripadajući pravilnici? Na
koji način Vlada RH planira osigurati poštivanje Zakona i pravilnika, posebice u odnosu
na neodgovorne pojedince koji drže životinje u potpuno neprimjerenim uvjetima u tzv.
privatnim zoo vrtovima?

S poštovanjem,

dr. sc. Mirela Holy

HRVATSKI SABOR

Klasa: 021-12/10-18/187
Urbroj: 65-10-04

Zagreb, 9. kolovoza 2010.

ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA


Na temelju članica 188. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem
odgovor Vlade Republike Hrvatske na zastupničko pitanje od 28. lipnja 2010. godine, dr. sc.
Mirele Holy,
zastupnice u Hrvatskom saboru.

PREDSJEDNIK

Luka Bebić

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 021-12/10-01/183

Urbroj: 5030110-10-2

Zagreb, 29. srpnja 2010.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s provedbom odredaba Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006) i Pravilnika o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (Narodne novine, broj 70/2009) - odgovor Vlade

Zastupnica u Hrvatskome saboru, dr. sc. Mirela Holy, postavila je, sukladno sa
člankom 185. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sljedeće zastupničko pitanje:

'Prema Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006), zoološki vrt ne može početi obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno tijelo. To znači da svaka fizička ili pravna osoba ne može početi obavljati djelatnost zoološkog vrta bez rješenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Improvizirani zoološki vrt u Zatonu Obrovačkom radi već 10 godina, a vlasnik Milan Anić konstantno povećava broj životinja, a prema vlastitom priznanju u medijima, tek je prije dva mjeseca podnio zahtjev za otvaranje zoološkog vrta.

Prema članku 52. Zakona o zaštiti životinja, zoološki vrt mora osigurati nastambe koje prostorom i opremom udovoljavaju osnovnim potrebama svake životinjske vrste te, prema potrebi, uz zatvoreni prostor osigurati i otvoreni prostor za kretanje životinja, primjerenu hranu i vodu u potrebnim dnevnim količinama te veterinarsko-zdravstvenu zaštitu. Napominjem da čak ni zagrebački Zoološki vrt nema dovoljno prostora za postojeće životinje te sve potrebne uvjete za držanje određenih vrsta životinja, pa je nejasno kako bi privatni zoološki vrt vrt u Zatonu Obrovačkom i drugi privatni zoološki vrtovi u Hrvatskoj mogli ispunjavati te uvjete. U nekim gradskim, kao i u privatnim zoološkim vrtovima u Hrvatskoj, životinje su u betonskim kavezima, jedva zaštićene od vremenskih uvjeta, bez zelenila, zemlje, trave i cijele dane sjede u svojem kavezu jer nemaju prostora za kretanje; osamljene i daleko od svojih prirodnih staništa, bez mogućnosti stvaranja društvenih veza s pripadnicima svoje vrste. Bez prilike za mentalnu stimulaciju ili tjelesne aktivnosti, kod životinja dolazi do abnormalnog i autodestruktivnog ponašanja koje se naziva zoohozom (od zoo psihoza). Uobičajeni su poremećaji poput stalnog klimanja glavom, griženja čeličnih rešetaka, hodanja gore-dolje unutar kaveza, vrtnje u krug, grizenja vlastitih udova. Prema članku 52. Zakona o zaštiti životinja nadležno tijelo može zatvoriti zoološki vrt u cijelosti ili samo jedan njegov dio ako ne ispunjava uvjete iz članka 51. te članka 52. stavka 1. Zakona. No, u Hrvatskoj do sada nije zatvoren nijedan privatni zoološki vrt zbog neispunjavanja navedenih zakonskih uvjeta. Osim toga, zoološki vrtovi su u radu dužni poštivati Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (Narodne novine, broj 70/2009), za što su nadležni inspektori zaštite prirode pri Ministarstvu kulture, a ovaj se Pravilnik ne poštuje u cijelom nizu privatnih zooloških vrtova. Sve to govori o tome da su u Hrvatskoj Zakon o zaštiti životinja te relevantni pravilnici mrtvo slovo na papiru. Privatne osobe drže životinje u svojim improviziranim zoološkim vrtovima bez ikakve kontrole i nadzora veterinarske inspekcije i inspekcije zaštite prirode. Problematika privatnih zooloških vrtova je, nažalost, samo jedno od brojnih područja zaštite životinja gdje se ne poštuje i ne provodi Zakon o zaštiti životinja.

Slijedom prethodno rečenoga, molim da mi odgovorite na sljedeća pitanja:

Zbog čega se u Hrvatskoj ne provodi Zakon o zaštiti životinja i pripadajući pravilnici? Na koji način Vlada Republike Hrvatske planira osigurati poštivanje Zakona i pravilnika, posebice u odnosu na neodgovorne pojedince koji drže životinje u potpuno neprimjerenim uvjetima, u tzv. privatnim zoološkim vrtovima?'

Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći odgovor:

U vezi sa zoološkim vrtom u Zatonu Obrovačkom, k.č.br. 108/2, Vlada Republike Hrvatske izvješćuje da je gospođa Marija Anić, vlasnica zoološkog vrta na navedenoj lokaciji, podnijela Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja zahtjev za odobravanje navedenog zoološkog vrta. Prema podacima navedenim u zahtjevu, gospođa Marija Anić u prostoru namijenjenom za zoološki vrt drži sljedeće životinjske vrste: nojeve, ukrasne kokoši, patke, fazane, golubove, pse, patuljaste koze, vijetnamske svinje, kuniće, srne, mini klokane, ponije, magarce, paune, rode, labuđe, rakune, dikobraze, grlice, australske emue, papige tigrice i prepelice.

Postupak za utvrđivanje uvjeta kojima je potrebno udovoljiti za izdavanje rješenja o odobrenju zoološkog vrta po navedenom zahtjevu je u tijeku. Po osnivanju stručnoga povjerenstva, ono će izići na lokaciju zoološkog vrta radi utvrđivanja uvjeta u skladu s odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006) i uvjeta propisanih Pravilnikom za osnivanje i rad zooloških vrtova (Narodne novine, broj 67/2005). O utvrđenim činjenicama stručno povjerenstvo sastavit će zapisnik, na temelju kojega Uprava za veterinarstvo donosi rješenje.

Inspekcijski nadzor provođenja Zakona o zaštiti životinja i propisa donesenih na temelju tog Zakona, provode veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na području svoje mjesne nadležnosti. Inspekcijski nadzor provodi se na osnovi predviđenoga godišnjeg plana rada veterinarskog inspektora, na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora i po saznanju o postupanju protivno odredbama Zakona.

Vezano za predmetni slučaj, Uprava za veterinarske inspekcije zaprimila je predstavku općinskoga načelnika Općine Jasenice u Zadarskoj županiji, koja se odnosi na izgradnju privatnog zoološkog vrta u ugostiteljskom objektu „Anita", u naselju Zaton Obrovački.

Nadležni veterinarski inspektor je po zaprimljenoj predstavci izvršio inspekcijski nadzor, pri čemu je utvrdio da su životinje smještene u adekvatne boksove s hranilicama i pojilicama, te daje prostor uredan i održavan. Također je utvrdio daje vlasnik poslao nadležnom tijelu zahtjev za upis u Upisnik odobrenih objekata (Zapisnik, klase:32207/10-01/58, urbroja: 525-11/44-10/01, od 15. ožujka 2010. godine).

Dana 13. travnja 2010. godine Uprava za veterinarske inspekcije je od Državnog inspektorata zaprimila anonimnu prijavu vezano za nepropisno držanje divljih životinja u Zatonu Obrovačkom.

Nadležni veterinarski inspektor je na Zahtjev Uprave za veterinarske inspekcije, klase: 322-07/10-01/113, urbroja: 525-11/10-3, od 19. travnja 2010. godine, obavio inspekcijski nadzor predmetnog objekta, te o tome sastavio Zapisnik, klase: 32207/10-01/75, urbroja: 525-11/44-10/01, od 23. travnja 2010. godine. U Zapisniku je navedeno da su divlje životinje smještene u posebno ograđenom prostoru s adekvatnim smještajem, u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, te da je stranka podnijela zahtjev za registraciju, 3. ožujka 2010. godine.

Ministarstvo kulture nadležno je temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 70/2005 i 139/2008) i Pravilnika o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (Narodne novine, broj 70/2009) za propisivanje i nadzor uvjeta držanja u zatočeništvu samo za strogo zaštićene i zaštićene životinje.

Životinje na koje se odnosi navedeni Pravilnik su jedinke zavičajnih ili stranih divljih svojti, proglašenih strogo zaštićenima i zaštićenima Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine, broj 99/2009), uključujući i životinje koje pripadaju takvim divljim svojtama, a drže se u zatočeništvu radi prikazivanja javnosti u zoološkim vrtovima.

Sukladno članku 105. Zakona o zaštiti prirode, fizička ili pravna osoba koja namjerava držati zaštićene životinje zavičajnih ili stranih divljih svojti u zatočeništvu, s namjerom prikazivanja javnosti u zoološkim vrtovima, akvarijima, terarijima ili sličnim prostorima, dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode. Dopuštenje se izdaje ako podnositelj zahtjeva dokaže da su ispunjeni propisani uvjeti držanja, te da će životinje prikazivati u okruženju koje oponaša prirodne uvjete u staništu i koje ne iskrivljuje saznanja o biologiji svojte. Pravilnikom o uvjetima držanja, načina označavanja i evidencije zaštićenih životinja u zatočeništvu propisana je potrebna veličina nastambe (vanjskog i unutarnjeg prostora), temperatura, kao i neki posebni uvjeti uvjetovani biologijom vrste. Nadzor uvjeta držanja jedinki strogo zaštićenih i zaštićenih svojti u zatočeništvu provodi inspekcija zaštite prirode. Inspekcija zaštite prirode postupa temeljem prijava o neadekvatnom držanju strogo zaštićenih i zaštićenih životinja u zatočeništvu, u okviru svojih zakonskih ovlasti. U vezi sa konkretnim slučajem držanja životinja u Zatonu Obrovačkom, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode zaprimila je 21. travnja 2010. godine od ugostiteljskog obrta "Anita", vlasnice Marije Anić, Zaton Obrovački, Zahtjev za dopuštenje za držanje zaštićenih divljih svojti u zatočeništvu.

U svrhu utvrđivanja koje se sve zaštićene životinje drže na navedenoj adresi, te utvrđivanja uvjeta držanja i načina stjecanja životinja, 3. svibnja 2010. godine zatražen je nadzor inspektora zaštite prirode. Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru dostavljen je Upravi za zaštitu prirode 25. svibnja ove godine. Temeljem fotodokumentacije s inspekcijskog nadzora pristupilo se provjeri navoda podnositeljice Zahtjeva i utvrđivanju o kojim se točno vrstama životinja radi. Postupak temeljem ovog Zahtjeva je u tijeku. Nadležni inspektor Uprave za inspekcijske poslove zaštite prirode zaprimio je 6. travnja 2010. godine prijavu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenjagraditeljstva, Područne jedinice u Zadru, Građevinske inspekcije o zoološkom vrtu na predmetnoj lokaciji s raznim životinjama i slobodnim pristupom posjetitelja. Povodom te je prijave nadležni inspektor zaštite prirode, 14. travnja 2010. godine, obavio nadzor na navedenoj lokaciji. Utvrđeno je da su vlasnici, 3. ožujka 2010. godine, podnijeli Zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Upravi za veterinarstvo, sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja, te da na lokaciji ima i životinja za koje treba dopuštenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, odnosno dopuštenje prema članku 105. Zakona o zaštiti prirode. U svrhu utvrđivanja vrsta, kao i utvrđivanja činjenice radi li se o strogo zaštićenim ili zaštićenim vrstama, sukladno Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, obavljen je uz stručnu pomoć i drugi nadzor, 13. svibnja 2010. godine. Inspekcijski postupak i dalje se vodi s obzirom na odredbe propisane člancima 105., odnosno 108. Zakona o zaštiti prirode.

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će Petar Čobanković, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

PREDSJEDNICA
Jadranka Kosor, dipl. iur.

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting