30.04.10. Zamolba za upozorenje lokalnim zajednicama zbog neprovođenja Zakona o zaštiti životinja

| More

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA
Uprava za veterinarstvo
Mr.sc. Sanja Šeparović, ravnateljica
Hotel Internacional, Miramarska 24
10000 Zagreb

Predmet: Zamolba za upućivanje oštrog upozorenja lokanim zajednicama zbog neprovođenja Zakona o zaštiti životinja

Poštovana gospođo Šeparović,

potaknuti brojnim slučajevima neprimjerenog zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja na području cijele Republike Hrvatske, a sukladno zaključcima 7. sastanka Mreže protiv napuštanja životinja gdje je iskazano opće nezadovoljstvo građana, upućujemo našu zamolbu da snagom Vašeg autoriteta kao i snagom propisane nadležnosti Ministarstva tj.Uprave za veterinarstvo, uputite svim županijama, gradovima i općinama oštar dopis kojim ćete ih eksplicitno upozoriti na neispunjavanje obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 135/06.) i nepridržavanja odredbi Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (Narodne novine, br. 110/04., 121/04. i 29/05.).

Naime, ovdje se radi prvenstveno o pomanjkanju svake brige jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave o napuštenim i izgubljenim životinjama, uz rijetke i časne izuzetke kao što je, primjerice, Grad Zagreb, što rezultira najčešće da briga pada na teret građana koji kroz udruge zbrinjavaju životinje, iako oni za to nisu niti ovlašteni, niti raspolažu financijskim sredstvima potrebnim za provođenje zakona i propisa. Propusti jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnose se na poglavlje 11. Zakona o zaštiti životinja 'Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja', članka 56. stavaka 4. i 5., članka 57. stavak 2. i članka 58. stavaka 2. i 4., kao i propusti kod već registriranih skloništa koja ne ispunjavaju uvjete iz odredbi naprijed navedenog Pravilnika. Dakle, radi se o obvezi jedinica da osnuju skloništa i pokrenu sve programe koje su bitni za pravilno funkcioniranje istih, financiraju njihov rad, surađuju s građanima, educiraju i razvijaju svijest o potrebi zaštite i unaprjeđenja prava životinja, poštivajući i uvažavajući civilizacijska dostignuća našeg pravnog poretka.

Stoga Vas molimo da u svom dopisu upozorite na obvezatnost poduzimanja hitnih mjera da se stanje stvari uskladi s pozitivnim propisima, te zatražite izvješća o poduzetim mjerama, a o istome nas obavijestite.

S poštovanjem,

Natalija Svrtan
Voditeljica Mreže protiv napuštanja životinja

U Zagrebu, 30. travnja 2010.

Na znanje:

  1. MPRRR – Kabinet ministra, gosp. Petar Čobanković, ministar
    Ulica grada Vukovara 78
    10000 Zagreb
  2. MPRRR – Uprava za veterinarstvo
    Odjel za zaštitu životinja, gña.mr.sc. Branka Buković Šošić, načelnica
    Hotel Internacional, Zagreb

Odgovor 1 [ 219.94 Kb ]Odgovor 2 [ 274.03 Kb ]Odgovor 3 [ 108.05 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting