Godišnji izvještaji

| More

Prema Statutu, rad udruge Prijatelji životinja je javan.

Skupština Prijatelja životinja je najviše tijelo Udruge. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a izborna jednom u dvije godine.

Udruga vodi dvojno knjigovodstvo i predaje tromjesečne i godišnje izvještaje prema rokovima koje propisuje zakon.

Financijsko izvješće [ 41.12 Kb ]

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting