20.07.11. Pokusi na životinjama u Hrvatskoj obavljaju se protuzakonito!

| More

Povodom obilježavanja Dana borbe protiv pokusa na životinjama 21. srpnja

- Šest godina nakon 'afere beagle', pokusi na životinjama u Hrvatskoj i dalje bez kontrole

U akciji razotkrivanja nezakonitog i neetičnog postupanja prema životinjama u čuvenoj 'aferi beagle', 21. srpnja 2005. godine s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu oslobođeni su i udomljeni psi pasmine beagle. Od 32 duboko traumatizirana i zanemarena psa, 22 su imala polomljene kosti.

Nakon velike eksponiranosti slučaja u medijima, potpore javnosti pri oslobađanju pasa i prijava od strane udruga za zaštitu životinja, odgovorne osobe ne samo da nisu snosile posljedice svoje neprofesionalnosti i neetičnosti, već i dalje rade sa životinjama. Što se otad promijenilo u Hrvatskoj za životinje koje se muče i ubijaju radi pokusa?

Hrvatski propisi deklarativno su usklađeni sa zahtjevima Europske unije, pa je od 2007. godine na snazi Zakon o zaštiti životinja koji člancima 25., 26. i 33. propisuje da rješenje o odobrenju obavljanja pokusa na životinjama, rješenje o odobrenju korištenja životinja za proizvodnju bioloških pripravaka, kao i rješenje kojim se odobrava korištenje većeg broja životinja, promjena vrste životinja ili promjena odobrenih pokusnih postupaka donosi nadležno tijelo uz mišljenje Etičkog povjerenstva.

Etičko povjerenstvo propisano je Zakonom, a daje mišljenje o pitanjima etike i zaštite životinja u postupcima uporabe životinja u pokusima te u obrazovne svrhe, predlaže kriterije i daje mišljenja nadležnom tijelu u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje pokusa. Usprkos tome, ni nakon četiri godine od stupanja na snagu Zakona o zaštiti životinja, i nakon dvije i pol godine od završetka zakonskog roka za provedbu, Etičko povjerenstvo nije počelo s radom!

Jedan od zadataka Etičkog povjerenstva jest da izrađuje godišnje izvješće o svojem radu koje dostavlja ministru do kraja ožujka tekuće godine za proteklu godinu. Gdje su ta izvješća o odobrenim pokusima u Hrvatskoj u protekle dvije i pol godine? Očito je da nadležne institucije u Hrvatskoj besramno izigravaju zakonske propise koje su same donijele, potvrđujući kako nakon 'afere beagle' tzv. pravna država i dalje okreće leđa zaštiti životinja.

Beagleovima na Veterinarskom fakultetu 2005. godine polomljene su kosti, iako su istraživanja te vrste već prethodno obavljena na ljudima. Bez postojanja Etičkog povjerenstva, koje predstavlja tek minimum kontrole i transparentnosti nad odobravanjem pokusa na životinjama, brojne nevidljive životinje skrivene u laboratorijima prepuštene su bolnim, mučnim pokusima i smrti.

Nema jasnih kriterija niti mogućnosti uvida u ono što se radi životinjama, a svaki upit vezan uz životinje koje se muče u hrvatskim institucijama smatra se napadom na strogo čuvane tajne. Nadležne institucije u Hrvatskoj, propustom da poštuju Zakon radom Etičkog povjerenstva, nisu ispunile niti minimalne uvjete kako bi, nakon razotkrivanja brojnih propusta i nezakonitosti kroz 'aferu beagle', vratile ugled i povjerenje u hrvatsku znanost.

Očito je da su hrvatske institucije odgovorne za pokuse na životinjama inertne i nezainteresirane ne samo za provođenje zakona, već i za suvremene dosege znanosti, koja sve više koristi pouzdanije i etične zamjenske metode testiranja, bez barbarskog nanošenja patnje svjesnim živim bićima. Odobravanjem i provođenjem pokusa na životinjama bez mišljenja Etičkog povjerenstva otvoreno krše zakonske propise i stavljaju sebične interese produciranja znanstvenih radova radi napretka u znanstvenim karijerama iznad etičnosti i poštivanja Zakona.

Ulaganjem u suvremene znanstvene metode Hrvatska bi pokazala ne samo da joj je stalo da se ne iskorištavaju i ubijaju životinje u pokusima, već bi učinila puno za zaštitu ljudi kojima će nove metode puno više pomoći nego dosadašnje zastarjele, opetovane i neisplative metode pokusa na životinjama.

Prijatelji životinja, kao članovi Europske koalicije za prestanak pokusa na životinjama (ECEAE) i predstavnici InterNICHE u Hrvatskoj, pozivaju građane da izgrade jasan stav protiv pokusa na životinjama, da budu savjesni potrošači i kupuju samo proizvode koji nisu testirani na životinjama. Informacije o tzv. bijeloj listi proizvođača i metodama testiranja koja ne uključuju životinje mogu se naći na web stranicama Prijatelja životinja.

Beagle na Veterinarskom fakultetu 9Oslobađanje beagleova 9 [ 93.37 Kb ]Oslobađanje beagleova 10Tajno snimljena fotografija Beagleova 14 [ 70.59 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting