Zapisnik sa skupštine 2012.

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Gajeva 47
10000 Zagreb

Z A P I S N I K

s godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja


Skupština je održana 14. travnja 2012. u prostorijama kluba Mama, Preradovićeva 18, Zagreb, s početkom u 17:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

  1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
  2. Izbor novih članova Izvršnog odbora
  3. Osvrt na akcije u protekloj godini i dogovaranje budućih akcija
  4. Mjere štednje i preraspodjela zaposlenih
  5. Primanja novih članova u radni odnos
  6. Podnašanje financijskog izvješća
  7. Razno

Prema točki 1. za zapisničara je predložen Alen Crnčan, a za ovjerovitelje Maja Orešković Igrić i Katja Matovina koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih aktivnih članova koji iznosi 23 (dvadeset i tri)

Prema točki 2. dnevnog reda, Gordana Hečimović i Mariana Cerovečki izrazile su želju da više ne budu članice Izvršnog odbora, te Upravni odbor predlaže Katju Matovinu i Martu Šušak kao nove članice Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora: Alen Crnčan, Maja Oreskovic Igrić, Luka Oman, Katja Matovina i Marta Šušak

Predsjednik Izvršnog odbora: Alen Crnčan

Zamjenica predsjednika Izvršnog odbora: Maja Orešković Igrić

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Prema točki 3. razmatralo se o uspješnosti akcija i kampanja koje je Udruga realizirala u proteklom razdoblju te o cjelokupnom radu Udruge. Zaključeno je da Udruga uspješno djeluje u skladu s ciljevima Udruge, a što se vidi iz zastupljenosti Udruge i problema prava i zaštite životinja u medijima i u osobnim kontaktima s pojedincima te u realiziranoj suradnji s državnim tijelima, institucijama i drugim udrugama.

Poseban uspjeh zabilježen je kod ZeGeVege festivala koji je trajao dva dana te su pokriveni svi financijski troskovi njegovog organiziranja, te u kampanji Zeleni ponedjeljak nakon uvođenja istog u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Napomenuto da je finacijsko stanje udruge u odnosu na količinu projekata i kampanji smanjeno te je otežana realizacija, ali su se projekti i kampanje uspjesno ostvarili.

Također je zaključeno da Udruga i tijekom ove godine treba nastaviti s radom u pravcu u kojem je i do sada išla. Od značajnijih akcija i kampanji u 2012. godini održan je prosvjed protiv krzna, pokrenuta je kampanja Trgovine bez krzna, obilježen je Svjetski dan bez mesa, objavljena je knjiga Zašto volimo pse, jedemo svinje i nosimo krave: Uvod u karnizam, dr. Melanie Joy, a nastaviti će se sprovoditi slijedeće kampanje i projekti: Mreža pritiv napuštanja životinja, Zeleni ponedjeljak, Vegan Buddy, Obitelj na more, a pas na ulicu?, Dan borbe protiv pokusa na životinjama, Trgovine bez krzna, I turisti su vegetarijanci, ZeGeVege festival i Dani prijatelja životinja.

Skupština je zaključila da će se tijekom godine organizirati i brojne manje akcije i aktivnosti Udruge u skladu s ciljevima Udruge, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina. Nastavlja se štedjeti gdje god je to moguće kako bi se zbog loše finacijske situacije uspjeli ostvariti svi navedeni projekti i kampanje.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je navedeno usvojeno jednoglasno.

Prema točki 4. dnevnog reda izvještava se da se, s obzirom na finacijske promjene u Udruzi, izvrsava preraspodijela poslova među zaposlenicima, na temelju odluke i mjera štednje donesenih na sjednici Izvršnog odbora. Bernard Vjerana Franolić je prešao na radno mjesto vođenja i koordinacije projekta i kampanja. S Jelenom Gregov je stoga raskinut ugovor o radu. Poslove koje je obavljao Bernard Vjeran Franolić su prvo preuzele Ana Marija Pšeničnik i Nikolina Crnčić no ubrzo je veliku večinu poslova preuzela Nikolina Crnčić koja sada priprema finacijske papire za knjigovodstvo, vodi bazu članova i blagajnu i druge poslove. Stoga je raskinut ugovor o radu s Anamarijom Pšeničnik, a preostali poslovi raspodjeljeni su među ostalim djelatnicima. Time su uspješno izvedene mjere štednje i preraspodjela poslova i poslovanje je bilo efikasnije. Zbog nemogućnosti savladavanja kolićine poslova vezanih za web administraciju koju su do sada vodili Nikolina Crnčić i Bernard Vjeran Franolić zaposlena je Katja Matovina na mjesto web administratora. Odlučeno je i da se Nikolina Crnčić prijavi na puno radno vrijeme zbog obima posla. Sve navedeno nije utjecalo na mjere štednje i troškovi su i dalje smanjeni u odnosu na period prije kretanja u preraspodjelu zaposlenika i mjera štednje. S obzirom na nesigurnu finacijsku situaciju koja se očekuje i u budučnosti odlučeno je da se ne zapošljavaju članovi u trajni radni odnos te su svi postojeći zaposlenici prebačeni na određeno radno vrijeme.

Prema točki 5. Dnevnog reda izvještava se da Nikolina Crnčić nije produžila svojh ugovor u radu te je potrebno naći novu osobu za njezino radno mjesto. Selekcija je u toku te su izabrana dva kandidata od kojih će jedan biti odabran u narednim danima.

Na projeku Mreža protiv napuštanja životinja bila je zaposlena Irena Petak preko Javnih radova na šest mjeseci, Karmen Jakovina na jedan mjesec i trenutno je u toku selekcija novog zaposlenika za vođenje Mreže protiv napuštanja životinja takodjer preko Javnih radova na šest mjeseci.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je navedeno usvojeno jednoglasno.

Prema točki 6. dnevnog reda Bernard Vjeran Franolić podnio je financijsko izvješće za 2011. godinu. Udruga od početka godine više ne prima potporu Nacionalne zaklade što će 2012. godinu učiniti još težom za djelovanje od 2011. godine. Još uvijek plaćamo najam ureda i tražimo prostor od grada koji ne bismo morali plaćati.

Prema točki 7. zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednica izborne godišnje Skupštine završena u 18:00 sati.

Zapisničar: Alen Crnčan

Ovjerovitelji: Maja Orešković Igrić, Katja Matovina

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 14. travnja 2012.

Vezane teme

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting