Očitovanje vezano za eutanaziju životinja u prihvatilištu 'Noine Arke'

| More

S obzirom na činjenicu da je provođenje mjera zaštite od bjesnoće još uvijek u tijeku, za sada se nećemo upuštati u komentiranje eventualnih propusta, ali ćemo si uzeti za pravo da komentiramo niz nelogičnosti koje su se dogodile u postupanju, a za koje u očitovanju i izjavama nadležnih iz Ministarstva poljoprivrede nismo našli nikakve suvisle odgovore i logična obrazloženja.

I na kraju uvažavajući svu ozbiljnost situacije moramo istaknuti da se ovakvim postupanjem nanijela nepopravljiva šteta prije svega Gradu Zagrebu, koji je u posljednjih 10-tak godina uložio velike napore i napravio veliki civilizacijski pomak na području zaštite životinja, a potom i Gradskom skloništu, Javnoj ustanovi Zoološki vrt, kao i svim volonterima i aktivistima Udruga za zaštitu životinja, koji već dugi niz godina spašavaju napuštene životinje i bore se za njihova prava.

Hrvatska udruga zaštitnika životinja
'Noina Arka'

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting