26.05.14. Prijedlog za dopunu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja

| More

Na ovaj način udruga Prijatelji životinja daje svoj prijedlog dopune Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, predlagatelja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje u tekstu: Kurikulum).

Mišljenja samo da bi se u nastavni plan građanskog odgoja i obrazovanja trebalo uključiti i područje zaštite životinja, uzimajući u obzir da je to tema koja se proteže kroz sve dimenzije građanskih kompetencija, kako ih vidi Kurikulum, te je kao takva dobar primjer teme koja se može koristiti za rad na svim područjima navedenim u predmetnom nastavnom planu, čime i za razvijanje kompetencija učenika u smisli i na način propisan Kurikulumom.

Tema dobrobiti i zaštite životinja te njihovih prava je tema koja se proteže kroz sve strukturne dimenzije građanske kompetencije – ljudskopravnu, političku, društvenu, kulturnu, gospodarsku i ekološku – međusobno ih povezujući ili suprotstavljajući. Kao takva, smatramo da je izrazito pogodna i primjenjiva kao tema kojoj bi se posvetila pozornost u školskom programu.

Tako primjerice, zbog izrazito suprotnih i suprotstavljenih stavova (u vidu 'za i protiv'), tema iskorištavanja životinja od strane čovjeka je dobar primjer teme na kojoj se mogu vježbati i razvijati znanja i kompetencije od zagovaranja vlastitih do poštivanja tuđih stavova, uvidi u demokratski oblik rasprave, diskusija, debata, prihvaćanje različitosti, prava i svjetonazora drugih, pravo na slobodu govora i mišljenja, tolerancija i kritičko mišljenje.

Nadalje, pitanje zaštite životinja razvija kod ljudi humanost, empatiju i suosjećanje te stavlja naglasak na nenasilje kao preferirani i jedini prihvatljivi način djelovanja i ponašanja. Isto tako, a na što Vam posebnice skrećemo pažnju iz vlastitog rada i iskustva, zaštita životinje je tema kojom se djeca mogu baviti kroz volontiranje i humanitarni rad u školi i lokalnoj zajednici, kroz organizaciju i provođenje akcija kojima se obilježavaju posebni dani ili akcije, kroz sudjelovanje u radu lokalnih organizacija civilnog društva, kao i kroz humanitarne akcije škole u suradnji s lokalnom zajednicom, osobito organizacijama civilnog društva – a što su načini djelovanja navedeni u tekstu prijedloga Kurikuluma.

Naposljetku ističemo kako naša inicijativa ne zahtijeva znatne izmjene Kurikuluma, što smo posebice uzeli u obzir. U smislu navedenog predlažemo uvrštavanje Zakona o zaštiti životinja kao i slijedeću literaturu: Oslobođenje životinja, Peter Singer (IBIS Grafika, Zagreb, 1998. ) pod izvore učenja i poučavanja, kao i preporuku danu s Vaše strane uvrštavanju ove teme u nastavni plan, a na način kako smo ranije naveli.

Prema zadnjim istraživanjima javnoga mnijenja 86,5% građana Hrvatske podržava vegetarijanstvo, od kojih se 28,9% izjasnilo da bi mogli i postati vegetarijanci. Isto istraživanje daje rezultate da je u Hrvatskoj čak 3,7% vegetarijanaca te da je broj u stalnom porastu, odnosno preko 160 tisuća građana Hrvatske se hrani vegetarijanski ili veganski.

S obzirom na ove rezultate ne čudi ni što 73,2% građana smatra da treba poboljšati vegetarijansku ponudu u Hrvatskoj, u što ne ulazi potražnja stranih turista koja nije zanemariva s obzirom da nedavna istraživanja pokazuju kako se svaki deseti građanin Njemačke hrani bezmesno. 73,7% građana za zabranu uzgoja životinja za krzno.

Prema gore navedenim brojkama smatramo da bi se u nastavni plan građanskog odgoja i obrazovanja trebalo uključiti i područje vegetarijanstva/veganstva kao:

- dimenziju strukturalne sastavnice. skladu s tim, vegatrijanstvo i veganstvo kao način života
obuhvaća sljedeće dimenzija: (ljudsko)pravna, društvena, (inter)kulturna, gospodarska i
ekološka.

Predlažemo da se u prvi ciklus (od 1. do 4. razreda osnovne škole) pod obilježja, ciljeve (str. 15 i 16) uključi ili napomene riječ vegetarijanstvo, veganstvo i prava životinjakao tema kojom se učenici educiraju i pokazuju da razumiju te da su prihvatili koncept aktivnoga i odgovornoga odnosno demokratskoga građanstva (zastupaju demokratske vrijednosti: dostojanstvo osobe, ravnopravnost, pravda i nenasilje). Na taj način se potiče razvoj vrijednosti neovisnosti, pravednosti, solidarnosti, mirotvorstva, nepotkupljivosti, poštovanja svojega i tuđeg rada te osobne angažiranosti za dobrobit drugih. prikladne aktivnosti gdje su spomenuti volontiranje, humanitarni rad, kreativne radionice i provođenje akcija može se i uključiti rad udruga čiji program se zauzima za prava životinja, zdrav način prehrane i zaštitu okoliša.

Predlažemo da se na gore spomenute teme skrene pozornost u Ishodima ostvarivanje građanskog odgoja i obrazovanja po ciklusima:

U Prvom ciklusu pod:

- Građanske vrijednosti i stajališta (str. 20) gdje je navedeno da učenik... pokazuje odgovornost za vlastito zdravlje i zagovara zdrave stilove života (uključi veganstvo i vegetarijanstvo kao zdrav način života). Nadalje... iskazuje privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša (zauzimati se za prava životinja)...

U Drugom i Trećem te Četvrtom ciklusu pod:

- Prikladne aktivnosti za razvoj građanske kompetencije (str. 22) radionice za očuvanje okoliša i uzgoj ekoloških proizvoda - uključiti rad sa udrugama koje mogu educirati i osvješćivati o pravima životinja te humanim tretiranjem njima kao i o vegetarijanstvu i veganstvu.

- Nadalje se taj način povezuje i dotiče Građanskog znanja i razumijevanja kojem se spominje 'važnost humanitarnih aktivnosti i dobrovoljnog društvenog rada' (str. 24) te 'navodi prava i odgovornosti građana povezana sa zaštitom okoliša i održivim razvojem; opisuje načine na koje građani udruživanjem mogu zaštititi živa bića te prirodni i kulturni okoliš; zaključuje o nužnosti promjene obrazaca ponašanja za osiguranje održivog razvoja' (str. 24 te slično str. 28 i str. 29).

- str. 31... objašnjava kako građani svojom potrošnjom pridonose proizvodnji robe kojom se ugrožava zdravlje ljudi, živih bića i okoliš; opisuje kako se građani mogu angažirati u zaštiti okoliša i osiguranju održivog razvoja na različitim razinama... tu se može istaknuti kako veganstvo i vegetarijanstvo kao način života pridonosi zaštiti okoliša.

- Pod točku 5. Međupredmetna povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja 'Povezivanje Građanskog odgoja i obrazovanja s nastavom biologije, kemije i fizike također se može ostvarivati različitim temama koje su povezane sa zaštitom prava pojedinca i traže aktivni angažman građana u suvremenom svijetu kao što su održivi razvoj, biološka raznolikost, efekt staklenika, GMO, istraživanja ljudskoga genoma.' - istaknuti temu kako vegetarijanci i vegani svojim etičkim načinom života čine puno za očuvanje prirodnih resursa, zaštitu okoliša, kao i za svoje vlastito zdravlje.

- Pod točku 7. Nastavni plan Građanskog odgoja i obrazovanja – u okviru razredne nastave od 1. do 4. razreda osnove škole, te predmetne nastave od 5. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole pod izvanučioničke aktivnosti gdje se spominje zaštita okoliša može uključiti tema zaštite i prava životinja te vegetarijanstvo i veganstvo kao način života koji tome pridonosi.

- Pod točku 8. Nastavni program Građanskog odgoja i obrazovanja: (od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole)

Vegetarijanstvo i veganstvo kao ljudsko-pravna, društvena, politička, gospodarska i ekološka dimenzija: Jedenje mesa pomaže širenju svjetske gladi jer još uvijek nema dovoljno zemlje za sve životinje koje bi se trebale uzgajati da se mesom nahrani cijeli svijet. Većina onoga što stoka pojede ne pretvara se u meso, nego u izmet. Da bismo cijeli svijet nahranili mesnom hranom kakvu jedemo u bogatim zemljama Zapada, trebali bismo četiri planete Zemlje! Stočarstvo preuzima previše zemlje, koristi previše vode i uzrokuje propadanje kišnih šuma, života u divljini, izaziva kisele kiše, globalno zatopljenje i onečišćenje vode. - Najvažnije oruđe je, uz edukaciju, pozitivan, iskren i obziran primjer. Gledajući na dugoročne promjene u društvu, možemo znati da svatko od nas svojim primjerom, aktivnostima, stavom - cjelokupnim postojanjem - mijenja svijet. Vegetarijanci i vegani se ne bore samo za svoja prava, nego i za prava planeta Zemlje i prava životinja.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting