19.04.17. Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu

| More

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
n/r g. Lovro Kuščević
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

Predmet: Komentari na nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu

Poštovani gospodine Kuščeviću,

obraćamo Vam se povodom nacrta prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu za koji javna rasprava završava 15. travnja 2017. godine. Proučavanjem Zakona došli smo do par nedoumica te ih sada iznosimo Vama u nadi da ih nakon Vašeg odgovora više neće biti.

Prvo, htjeli bismo pohvaliti članak 35., stavak 1., točka 6. koja kaže da komunalne djelatnosti, ukoliko nije u suprotnosti sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti, mogu obavljati i udruge. Upravo ovdje vidimo mogućnost da se uspostavi neka vrsta "policije za životinje" koja bi, pod ugovorom s jedinicom lokalne samouprave, mogla provoditi dužnosti komunalnih redara propisane Zakonom o zaštiti životinja.

Međutim, s ovom pohvalom dolazi i jedna nedoumica. Naime, u članku 63. se kaže da jedinica lokalne samouprave može obavljanje pogrebne djelatnosti prepustiti neprofitnoj udruzi na temelju odluke koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Budući da se u članku 35. kaže da udruge mogu obavljati komunalne poslove, a u članku 63. se posebno navodi pogrebna djelatnost i niti jedna druga, zanima nas da li to znači da udruge ne mogu obavljati druge djelatnosti (poput kontrole mikročipiranja pasa) osim pogrebne ili je pogrebna djelatnost izdvojena zbog nekog posebnog statusa koji ima.

Nadalje, smatramo da bi bilo dobro da se u članak 121., stavak 3. doda ",posebnog zakona" tako da cijeli članak glasi "Ako komunalni redar u nadzoru utvrdi povredu ovoga Zakona, posebnog zakona ili odluke o komunalnom redu u dijelu u kojem je iste obvezan nadzirati ima pravo i obvezu podnijeti optužni prijedlog, odnosno kaznenu prijavu.". Prema trenutnoj formulaciji može se zaključiti da komunalni redar nema obvezu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu ako u nadzoru svjedoči povredi drugih zakona za koje je nadležan, na primjer Zakona o zaštiti životinja.

Dodali bismo i kako se u nacrtu prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu ne spominju eventualne sankcije za komunalne redare koji ne postupaju po prijavi. Naime, mnogo sugrađana nam se javlja s lošim iskustvima kada pošalju prijavu komunalnom redarstvu ili kada ih vide kako se ophode na terenu. Smatramo da je važno pobliže definirati načine na koji se može podnijeti žalba na rad komunalnih redara kako bi ih se moglo sankcionirati u slučaju da nesavjesno i neprofesionalno obavljaju svoje dužnosti.

Za kraj bismo pohvalili i članak 121. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji omogućuje komunalnim redarima da efikasnije i bolje provode Zakon, Uredbe i posebne zakone. Smatramo da su ovim člankom dobili snažan alat za obavljanje svojih zaduženja.

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije, kao i za kratak sastanak s Vama o ovoj temi, u terminu koji predložite.

S poštovanjem,

Matko Boršić
Prijatelji životinja

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting