Rokovi za provedbu Zakona o zaštiti životinja

| More

U listopadu 2017. na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi neke novosti i rokove kako bi se odredbe mogle uspješno provoditi u praksi. Sve odredbe Zakona stupile su na snagu 26. listopada 2017. osim sljedećih:

Do 30. lipnja 2018.

Jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca. To znači da će lokalne zajednice morati do tog datuma provesti kontrolu po kućanstvima kako bi se utvrdilo jesu li svi psi na njihovu području mikročipirani.

Do 31. prosinca 2018.

Sljedeće odredbe Zakona stupaju na snagu 31. prosinca 2018.:

Osnivanje koordinacijskih radnih skupina

Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave moraju organizirati koordinacijske radne skupine kako bi se pridonijelo provedbi odredbe prema kojoj se životinje u skloništima više ne usmrćuju nakon 60 dana, već ostaju u skloništu do udomljenja.

Koordinacijske radne skupine sastoje se od najmanje predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika skloništa za životinje ako postoji na području područne (regionalne) samouprave, predstavnika nevladinih organizacija za zaštitu životinja, predstavnika upravnog tijela jedinica lokalne samouprave nadležnog za komunalno gospodarstvo, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove iz mjesne nadležnosti policijske uprave, Hrvatske veterinarske komore i veterinarskog inspektora, a po potrebi mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih osoba.

Zadaća koordinacijske radne skupine je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornoj skrbi za životinje, što uključuje:

Zadatak koordinacijske radne skupine je i da predlaže čelniku jedinice područne (regionalne) samouprave mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na njihovu području.

Svaka jedinica područne (regionalne) samouprave mora odrediti osobu odgovornu za dobrobit životinja koja mora biti član koordinacijske radne skupine.

31. prosinca 2018. krajnji je rok do kojega koordinacijske radne skupine trebaju početi s radom, no poželjno je da počnu čim prije kako bi se mogle provesti druge odredbe Zakona, kao što je npr. kontrola mikročipiranja pasa, za što je krajnji rok za provedbu do 30. lipnja 2018.

Donošenje Programa kontrole populacije napuštenih pasa

Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave moraju donijeti Program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge koordinacijske radne skupine te ga dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede na procjenu.

Pri izradi Programa mora se voditi računa o preporukama za kontrolu populacije pasa lutalica Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). Program se ažurira svakih pet godina te se po provedenim izmjenama do kraja veljače sljedeće godine dostavlja Ministarstvu na procjenu.

Jedinice lokalne samouprave moraju financirati osnivanje i rad skloništa

Jedinice lokalne samouprave koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu osnovale sklonište, najkasnije do 31. prosinca 2018. obvezne su osnovati sklonište za životinje.

Ta odredba odnosi se prije svega na područje tri županije u kojima se dosad nisu osnovala skloništa, a to su: Brodsko-posavska županija, Dubrovačko-neretvanska županija i Ličko-senjska županija. Također, odnosi se i na županije koje imaju sklonište, a možda nemaju dovoljno smještajnih mjesta za životinje, s obzirom na to da novi Zakon propisuje da se na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora osnovati najmanje jedno sklonište za životinje u kojemu je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa. Ta odredba vrijedi od 2007. godine, a s novim Zakonom stupila je na snagu odmah, tj. 26. listopada 2017. godine. U novom Zakonu, za razliku od staroga, definirane su i prekršajne odredbe, i to za odgovornu osobu jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave. Ona će se, u slučaju kršenja navedenih odredbi, kazniti novčanom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna.

Iako je 31. prosinca 2018. krajnji rok do kojega su jedinice lokalne samouprave obvezne osnovati sklonište za životinje, važno je da krenu što prije u provođenje ove odredbe s obzirom na to da je ona na snazi od 2007. godine.

Zabrana držanja u zatočeništvu medvjeda

Novi Zakon o zaštiti životinja zabranjuje držati u zatočeništvu medvjede (svi Ursidae), osim u zoološkim vrtovima i skloništima.

Medvjedi koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona (26. listopada 2017.) drže u zatočeništvu, osim u zoološkim vrtovima i skloništima, moraju se smjestiti u sklonište do 31. prosinca 2018. Za prekršaj te odredbe propisana je novčana kazna za pravnu osobu od 30 do 50 tisuća kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 10 do 20 tisuća kuna, a za fizičku osobu od 15 do 30 tisuća kuna.

Uz ovo, preporučujemo da pročitate i članke iz Zakona o zaštiti životinja koji se odnose na:

Analizu prekršajnih odredbi

Kazne

Objavljeno: listopad 2017.

Vezane teme

Pas u skloništu za životinje [ 86.79 Kb ]Medvjed u zoološkom vrtu [ 188.98 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting