21.11.17. Žurno osnivanje Koordinacijske radne skupine prema Zakonu o zaštiti životinja

| More

Poštovani,

novi Zakon o zaštiti životinja, osim obaveza jedinica lokalne samouprave, propisuje i nove obaveze jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Jedna od njih je osnivanje Koordinacijskih radnih skupina koje se sastoje od predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, skloništa za životinje, udruga za zaštitu životinja, komunalnih redara, policije, veterinarske inspekcije, a u rad Koordinacijske radne skupine mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih osoba, odnosno cilj je okupiti sve koji su nadležni i obavezni te sve koji mogu i žele pomoći provedbi Zakona o zaštiti životinja.

Ovim dopisom htjeli bismo Vam ukratko ukazati na nužnost što žurnijeg osnivanja Koordinacijskih radnih skupina koje su nadležne, između ostaloga, za donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa, poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca i praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje i udomljavanje životinja.

Iako Zakon propisuje da se Koordinacijske radne skupine moraju osnovati do kraja sljedeće godine, i sami ćete uočiti da ih je potrebno osnovati čim prije još ove godine. Razlog je položaj koji Koordinacijske radne skupine imaju u provedbi ovoga Zakona. Naime, upravo su one nadležne za predlaganje rješenja za probleme vezane za neodgovornost skrbnika životinja i njihova napuštanja.

Nadalje, one služe kao mjesto na kojemu se sastaju i zajedničkim snagama osmišljavaju strategiju predstavnici lokalnih zajednica, udruga za zaštitu životinja i tijela nadležnih za provedbu Zakona o zaštiti životinja. Jedan od razloga je i vrlo kratak rok za provedbu potpune kontrole obaveznog mikročipiranja svih pasa, a i upravo u ovo vrijeme donose se planovi i proračuni za iduću godinu.

Važno je naglasiti da je potrebno odrediti osobu u uredu županije zaduženu za Koordinacijske radne skupine i ona može biti ili novozaposlena osoba ili neka od trenutačno zaposlenih u upravi županije.

Neke jedinice područne (regionalne) samouprave napravile su prve korake prema osnivanju Koordinacijskih radnih skupina te vjerujemo da će skupine uskoro započeti s radom u svakoj županiji.

Zato Vas ljubazno molimo da nam javite Vaše planove za osnivanje Koordinacijske radne skupine te u kojem roku očekujete početak njezina rada, a mi Vam stojimo na raspolaganju za informiranje o pozitivnim primjerima i za suradnju.

Također, prilažemo i dopis vezan uz kontrolu mirkočipiranja za koji Vas ljubazno molimo da proslijedite gradovima i općinama u Vašoj županiji.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting