Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini

| More

Veliki problem na koji ukazuju udruge za zaštitu životinja i prirode je što svake godine na ribnjacima, uz ptice koje su na popisu tzv. lovne divljači, strada i između tri do četiri tisuće strogo zaštićenih vrsta ptica. Razlog tomu je taj što Zakon o lovstvu, unatoč zahtjevima udruga i javnosti, ne zabranjuje (bez iznimke) lov na ribnjacima koji su važna staništa ptica. Lovci na ribnjacima pucaju u sve, i u one ptice koje im Zakon dopušta ubijati i u one koje bi trebale biti zaštićene.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do 2. veljače 2019. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini.

Udruga Prijatelji životinja protivi se svakoj vrsti lova i ubijanju životinja općenito, a u ovoj javnoj raspravi pridružila se udruzi BIOM u ukazivanju na spornu odredbu članka 5., stavka (6) (Obveze korisnika) toga Pravilnika, a koja glasi:

Članak 5.

(6) Korisnik mora dokazati da su protiv predmetnih divljih životinja upotrijebljene sve moguće zakonite mjere odvraćanja, što uključuje dokaz o provedbi odgovarajućih mjera za ublažavanje ili sprečavanje štete. U slučaju vrsta koje se u načelu smiju loviti, korisnik mora dokazati da su na predmetnom ribnjaku lov i upotreba mjera odvraćanja bili isključeni ili da su bili nedovoljni da bi se šteta izbjegla.

Udruga je ostavila sljedeći komentar na javnoj raspravi i očekuje da se uvaži jer je logičan i smislen:

Slažemo se s komentarom udruge Biom jer kontradiktorno je u članku 5., stavku (6) da je za ribnjake koji su lovišta, gdje se redovito pri lovu usmrte i nelovne vrste ptica (što je nezakonito), traži od korisnika potpore da dokažu da su poduzeli samo zakonite mjere odvraćanja tih ptica. Ovo širom otvara vrata manipulaciji potporama za štetu, uz dodatni blagoslov (krivo)lova.

Nadalje, u slučaju vrsta koje se smiju loviti, korisnik mora dokazati u cilju dobivanja potpore za štetu da ili nije na ribnjaku niti lovio niti odvraćao ptice ili da su lov i odvraćanje bili nedovoljni da bi se šteta izbjegla, što nema smisla. Ovako formuliranom odredbom korisnika se zbunjuje jer nije jasno treba li radi dobivanja potpore za štetu potpuno ne koristiti ni lov ni mjere odvraćanja na ribnjaku ili koristiti i jedno i drugo, pa zatražiti potporu ako se te mjere pokažu nedovoljnima za izbjegavanje štete.

Stoga predlažemo da se članak 5., stavak (6) izmijeni i da glasi: „Korisnik mora dokazati da su protiv predmetnih divljih životinja upotrijebljene sve moguće zakonite mjere odvraćanja, što uključuje dokaz o provedbi odgovarajućih mjera za ublažavanje ili sprečavanje štete. U slučaju vrsta koje se u načelu smiju loviti, korisnik mora dokazati da su na predmetnom ribnjaku lov i upotreba mjera odvraćanja bili isključeni.”

Dakle, predlažemo da se iz navedenog članka briše dio: „ili da su bili nedovoljni da bi se šteta izbjegla”. Na taj način bit će potpuno jasno da se potpora za štetu na ribnjaku može dobiti samo ako je lov bio isključen, a time i moguće manipulacije zbog neizbježnog usmrćivanja i vrsta koje su na popisu lovne divljači i onih koje to nisu.

Objavljeno: siječanj 2019.

Vezane teme

Ptice na ribnjacima [ 255.58 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting