12.07.19. Prijava vezano za uvjete i način držanja slonice Lanke u safari parku NP Brijuni

| More

Predmet: odgovor na predstavku vezano za uvjete i način držanja slonice Lanke u safari parku NP Brijuni

Poštovani Prijatelji životinja,

javljam vam se s konkretnim upitom jer su me, možda i pogrešno, uputili na vas. Ali vi ste mi jedan od tragova pa se stoga, nadam se da razumijete obraćam vama.

Riječ je o slonici Lanki i njenom neprimjerenom smještaju u tzv. Safari zoo vrtu na otoku Veli Brijun.

Na Brijunima su me, možda pogrešno, uputili na vas jer ste navodno upravo vi i vaša udruga pokušavali ishoditi bolje životne uvjete za Lanku. Ispričavam se ako sam na krivom tragu, a nadam se da nisam.

Sad vam se javljam s upitom ne bismo li mogli nešto učiniti za tu sirotu Lanku jer ona je, čini se, na rubu zdravog razuma. Nije joj nikako dobro i ne može joj nikako biti dobro.

Vrlo ukratko, slonica je nakon gubitka svog životnog druga Sonija unazad nekoliko godina, ostala sama i k tome još zatočena u neprikladno malom i apsolutno neprimjerenom kavezu unutar Parka.

U malom kavezu u kojem se nalazi od svog dolaska prije više od 40 godina, i u kojem nema mogućnost prikladnog kretanja, slonica Lanka vidno se jedva održava na rubu zdravog razuma: hoda u malom krugu, lupa glavom u rešetke kaveza, odbija susret s posjetiteljima... Po svemu se vidi da joj treba hitno pomoći, i ako ništa drugo za početak joj barem povećati kavez, omogućiti neku vodu za svakodnevno kupanje, barem joj pokušati pomoći na taj način.

Zašto uprava NP Brijuni to dosad još nije učinila - ne znam, ali prostor postoji, potrebna je samo dobra volja da se bar povećanje njenog zatvorenog prostora ostvari, barem to, za početak...

Drugi problem je taj da je slonica Lanka ostavljena sama u svom skučenom zatvoru. Ne mogu ni zamisliti kakve sve bolove i patnju boravak u samici uzrokuje jednoj tako društvenoj i osjećajnoj životinji poput slona.

Imam pritužbe i za smještaj i držanje drugih životinja, poput papagaja, ali Lanki je stvarno potrebno čim prije pomoći...

Molim vas, ovo je moj apel za pomoć slonici Lanki. Ako ste u mogućnosti nastaviti tamo gdje ste stali (ako je to bila vaša Udruga) ja vas molim da nastavimo. Stavljam se na raspolaganje ako vam treba netko tko bi ovdje, na licu mjesta, uz vašu pomoć i vođenje, kontaktirao s upravom NP Brijuna.

Zahvaljujem na svakom vašem odgovoru, a svim srcem se nadam da sam se obraćanjem vama obratila na pravo mjesto.

S dubokim poštovanjem za sve što radite,

srdačno pozdravljam.

G.T

Poslano 10. lipnja 2019. veterinarskoj inspekciji pri Državnom inspektoratu na e-mail: prijave@dirh.hr

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 11. srpnja 2019.:

Poštovani,

Dana 03.07.2019., uz dopis Voditeljice Službe veterinarske inspekcije Klasa: 322-07119-0112478, Urbroj: 443-03-0714-19-2 od 02.07.2019., zaprimljena je Vaša predstavka (e-mail od 10.06.2019.), uz proslijeđenu prijavu gđe. G. T. (e-mail od 09.06.2019.), o teškom i zabrinjavajućem zdravstvenom stanju slonice LANKE, držane više od 40 godina u skučenom prostoru / malom kavezu, u safari parku na otoku Veliki Brijun.

Temeljem Plana rada veterinarske inspekcije 2a2019. god., uz uključenu provjeru svih navoda iz predmetne predstavke, izvršen je dana 09.07.2019., detaljan pregled safari parka - zoološkog vrta JU NP Brijuni, upisanog u službenu evidenciju pod brojem HR-ZOO-004, (rješenje nadležnog tijela KLASA: UP/l-322-08111-011217, URBROJ: 525-1010529-12-6 od 04.06.2012.), te je u odnosu na propisane zahtjeve iz područja zaštite životinja utvrđeno slijedeće:

- Slonica LANKA, stara 47 god., od 1974. god. nalazi se u zoološkom vrtu - safari parku, JU NP Brijuni, na otoku Veliki Brijun. Slonica se ne drži u "malom skučenom prostoru - kavezu" kako se navodi u prijavi, vec se drži u ograđenom prostoru površine cca. 2000 m2. Unutar tog ograđenog prostora ima na raspolaganju dvije prostrane zatvorene nastambe, jednu za smještaj tijekom zime, (sa grijanjem), jednu nastambu natkrivenu i zatvorenu sa tri strane, za smještaj tijekom ljetnih mjeseci. Unutar ograđenog prostora nalazi se manji bazen koji slonica koristi za rashlađivanje, a isti se redovito čisti i održava. Tijekom ljetnih mjeseci, osim bazena, slonica se dodatno rashlađuje i prskanjem na način da se polijeva vodom nekoliko puta dnevno. Unutar ogradenog prostora nalaze se predmeti kojima se slonica zanima (drveni stupovi, lopte). Predmeti kojima se slonica igra konstruirani su tako da se u njih može staviti hrana koja postepeno ispada, kako ih slonica surlom ili nogama pomiče. Slonica se hrani nekoliko puta dnevno, dobiva svaki dan obrok kuhane riže sa povr6em, sezonsko voće, žitarice i sijeno, u dostatnim količinama. Tijekom nadzora utvrdeno je da slonica zainteresirano prilazi i uzima hranu, da nema znakova koji bi upućivali na poremetnje zdravstvenog stanja, da nema poteškoća u kretanju, niti vidljivih ozljeda, i dobrog je gojnog stanja. Uvjeti i način držanja slonice Lanke u odnosu na režim prehrane, obogaćivanje životnog prostora, interakcija s timariteljima i dr. definirani su u pisanoj proceduri "lnterni protokol skrbi za slonicu";

- Osoblje koje se brine za slonicu Lanku - timaritelji koji stupaju u direktan kontakt sa slonicom, prema internom protokolu, osim postupaka hranjenja, čišćenja, rashlađivanja, provjere nastambe, zdravlja i ponašanja životinje, obavljaju i introdukciju novih funkcionalnih konstrukcija u prostor uz oblikovanje novih aktivnosti za životinju, čime se postiže kvalitetnija interakcija s timariteljima;

- Pregledom evidencija o zdravstvenom stanju životinja u safari parku NP Brijuni utvrđeno je da
veterinarske preglede životinja jednom mjesečno obavlja ovlašteni veterinar (zadnji pregled je obavljen dana 06.06.2019., tom prilikom utvrđeno je da su sve životinje dobrog gojnog i kondicijskog stanja, da se nalaze u dobrim higijenskim uvjetima sa adekvatnom zaštitom od eventualnih nepovoljnih vremenskih uvjeta, da imaju osiguranu hranu i vodu, a znakovi nametničkih i infekcijskih bolesti nisu utvrđeni). Osim navedenih mjesečnih pregleda životinja u safari parku koje obavlja ovlaštena veterinarska organizacija iz Pule, inspekcijske nadzore safari parka obavlja redovito i veterinarska inspekcija, dinamikom i opsegom definiranim u godišnjim Planovima rada veterinarske inspekcije.

Slijedom navedenog, a temeljem provedenog inspekcijskog nadzora (evidentirano u zapisniku veterinarske inspekcije KLASA: 322-07119-1012034, URBROJ: 443-03-0681-19-2 od 09.07.2019.), nesukladnosti u odnosu na uvjete i način držanja slonice Lanke nisu utvrđene, niti su utvrđene promjene njenog zdravstvenog stanja.

Naravno da, smještaj životinja u zatočeništvu, unatoč nastojanjima da prostor i nastambe oponašaju, u što većoj mjeri, prirodno stanište udovoljavajući najnovijim spoznajama o biologiji vrsta i načinu držanja, ne može zadovoljiti biološke i etološke potrebe životinje na način kao što je to u prirodnom staništu. U tom kontekstu, a s obzirom da slonovi žive u krdima od 10
- 30 jedinki, a u potrazi za hranom dnevno prelaze velike udaljenosti, njihovo držanje u zatočeništvu ne može osigurati jednaku razinu dobrobiti kao što životinje imaju u svom
prirodnom staništu.

U privitku: slikovni zapisi slonice Lanke na dan izvršenog inspekcijskog nadzora
S poštovanjem,

Viši veterinarski inspektor
Lovorka Tomičić, dr.vet.med.

Vezane teme

slonica Lanka 2 [ 1.18 Mb ]slonica Lanka [ 1.13 Mb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting