23.04.21. Udruga gradova podržala kampanju "Za Hrvatsku bez pasa na lancu"

| More

Zabrana držanja pasa na lancu dobra je i za lokalne zajednice koje nadziru uvjete držanja

- Jasna odredba na državnoj razini olakšava komunalnim redarima provedbu i povećava odgovornost

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj podržala je nacionalnu kampanju za „Za Hrvatsku bez pasa na lancu”, koju su prije dva mjeseca pokrenuli Sklonište Prijatelji Čakovec, udruga Prijatelji životinja i Udruga Pobjede te više od 50 udruga Mreže za zaštitu životinja. Udruga gradova, čiji je cilj poticanje suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanje zajedničkih interesa gradova u RH, navodi: „Naravno da podržavamo zabranu držanja pasa na lancu, ali i strogo kažnjavanje svih koji odredbe propisa ne poštuju.”

Iz Udruge gradova svoje članove, a to je 126 gradova, redovito podsjećaju da su obvezni primjenjivati Zakon i podzakonske akte te činiti maksimalne napore u zaštiti životinja. Podržavaju i „mogućnost propisivanja obavezne sterilizacije kako bi se smanjio broj životinja u potrebi”. Dodaju: „Već se godinama zalažemo za humaniji odnos prema životinjama, jačanje ovlasti komunalnih redara u zaštiti njihove dobrobiti, a posebno pri izricanju mjera i kazni počiniteljima raznih djela zlostavljanja i/ili nehumanog držanja životinja.”

„S obzirom na to da su psi držani na lancu često i zanemareni na druge načine, pa tako i necijepljeni, neoznačeni mikročipom i nekastrirani, jasna odredba zabrane držanja pasa na lancu pomogla bi i lokalnim zajednicama da se lakše nose s nekontroliranim razmnožavanjem pasa i njihovim napuštanjem. Osim toga, svaka konkretna zakonska odredba na državnoj razini olakšava lokalnim zajednicama provedbu za koju su nadležne. Komunalni redari mogu lakše postupati kada je držanje pasa na lancu zakonski zabranjeno, nego kada ovise o odlukama na lokalnoj razini”, naglašavaju iz udruga koje su pokrenule nacionalnu kampanju „Za Hrvatsku bez pasa na lancu”.

Upravo su zaštita životinja i primjena zakonskih i podzakonskih propisa dio obuke komunalnih redara koje organizira, provodi i financira Udruga gradova. Zabrana držanja pasa na lancu može jako olakšati lokalnim zajednicama kontrolu uvjeta držanja životinja i poticanje odgovorne skrbi za životinje. „Psi na lancu redovito su nekastrirani, vezane kujice u vrijeme tjeranja ne mogu se obraniti od nerijetko agresivnih mužjaka i donose na svijet neželjene štence koje ljudi odbacuju i koje onda lokalne zajednice trebaju zbrinuti. Stoga tako velika neodgovornost skrbnika pasa povećava financijske izdatke koje lokalne zajednice trebaju izdvajati”, upozoravaju udruge.

Pojašnjavaju da upravo lokalne zajednice, u čijoj je nadležnosti kontrola uvjeta držanja životinja, mogu pozdraviti svaku zakonsku odredbu koja nije dvosmislena i ne traži od njih dodatno razjašnjavanje i propisivanje, već se jednostavno komunalni redari mogu pozvati na nju. U interesu je gradova i općina podizanje standarda držanja životinja jer loš odnos prema životinjama odrazit će se i na financijske obaveze lokalnih zajednica.

Udruge navode da ih raduje što su se pojedine općine i gradovi samoinicijativno javili i žele aktivno podržati ovu hvalevrijednu kampanju postavljanjem jumbo plakata i distribucijom letka. Neki su gradonačelnici i načelnici javno iznijeli jasan stav o nužnosti zakonske zabrane držanja pasa na lancu.

Više informacija o kampanji nalazi se na www.zabranimolanac.net gdje se može potpisati i peticija za potpunu zabranu držanja na lancu, koju je dosad potpisalo gotovo 55 000 ljudi. Također, građani mogu pisati Vladi na gradjani@vlada.hr i ministrici poljoprivrede na kabinet@mps.hr tražeći potpunu zakonsku zabranu držanja pasa na lancu.

pas na lancu [ 1.41 Mb ]

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting