08.10.21. Prijava - bolesna krava na Pelješcu

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Poštovani,

obraćamo Vam se nakon što smo iz medija saznali za slučaj krave čije je osnovne životne potrebe i zdravstveno stanje njezin posjednik dugotrajno i sustavno zanemarivao i uskratio joj nužnu veterinarsku skrb, zbog čega je nesretna životinja trpjela veliku bol i patnju, a zbog pogoršanja njezina zdravstvenog stanja u konačnici je predloženo njezino usmrćivanje.

Naime, prema informacijama objavljenima u članku „Vlasnik mjesecima nije pomogao kravi, sad je čeka eutanazija” (https://cutt.ly/LEVHmJn) na internetskom portalu Večernjeg lista 4. listopada 2021., u mjestu Viganj na poluotoku Pelješcu, I. O. (podaci poznati novinskoj redakciji, lokalno nadležnoj veterinarskoj inspekciji i Udruzi za zaštitu životinja SOS Šape) držao je kravu s brojem 0357 na ušnoj markici zavezanu za stablo masline, često bez hrane i vode, a mještani svjedoče da se za nju nije brinuo. Navedeno loše držanje i izostanak veterinarske skrbi za životinju bilo je vidljivo i iz njezina mršava, neuhranjena izgleda i velike rane na desnoj strani lica iz koje izlaze crvi, a za koju je utvrđeno da se radi o tumoru. Fotografije možete vidjeti u privitku ovog e-maila.

Na očito loše zdravstveno stanje životinje nitko nije reagirao niti joj pokušao pomoći sve do srpnja 2021. godine kada je, nakon dojave zgroženih turista koji su joj željeli pomoći, veterinarska inspekcija posjedniku naredila pružanje veterinarske pomoći kravi i najavila da će kontrolnim nadzorom utvrditi je li rana na licu životinje sanirana. No posjednik nije htio platiti dolazak veterinara i on nikada nije došao. Prošlo je gotovo tri mjeseca kada je volonterima s drugog kraja zemlje, onima iz Poreča, stigla nova dojava turista – krava je svakim danom sve gore, rana je golema i iz nje izlaze crvi. Tek nakon upita medija Državnom inspektoratu zašto kravi nije pružena pomoć te je li veterinarski inspektor već obavio nadzor, što je utvrdio i poduzeo, stigao je odgovor da je 27. rujna 2021. doktor veterinarske medicine, uz prisutnost veterinarskog inspektora, pregledao kravu i utvrdio da se ne radi „o običnoj rani na licu krave, već o tumoru te je vlasniku predloženo usmrćivanje krave”. Dogovoreno je da se usmrćivanje, pod nadzorom veterinarskog inspektora, obavi sljedeći tjedan, „odmah po osiguranju potrebnih sredstava i organiziranju da lešinu preuzme odobreni koncesionar”. Nije nam poznato je li krava usmrćena, s obzirom na nužnost osiguravanja financijskih sredstava, što je posjedniku već ranije bio razlog za odbijanje veterinarskog pregleda.

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/2017) propisuje:

- Posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje. (članak 4. stavak 1. točka 23.)

- Zabranjeno je uzgajati životinje tako da trpe bol, patnju i strah te ih namjerno ozljeđivati, protivno pravilima struke, odnosno najnovijim znanstvenim dostignućima. (članak 5. stavak 2. točka 1.)

- Zabranjeno je zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu. (članak 5. stavak 2. točka 16.)

- Zabranjeno je ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah protivno odredbama ovoga Zakona. (članak 5. stavak 2. točka 19.)

- Posjednik mora pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć i osigurati zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja, veterinarsku pomoć pri porodu ako je potrebna i osigurati odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja. (članak 6. stavak 2.)

- Posjednik mora životinje koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje, a koje pokazuju znakove bolesti, iscrpljenosti ili su ozlijeđene bez odgađanja prikladno zbrinuti i njegovati te im, ako je potrebno, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu. (članak 41. stavak 1.)

- Kretanje životinja koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje ne smije se ograničavati na način koji životinjama nanosi nepotrebnu patnju, bol, ozljede ili strah.

Životinjama iz stavka 1. ovoga članka dnevno mora biti osigurano razdoblje tijekom kojega neće biti privezane radi mogućnosti kretanja prema njihovim fiziološkim i etološkim potrebama te dobrom praksom i znanstvenim saznanjima. (članak 42. stavci 1. i 3.)

Osim toga, veterinarski inspektor ovlašten je „posjedniku privremeno oduzeti životinju koja se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom te životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima” i „podnositi prijavu sukladno odredbama kaznenog odnosno prekršajnog zakona” (članak 79. točke 3. i 6. Zakona o zaštiti životinja). Članak 81. stavak 2. Zakona propisuje da privremeno oduzeta životinja „može biti vraćena posjedniku ako su ispunjeni uvjeti za njezino daljnje držanje određeni odredbama ovoga Zakona, a u protivnom može biti zbrinuta u skloništu ili smještena u primjereni smještaj ili po trajnom oduzimanju udomljena ili prodana”. Veterinarska inspekcija koja je bila upoznata sa slučajem nije iskoristila tu zakonsku mogućnost kako bi pomogla kravi koja je trpjela bol.

U spomenutoj objavi u medijima navodi se i da je I. O. dosad mrtve krave sam zakapao, što je protuzakonito, a da kokoši koje ima žive u vlastitom izmetu, zbog čega je važno provjeriti uvjete držanja i zdravstveno stanje ostalih životinja koje su trenutačno u njegovu posjedu i zabraniti mu daljnje nabavljanje i držanje novih životinja.

Na temelju svega navedenoga, nesporno je da je I. O. u razdoblju od najmanje tri mjeseca, otkako su turisti uočili vidno neuhranjenu i bolesnu životinju, a očito i mnogo dulje s obzirom na izgled životinje, izlagao kravu nepotrebnim patnjama i boli uskraćujući joj veterinarsku pomoć, čime bi joj olakšao bol izazvanu tumorskim promjenama na oku i desnoj strani lica do stupnja da joj iz rane izlaze crvi, te ju je uskratom hrane i vode izložio tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, čime je prekršio niz odredaba Zakona o zaštiti životinja. Također, smatramo nužnim utvrditi odgovornost veterinarskog inspektora pri prvom pregledu krave u skladu s člankom 79. točkama 3. i 6. i člankom 81. stavkom 2. Zakona o zaštiti životinja kako bi se razjasnilo je li propustom donošenja ispravne dijagnoze i pravovremenog kontrolnog nadzora je li posjednik životinje osigurao kravi veterinarsku skrb, odnosno propustom da naredi privremeno oduzimanje bolesne životinje, došlo do znatnog pogoršanja bolesti krave i stoga do produljivanja njezine patnje. Etički je, kao i s gledišta veterinarske struke, neprihvatljivo da za veterinarsku inspekciju priča završava nakon što je posjedniku naložila da kravi treba pružiti pomoć, a bez promptne provjere je li posjednik postupio u skladu s tim. Ne radi se o tome da je životinji trebalo npr. izgraditi štalu i sl. pa postoji rok u kojemu je očekivano da posjednik to riješi, već se radilo o bolesnoj životinji koja je trebala veterinarsku pomoć odmah.

Svjesni smo i da kod posjednika domaćih životinja, a nažalost i kod pojedinih pripadnika veterinarske struke, ne postoji dovoljno razvijena svijest da je nužno i zakonski propisano zaštititi i dobrobit životinja koje posjednici drže radi dobivanja mesa, mlijeka i jaja. Smatra se da će one u konačnici ionako biti zaklane pa ne treba ulagati u njihovo zdravlje i dobrobit. Takve nazadne i nehumane stavove treba mijenjati jer su protivni suvremenim znanstvenim spoznajama o sposobnosti sisavaca da osjećaju bol, patnju i strah jednako kao i ljudi, što je i razlog zakonskom propisivanju njihove zaštite i osiguravanju njihove dobrobiti od strane posjednika. Samo pravovremena reakcija nadležnih veterinara i veterinarskih inspektora, koji su stručne osobe i upoznate sa svim zakonskim mogućnostima kako pomoći životinji, može spriječiti ovakve užasne slučajeve da živo biće mjesecima pati bez pružanja veterinarske skrbi i bilo kakvih sredstava za olakšavanje boli, a ne reagiraju ni susjedi ni veterinari. Pitanje je koliko dugo bi krava patila da nije bilo prijave turista i da priča nije završila u medijima.

Molimo Vas da nas sukladno zakonski propisanim rokovima obavijestite o provedenom nadzoru, utvrđenom stanju i obavljenom postupanju u cilju sankcioniranja I. O. i izricanja zabrane nabavljanja i držanja domaćih životinja. Također, molimo Vas i za reviziju ranijeg postupanja nadležne veterinarske inspekcije te da o eventualnim nepravilnostima koje uočite tijekom inspekcijskog nadzora, a za koje nije nadležna veterinarska inspekcija, obavijestite druge relevantne institucije.

S poštovanjem,

Snježana Klopotan Kačavenda
Koordinatorica projekata

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 8. studenog 2021.:

Odgovor inspekcije_ViganjOdgovor inspekcije_Viganj [ 71.52 Kb ]

Vezane teme

krava_Viganj [ 115.73 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting