11.08.22. Držanje ptica u svrhu ukrašavanja kafića

| More

Državni inspektorat
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Poštovani,

još 12. 10. 2021. godine obratila nam se sugrađanka XY tražeći pomoć vezano za držanje ptica u kavezima u kafiću „Jasmin” na Tržnici Savica (adresa tržnice je Lastovska 2a). Šaljemo i fotografije i videa koje nam je poslala. Uputili smo gospođu da sva saznanja koja ima kao svjedok uputi putem prijave veterinarskoj inspekciji i ona nam je javila da je to učinila i poslala e-mailom 17. 1. 2022. prijavu, a 19. 1. 2022. dopunu prijavi. U međuvremenu nam se javila još nekoliko puta s novim informacijama i istaknula da nije dobila nikakav odgovor veterinarske inspekcije, unatoč tome što je od njezine prijave sada prošlo već sedam mjeseci. Stoga u nastavku navodimo sve informacije koje nam je gospođa dosad poslala:

- Sadržaj njezine prijave veterinarskoj inspekciji iz siječnja 2022.:

Poštovani,

nedavno sam, prolazeći pored obližnjeg kafića u kvartu u kojem živim, naišla na, po meni, zastrašujuć prizor. Naime, u unutrašnjem prostoru kafića ''Jasmin'' na Tržnici Savica (adresa tržnice je Lastovska 2a) nalazi se oko 6, 7 kaveza sa zatočenim pticama. Radi se o kvartovskom dobro posjećenom kafiću, koji radi od ranoga jutra do kasno navečer, a ptice su u njemu konstantno izložene velikom stresu - dimu cigareta, alkoholnim parama, ljudskoj buci i vikanju jer se u kafiću često organizirano gledaju nogometne utakmice.

Nedugo nakon što sam, prema uputi udruge Prijatelji životinja, prijavila ovakvo držanje, prema mojim saznanjima, inspekcija je naložila vlasniku uklanjanje životinja iz lokala te ih više nisam vidjela unutra. Misleći da ih je pravilno zbrinuo i osigurao im prikladne uvjete držanja, nisam razmišljala o tome, no slučajno prolazeći polunapuštenim dijelom tržnice Savica naišla sam na te iste ptice u kavezima (u prilogu šaljem video i slike) u jako lošim uvjetima. Prostor u kojemu se nalaze je napušten, prašnjav i malen, što je zapravo svejedno jer su jadne životinje ionako u kavezima, a pretpostavljam da je služio ili još služi vlasniku kafića kao skladište. Koliko mi je poznato, prostor nije grijan te su ptice prisiljene trpjeti niske temperature i pretrpanost u kavezima, a nisam sigurna osigurava li im vlasnik kafića pravilnu i redovitu prehranu i drugu potrebnu skrb. Smatram da to nisu uvjeti za bilo kakva živa bića, a pogotovo ne ptice.

Prema Zakonu o zaštiti životinja, zabranjeno je:

- izlagati životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinja uzrokuje bol, patnja, ozljede, strah ili smrt
- zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
- ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah protivno odredbama ovoga Zakona
- držanje životinja u svrhu ukrašavanja prostora u ugostiteljskim i trgovačkim objektima, osim u objektima registriranima za prodaju kućnih ljubimaca i ako se životinjama osiguraju primjereni uvjeti držanja i onemogući uznemiravanje.

S obzirom na sve navedeno, a što ukazuje na protuzakonito držanje životinja u kafiću i zanemarivanje njihove dobrobiti držanjem u neprikladnim uvjetima, molim Vas da vlasnika kafića sankcionirate zbog kršenja zakona te da ujedno osigurate zbrinjavanje ptica i njihovo udomljavanje preko gradskog skloništa u Dumovcu, s obzirom na to da ponašanje vlasnika ukazuje da im ne namjerava osigurati dobru skrb, a njihovo zdravlje i životi ugroženi su postojećim uvjetima držanja.

Molim Vas za povratnu informaciju o Vašem postupanju.

Srdačan pozdrav

- e-mail gđe XY koji smo primili 18. 1. 2022.: „Danas sam prolazila pored kafića Jasmin i kako su se vrata otvorila sam čula cvrkut ptica. Pitala sam jednog gosta koji je taman izlazi kakve su to ptice što se čuju iznutra pa mi je gost rekao da ima na terasi nekoliko ptica. Potom sam otišla s vanjske strane kafića i zaista vidjela na terasi OPET kaveze sa pticama, no to nisu one iste ptice već je vlasnik nabavio nove. One "stare" su i dalje u "skladištu". Dakle, ne znam što je gore od ovog dvoje, ove jadne ptičice u skladištu što se smrzavaju ili ove što su izložene dimu i buci - i jedne i druge zatočene u malim kavezima gdje ne mogu niti hodati, a kamoli poletjeti. Ne znam što da radim. Ovo je jednostavno očajna situacija i jadne životinje nemaju nikoga da se o njima brine, a vlasniku je očito stalo samo do atrakcije u njegovom kafiću.”

- e-mail gđe XY koji smo primili 1. 2. 2022.: „Ja Vam se obraćam sada već u velikom očaju radi ptica koje sam prijavila. Naime, NITKO NIJE REAGIRAO na prijave koje sam slala. Nitko nije niti povratno odgovorio niti obišao životinje koje su sad već u jako lošem stanju. Kavezi su puni izmeta i perja, vani je hladno, a prostor se ne grije, a nove ptice su u zadimljenom kafiću. Pa zar je moguće da nikome nije stalo do tih jadnih bića... (retoričko pitanje, ne morate odgovarati). Ja zaista više ne znam što da radim osim da probam uvjeriti vlasnika da postupi ispravno. Ali zar ne možete vi kao krovna udruga za zaštitu životinja nešto napraviti? Neku akciju, javnu objavu na mrežama da se apelira na vlasnika ili nešto slično. Ja nemam nikakav utjecaj što se toga tiče, ali vi imate auditorij i utjecaj u javnosti, pa zar ne možemo ništa napraviti?! Te životinje su u velikoj patnji i zaista nitko ne zaslužuje takvo zatočeništva, a nisu nikome ništa skrivile!!!”

- e-mail gđe XY koji smo primili 5. 6. 2022.: „Kada ste mi poslali zadnji mail ptice iz skladišta su bile 'nestale', a u kafiću su se pojavila 2 nova kaveza sa novim pticama. Do danas sam uspjela nabrojati 11 kaveza sa pticama. Do danas, isto tako, NITKO nije reagirao na patnju tih životinja. One se i danas nalaze u zastrašujućim uvjetima. U najboljem slučaju će 'nestati' kao i one prve jer život u takvim uvjetima nije život. Šokirana sam inertnošću svih na ovakvo postupanje sa životinjama i još uvijek se pitam kako je to moguće obzirom da vlasnik kafića, uz to što zlostavlja živa bića, krši i zakon bez da to ikoga uznemiruje. Bila sam u uvjerenju kako bi netko bar na to mogao reagirati kada već patnja živih bića ne izaziva nikakvu pažnju.”

- Gđa XY zvala nas je telefonom prije nekoliko dana i ponovno apelira da se pomogne pticama u predmetnom kafiću. Navodi da su sada u kavezima nove ptice, da pretpostavlja da one ranije nisu preživjele, a da će ove jednako završiti, da se u prostoru kafića pije i puši i ptice su izložene svemu tome, kao i glasnoj glazbi. Kaže i da nije dobila nikakav odgovor na svoje prijave.

S obzirom na sve navedeno, molimo Vas da izvršite inspekcijski nadzor u kafiću „Jasmin” na Tržnici Savica (Lastovska 2a), provjerite navode iz prijave, utvrdite kršenja zakonskih odredaba i poduzmete mjere sukladno ovlastima veterinarskog inspektora iz članka 79. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/2017), kao i članka 25. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19).

Napominjemo da kafići i slični ugostiteljski objekti ne mogu pticama u kavezima osigurati primjerene uvjete držanja i onemogućiti njihovo uznemiravanje, pa se u ovom slučaju opravdano na njih primjenjuje zabrana držanja životinja u svrhu ukrašavanja prostora u ugostiteljskim i trgovačkim objektima, propisana člankom 5. stavkom 2. točkom 33. Zakona o zaštiti životinja.

Molimo Vas za postupanje i odgovor u skladu s člankom 101. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

S poštovanjem,

Snježana Klopotan Kačavenda
Koordinatorica projekata

Odgovor inspekcije zaprimljen 24. kolovoza 2022.:

odgovor inspekcije_zadar [ 1.15 Mb ]

Vezane teme

ptice u kafiću [ 85.29 Kb ]ptice u kafiću [ 59.54 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting