Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o sklapanju ugovora sa skloništem u drugoj županiji

| More

Mišljenje Ministarstva poljoprivrede vezano za potpisivanje ugovora između lokalne zajednice iz jedne županije i skloništa u drugoj županiji.

Iz Mišljenja se jasno vidi, i čak je posebno naglašeno, da mogućnost potpisivanja ugovora sa skloništem u drugoj županiji ne oslobađa od obveza prema članku 62.

Ostaje obveza postojanja barem jednog skloništa na području županije i ostaje obveza sudjelovanja u financiranju osnivanja i rada skloništa na području županije u kojoj je lokalna zajednica smještena.

Dakle, ukoliko lokalna zajednica sklopi ugovor sa skloništem u drugoj županiji dužna je financirati i rad skloništa u svojoj županiji što je za nju neisplativo, a time se štiti ova zakonska obveza koja za cilj ima da lokalne zajednice rješavaju obvezu zbrinjavanja napuštenih i ranjenih životinja na području svoje županije.

Pored toga obveza je prema važećem Pravilniku o radu skloništa da se ozljeđene životinje trebaju zbrinuti u najkraćem roku, najkasnije u roku od dva sata što također onemogućuje sklapanje ugovora sa udaljenim skloništima u drugoj županiji.

mišljenje ministarstvo [ 1.31 Mb ]mišljenje ministarstvo [ 1.44 Mb ]

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting