09.11.05. Zar konji i u 21. stoljeću?!

| More

Reakcija Prijatelja životinja na korištenje životinja u javnim pokusima iz fizike

Udruga Prijatelji životinja osuđuje korištenje konja u pokusu koji će tri puta za redom biti izveden 9. studenoga 2005. na Trgu Francuske republike povodom Svjetske godine fizike.

Konji su dovedeni u centar grada da bi pokušali razdvojiti polukugle na način da ih šest potežu na jednu, a šest na drugu stranu.

Iako je spomenuti pokus 1654. godine izveo Otto von Guericke koristeći konje, neprimjereno je civilizacijskim dosezima 21. stoljeća da se u svrhu oživljavanja tog pokusa u današnje vrijeme, uz mnoštvo motornih vozila, za takav pokus koriste konji.

Kao udruga za zaštitu i prava životinja smatramo da za izvedbu tog pokusa konji nisu bili potrebni i da njihovo korištenje zaslužuje osudu zbog iskorištavanja životinja u promotivne svrhe i njihova bezrazložnog maltretiranja i izlaganja stresu.

Zagreb - pokusi s konjima 1Zagreb - pokusi s konjima 2

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting