07.08.06. Gnojne rane i lanac u mesu

| More

Prijatelji životinja podnijeli prijavu veterinarskoj inspekciji i zahtjev za intervencijom policiji zbog psa na lancu

Udruga Prijatelji životinja zatražila je policijsku intervenciju te podnijela prijavu veterinarskoj inspekciji strojobravarskog obrta Pati, Ritošin brig 7, Vižinada, Poreč, u kojem se prema dojavama građana namjerno zlostavljaju psi od strane njihovih skrbnika.

U dvorištu se nalaze dva psa na lancu, a već prema utabanom tlu jasno je da su psi trajno vezani. 'Kućice' koje bi ih trebale štiti su samo četiri daske, dvije čine pod i krov, a dvije bočne zidove, dok su u potpunosti otvorene s prednje i zadnje strane. Pored toga, manje su od pasa kojima su namijenjene. Kad pas u nju 'uđe', vani mu je uvijek trećina tijela.

Oba psa su mješanci - jedan crni kratkodlaki, sličan pasmini labrador, a drugi, duže dlake, šarenih smeđih nijansi dlake. Pas s dužom dlakom, iako pokazuje znakove asocijalnosti (sumnjičav je i plašljiv, kao da očekuje udarac) miroljubivo prilazi kada mu se približi. Odmah je primjetno da je lanac, koji je nešto duži od jednog metra, izazvao grozne rane. Pas ima gnojne rane na vratu sa svježim izljevima gnoja, lanac je srastao s mesom i kožom tako da pojedini dijelovi lanca nisu uopće vidljivi, a njegovi pokreti ponovno otvaraju rane koje su prljave i pune zemlje i dlaka.

Mjesto gdje ti psi 'žive' je vidljivo s javne ceste. Kućice su također vidljive, naslonjene su uz jedan stari badem, koji je poprilično suh i rijetkih grana i koji ne može davati hlad. Psi su smješteni jedan blizu drugoga, ali ne mogu jedan drugome prići, jer ih lanac u tome sprječava.

Važno je napomenuti da je skrbnik o svemu upozoren, no izjavivši da ga nije briga i da nema vremena, pokazao je da namjerno zanemaruje pse te da ne misli ništa poduzeti kako bi se njihova dugotrajna i stalna patnja zaustavila.

Sumnjamo i da psi nisu cijepljeni protiv bjesnoće niti im je pružana bilo kakva veterinarska njega.

S obzirom da jedan pas ima duže vrijeme otvorene rane zbog kojih je izložen stalnoj boli i koje mogu biti i smrtonosne, zahtijevamo policijsku intervenciju (Kazneni zakon, članak 260.) kako bi se spriječilo daljnje ugrožavanje života životinja te utvrdili temelji za podizanje prijave prema Kaznenom zakonu i hitan inspekcijski nadzor, koji će rezultirati prikladnim smještajem i brigom za pse te njihovim oporavkom, kao i sankcioniranjem neodgovornog skrbnika.

Udruga Prijatelji životinja kao pridruženi član povjerenstva za donošenje novog Zakona o zaštiti životinja tražila je, a i još uvijek traži, da se držanje pasa na lancu zabrani. Prijedlog Udruge glasi:

Predlažemo da se uvede članak 48. stavak 8. koji glasi:

Članak 48.

(8) Zabranjeno je držanje stalno vezanih pasa na lancu ili drugačije vezanih, osim ako su vezani na produženu žičanu vodilicu čime im se osigurava maksimalan prostor za kretanje i to isključivo radi njihove zaštite, zaštite drugih životinja ili ljudi.

Austrijskim zakonom, na kojem se temeljila izrada ovog prijedloga Zakona, držanje pasa na lancu je u potpunosti zabranjeno.

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting