Web katalog - Brošure

Stočarska industrija i klima
Stočarska industrija i klima
Za višše informacija o tome gdje i kako možžete dobiti ovaj promotivni proizvod za minimalnu donaciju, molimo Vas da se javite na ovu e-mail adresu: prijatelji.zivotinja@inet.hr

Autori: Jens Holm i Toivo Jokkala
Ovaj izvještaj ispituje utjecaj neprekidnoga rasta konzumacije mesa na klimatske promjene, i ulogu Europske unije u cijelom procesu...

Ako ste u mogućnosti, molimo da nam donacijom (od 5 do 10kn) pomognete pokriti troškove poštarine, kako bismo i dalje bili u mogućnosti građanima slati besplatne materijale.

Prehrana na biljnoj osnovi
Prehrana na biljnoj osnovi
Za višše informacija o tome gdje i kako možžete dobiti ovaj promotivni proizvod za minimalnu donaciju, molimo Vas da se javite na ovu e-mail adresu: prijatelji.zivotinja@inet.hr

Autor brošure: dr. Stephen Walsh za organizaciju The Vegan Society

Zdrava prehrana bez proizvoda životinjskog podrijetla...

Ako ste u mogućnosti, molimo da nam donacijom (od 5 do 10kn) pomognete pokriti troškove poštarine, kako bismo i dalje bili u mogućnosti građanima slati besplatne materijale.

Kritički osvrt na pokuse na životinjama
Kritički osvrt na pokuse na životinjama
Za višše informacija o tome gdje i kako možžete dobiti ovaj promotivni proizvod za minimalnu donaciju, molimo Vas da se javite na ovu e-mail adresu: prijatelji.zivotinja@inet.hr

U ovoj brošuri znanstvenici i medicinski kritičari propituju i osporavaju pokuse na životinjama na medicinskim i znanstvenim temeljima, nudeći sigurnija i učinkovitija rješenja za napredak u medicini i znanosti.

Ako ste u mogućnosti, molimo da nam donacijom (od 5 do 10kn) pomognete pokriti troškove poštarine, kako bismo i dalje bili u mogućnosti građanima slati besplatne materijale.

Info

Login

Košarica

Preporučujemo AVALON web hosting