Ubijanja za ljepotu

| More

Zabrana prodaje ne bi koristila samo životinjama koje se koriste u testiranjima kozmetičkih preparata, nego i milijunima životinja koje se koriste u testiranjima drugih kemikalija i lijekova.

Procjenjuje se da se samo u Europi trideset i osam tisuća životinja godišnje nastavlja koristiti u eksperimentima za razvoj i testiranje novih kozmetičkih sastojaka i proizvoda. Nakon što su iskorištene u pokusima, životinje - zečevi, zamorci, štakori i miševi - rutinski se ubijaju. Velika većina ljudi u Europskoj uniji vjeruje da razvoj sve većeg broja novih kozmetičkih proizvoda nije nužan i dovoljno važan cilj koji bi opravdao ubijanja životinja, kako pokazuju brojna istraživanja javnog mnijenja i peticija Europskog parlamenta.

Rezultat snažnoga i ustrajnog pritiska javnosti i Europskog parlamenta, EU je 1993. godine zabranila prodaju (marketing) kozmetike testirane na životinjama nakon 1998. godine u šest amandmana Kozmetičkoj direktivi. Taj datum mogao je biti odgođen u slučajevima gdje alternativne ne-životinjske (in vitro) metode testiranja još nisu znanstveno provjerene. Sedam godina kasnije i nakon dvije odgode datuma (prva do 2000. i onda do 2002. godine) ova zabrana još se ne primjenjuje unatoč formalnoj znanstvenoj potvrdi triju alternativnih znanstvenih metoda.

Prijedlog sedmog amandmana

U travnju 2000. godine Europska je komisija objavila prijedlog sedmog amandmana Kozmetičkoj direktivi. O sedmom amandmanu odlučivat će se tijekom sljedeće dvije godine procedurom suodlučivanja u kojemu Europski parlament i Vijeće ministara imaju jednako pravo glasa.

Komisija predlaže ukidanje zabrane prodaje novih kozmetičkih proizvoda testiranih na životinjama i zamjenu zabranom testiranja životinja u kozmetičke svrhe u EU. Ona tvrdi da je to nužno jer bi zabrane prodaje 'vjerojatno izazvala određene teškoće u odnosima sa Svjetskom trgovačkom organizacijom (WTO)', 'zbog izbjegavanja problema s našim trgovačkim partnerima' i zbog osiguravanja 'efikasnijeg načina zaštite dobrobiti životinja'.

Međutim, zabrana prodaje mnogo je efikasniji način zaštite dobrobiti životinja nego zabrana testiranja. Zabrana testiranja dovest će samo do premještanja testiranja u zemlje izvan EU-a, jednostavno izvozeći problem. Zabrana prodaje s druge strane, omogućava snažan i nužan poticaj kozmetičkoj industriji da namijeni više sredstava za razvoj alternativnih metoda testiranja. Bez zabrane prodaje, neće biti razloga da se brzo razvijaju alternative jer bi se kozmetički proizvodi testirani na životinjama i dalje mogli prodavati u Europi. Sedmi amandman kako ga je predložila Komisija ne bi postigao stvarno smanjenje testiranja ma životinjama u kozmetičke svrhe, niti bi bio motivacija za razvijanje alternativnih metoda testiranja.

Zabrana prodaje

Šesti amandman Kozmetičke direktive uspostavlja zabranu prodaje kozmetike testirane na životinjama nakon određenog datuma. Kako zabrana može biti odgođena tamo gdje nema znanstveno provjerenih alternativa, Direktiva efektivno zahtijeva primjenu zabrane prodaje gdje alternative postoje. Međutim, stalno odgađanje tog datuma zanemaruje cilj napuštanja testiranja na životinjama u kozmetičke svrhe. To je razlog zbog kojega su Europska peticija i Europski parlament zahtijevali bezuvjetnu zabranu nakon točno određenog datuma.

RSPCA smatra vrlo važnim da zabrana prodaje u slučajevima u kojima postoje alternative, kako stoji u šestom amandmanu, ostane i u sedmom amandmanu i da se počne primjenjivati odmah. Ovo bi osiguralo dodatno vrijeme industriji da razvije nove alternative, ali i omogućilo moguće promjene u pravilima WTO-a i pravnim presedanom, kao i međunarodno prihvaćanje alternativnih metoda.

Kako Protokol o dobrobiti životinja Europskog sporazuma stupa na snagu, EU i njegove članice imaju zakonsku obavezu obratiti pažnju zahtjevima o dobrobiti životinja u formuliranju i primjeni politika i zakonodavstava. I bezuvjetna zabrana prodaje i zabrana prodaje u kojoj postoje alternativne metode mogu se braniti pred pravilima WTO-a. I zato jer ima temelja za uspjeh, neopravdano je mijenjati postojeće zakone zbog pretpostavke da bi moglo biti problema, i umjesto njih predložiti nešto što neće postići isti politički cilj koji zahtijeva europska javnost. EU može i mora braniti zabranu prodaje ako je WTO dovede u pitanje.

Europska javnost i RSPCA žele vidjeti ukidanje nepotrebnih i neprihvatljivih patnji životinja zbog razvoja i prodaje novih kozmetičkih proizvoda. Sedmi amandman Kozmetičkoj direktivi mora stoga uključivati:

Svjetska trgovačka organizacija

Svjetska trgovačka organizacija, čiji je član EU i njegove članice, nije nastala da bi potkopavala standarde zaštite životinja. No to je ono što se događa ne samo s testiranjem životinja u kozmetičke svrhe nego i tamo gdje EU pokušava poboljšati standarde zaštite životinja na farmama i zaštite divljih vrsta. Kada pravila WTO-a sprječavaju EU da usvoji i provede zakone koji su odraz onoga što većina europskih građana želi, o tim se pravilima mora raspravljati i mijenjati ih.

EU se posvetio zagovaranju zaštite životinja u sadašnjim pregovorima WTO-a o poljoprivredi. Najvažnije je da se EU također zalaže za usvajanje zaštite životinja kao legitimne brige u drugim političkim područjima.

Pravila WTO-a nisu isklesana u kamenu i EU mora stvoriti i poticati političku volju da se promijeni sadašnji nedostatak brige za dobrobit životinja, ekološka i društvena pitanja. Osim toga, pravila WTO-a i njihova primjena moraju biti testirani. Zakoni, nacionalni i međunarodni, podložni su različitim tumačenjima i promjenama. Razvoj pravosudnih presedana dio je razvoja legislative. Sada postoji nesigurnost u aplikaciji važnih WTO pravila i principa. Da bi se neka mjera smatrala kompatibilnom s pravilima WTO-a uvelike ovisi o tome kako se primjenjuje. Rasprave Vijeća WTO-a naglasile su da se to mora promatrati na svakom pojedinačnom slučaju. Pretpostavka EU-a o popustljivosti to onemogućava i tako ispunjava vlastito proročanstvo. Osim toga, pregled pravnih presedana unutar WTO-a do danas ne opravdava prerano napuštanje zabrane prodaje.

Komisija i neke njezine članice tvrdile su da zabrana prodaje kozmetike može dovesti do novoga trgovačkog rata, no to se ne mora dogoditi. Ako Vijeće WTO-a povede raspravu i donese odluku protiv zabrane prodaje, EU još može izabrati primjenu te odluke.

Sigurnost

Najčešći argument u korist testiranja na životinjama u kozmetičke svrhe jest taj da je potrebno osigurati sigurnost ljudi. Zato je važno naglasiti da zabrana prodaje nove kozmetike testirane na životinjama ne bi dovela u pitanje sigurnost kozmetičkih proizvoda za potrošače. Kompanije ne mogu na tržište plasirati proizvode koji nisu sigurni za potrošače. Svi kozmetički proizvodi koji se prodaju u Uniji moraju zadovoljavati zakone o sigurnosti. Colipa (The European Cosmetic Toiletry and Parfumery Association), koja predstavlja kozmetičku industriju, također je izjavila da 'sigurnost proizvoda i njihovih sastojaka jest i uvijek će biti njihov glavni prioritet'.

Pitanje u ovoj raspravi nije sigurnost koja neće biti dovedena u pitanje nego to što je moralno neopravdano testirati na životinjama sve više i više kozmetičkih sastojaka da bi na tržište izašlo sve više 'novih' i 'poboljšanih' kozmetičkih proizvoda. Već postoji dovoljno vrhunskih kozmetičkih proizvoda koji bi trajali doživotno, a zasigurno dok se ne razvije više alternativnih metoda testiranja. Dotad, industrija može nastaviti razvijati i prodavati nove kozmetičke preparate koristeći više od osam tisuća provjerenih sastojaka koji već postoje.

Učinak zabrane

Tvrdi se da bi zabrana testiranja ili prodaje kozmetike bila relativno besmislena jer se 'samo' procijenjenih 0,3 posto svih testiranja na životinjama u Europi čini u kozmetičke svrhe. Štoviše, vrlo malo sastojaka testira se samo u kozmetičke svrhe jer se oni također često koriste i za druge kemikalije i lijekove. Ovi argumenti također ne stoje - čak suprotno.

Jedan je od glavnih ciljeva bezuvjetne zabrane prodaje ubrzati razvoj i upotrebu alternativnih metoda. Sa sigurnošću se može pretpostaviti da ako EU usvoji zabranu prodaje novih kozmetičkih preparata testiranih na životinjama od određenog datuma, ulaganja u alternative znatno će se uvećati, na temelju jednostavne poslovne logike. Zato jer se in vitro alternativne metode razvijene u kozmetičkoj industriji mogu primjenjivati u testiranju drugih kemikalija i lijekova, zabrana prodaje ne bi koristila samo životinjama koje se koriste u testiranjima kozmetičkih preparata, nego i milijunima životinja koje se koriste u testiranjima drugih kemikalija i lijekova, u EU kao i širom svijeta. Upotrebu alternativnih metoda u EU propisuje zakon u slučajevima u kojima su one na raspolaganju.

S engleskog prevela Lovorka Kozole

* Autorica je zamjenica predsjednika međunarodnog odjela RSPCA - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Oprema teksta je redakcijska.

Preporuke:
 1. Trenutačna zabrana prodaje novih kozmetičkih proizvoda čiji su sastojci testirani na životinjama u slučajevima gdje su alternativne metode testiranja znanstveno provjerene u EU kako stoji u šestom amandmanu.
 2. Bezuvjetna zabrana prodaje kozmetičkih proizvoda čiji su sastojci testirani na životinjama nakon određenoga datuma.
 3. Trenutačna zabrana testiranja na životinjama sastojaka, kombinacija sastojaka i gotovih kozmetičkih proizvoda, neovisno o dostupnosti alternativnih in vitro metoda.
 4. Označavanje kozmetičkih proizvoda koje upućuje da nisu testirani na životinjama mora biti dopušteno čime bi se potrošačima omogućio svjestan izbor proizvoda koje kupuju - prijedlog Komisije to bi onemogućio.
  Bilo koja tvrdnja - kako god formulirana - koja se odnosi na odsustvo testiranja na životinjama, za kozmetički proizvod mora ispunjavati sljedeće kriterije:
  - da proizvođač i njegovi dobavljači nisu činili ili naručivali nijedan test na životinjama toga proizvoda ili njegovih sastojaka,
  - da nisu koristili nijedan novi sastojak koji je netko drugi testirao na životinjama nakon određenoga datuma (koji je nepotreban ako kompanija ispunjava sve ove uvjete od kada postoji)
 5. EU mora inzistirati na usvajanju zaštite životinja kao legitimnoj brizi u kontekstu pravila WTO-a na svim političkim područjima tijekom pregovora s WTO-om.
 6. EU mora znatno povećati financijska i druga ulaganja u razvoj alternativnih metoda, uključujući i Europski centar za znanstveno dokazivanje alternativnih metoda (ECVAM).
 7. Europska komisija, njezine članice i njihove industrije trebale bi razviti sveobuhvatnu strategiju radi ubrzavanja razvoja, znanstvene provjere i obaveznog usvajanja alternativnih metoda koje se sastoje od:
  - znatnog povećanja ulaganja i resursa svih uključenih strana
  identifikacije prioriteta u korist alternativnih istraživanja - osobito
  - onih usmjerenih na zamjenu testova na životinjama za koje alternative još ne postoje
  rasporeda s ciljevima
  - promjene postojećih procedura procjena sigurnosti zbog uspostave fleksibilnijeg pristupa, posebice što se tiče nužnosti određenih testova
  - širok program edukacije o upotrebi alternativnih metoda
  - podjelu i koordinaciju odgovornosti između Komisije, ECVAM-a, kozmetičke, kemijske, biološke i farmaceutske industrije, znanstvenika, vlada i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
 8. Europska komisija i njezine članice moraju nastaviti poticati brže međunarodno prihvaćanje provjerenih alternativnih metoda. To se mora provoditi unutar EOCD-a kao i bilateralnim dogovorima s trećim zemljama.

Mariou Heinen, članak iz novina Zarez

Vezane teme

Test na očima [ 12.69 Kb ]Mačka s ugrađenim elektrodama [ 19.90 Kb ]Pokus na kozi [ 17.73 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting