Odvajanje otpada i recikliranje

| More

Smeće bačeno u prirodu može ugroziti životinje. Primjerice, plastična vrećica bačena u vode može ugušiti ili zadaviti dupina ili nekog drugoga sisavca, pticu, ribu i sl. Iako vrećice čisto sagorijevaju, zabranjeno je paliti smeće na otvorenom. Najbolje je izbjegavati plastične vrećice, ili barem svesti njihovu upotrebu na što manju mjeru.

Ako želite učiniti nešto za zaštitu prirode i okoliša, a ne znate gdje započeti, jedna od najosnovnijih stvari je recikliranje otpada.

Za 1 tonu papira treba 240.000 L vode, 4700 kWh energije i 2 stabla.
Za 1 tonu recikliranog papira treba 180 L vode, 2750 kWh energije i niti jedno stablo...
Četvrtinu kućnog otpada čini stari papir, a trećinu čini bio otpad.

Recikliranjem osiguravamo:
PAPIR I KARTON. Što ide u plavu posudu?

DA: Novine, časopisi, prospekte, kataloge, pisma, pisaći papir, bilježnice, knjige, telefonske imenike, kutije, kartone (bez ikakvih dodatnih tvari), vrećice od papira, Tetra-pak od mlijeka ili napitaka i sl.
NE: Ambalaža od lijekova, ugljeni ili indigo papir za kopiranje, prljavi ili zauljeni papir, masni papir ili plastikom obloženu kartonsku ambalažu.

STAKLO. Što ide u zelenu posudu?

DA: Staklene boce i staklenke svih boja (ispražnjene ali ne moraju biti isprane od napitaka, ali bez drugih nečistoća). Napomena: skinuti čep i metalnu ogrlicu.
NE: Ravno prozorsko staklo (ide u reciklažno dvorište ili staklarsku radionicu), porculan, keramiku, ostale vrste stakla: žarulje i flourescentne svjetiljke, armirano staklo, kristalno staklo, automobilsko staklo.

METALI. Što ide u sivu posudu? Sivih posuda sada ima jako malo – vidi napomene na dnu.

DA: Limenke od pića.
NE: Ostale metalne predmete: ispražnjene konzerve, metalne tube, alat, žicu, metalnu cjevovodnu armaturu, kraće cijevi, čelične trake, metalne zatvarače i čepove od staklenki i boca. (Sve ovo ide u reciklažno dvorište).

PLASTIKA. Što ide u žutu posudu? Žutih posuda sada ima jako malo – vidi napomene na dnu.

DA: PET boce od deterdženata (s oznakom '1' u trokuti ili 'PET' ispod njega). Napomena: skinuti plastični čep s boce prije odlaganja. PET boce od pića se mogu odnijeti u trgovinu uz naknadu: vidi napomene na dnu.
NE: Ostale vrste plastike ili mješavine plastike s drugim materijalima ili nečistoćama. (Neke vrste idu u reciklažno dvorište, a u tijeku je proširenje vrsta plastike koje će se skupljati.)

BIOOTPAD. Što ide u smeđu posudu? Smeđe posude se nalaze samo u reciklažnim dvorištima i u malom broju naselja obiteljske kuće imaju poseban odvoz smeđih kanta.

To je biorazgradljiv otpad koji se može kompostirati i u vlastitom vrtu.
DA: Vrtni i zeleni otpad: otkosi trave i živice, različiti korovi, suho (tanje) granje, lišće s drveta, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci povrća, zemlja iz lonca za cvijeće, neobrađeni ostaci drva (isjeckani), ostaci žetve.
Kuhinjski otpad: ostaci kruha, kore od voća i povrća, listovi salate, kelja, blitve i sl., talog kave i čaja, filter vrećice čaja, ljuske od jaja.
Ostali biootpad u manjim količinama: kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice.

BATERIJE. Idu u crvenu posudu.

Baterije čine zanemariv postotak ukupnog otpada ali su opasan otpad pa ih treba odložiti u crvene posude koje se nalaze na ulazu nekih trgovina, škola, i na mjestima za skupljanje opasnog otpada.

NE bacajte opasne tvari u obično smeće ili kanalizaciju, ne miješati različite opasne tvari, držati izvan dohvata djece. Nepoznate tvari tretirati kao opasne i donijeti s izvornom ambalažom.

Primarana reciklaža
PRIMARNA RECIKLAŽA I IZDVAJANJE ŠTETNIH TVARI

Projekti primarne reciklaže i izdvajanja štetnih otpadaka dio su Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim prikupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6000 spremnika i posuda, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, PET i metalna ambalaža, stare baterije i biootpad, a u reciklažnim dvorištima prikuplja se dvadesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Reciklažna dvorišta

Pozitivna su zagrebačka iskustva s radom reciklažnih dvorišta omogućila prihvaćanje tog projekta i u drugim hrvatskim urbanim sredinama. Početna su iskustva utvrdila da reciklažna dvorišta (oporabišta) imaju veliki edukativni i promidžbeni značaj.

Adrese reciklažnih dvorišta (oporabišta):

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, otvorila je 3. siječnja 2007. g. na dijelu prostora postojećih komunalnih baza 'zelene otoke':

Radno vrijeme Reciklažnih dvorišta (RD) i Zelenih otoka (ZO):

Reciklažna dvorišta i zeleni otoci postoje i u drugim gradovima Hrvatske.

Građani na Reciklažna dvorišta i Zelene otoke mogu odložiti:

Novosti (nakon 2006. godine):

Tetra-Pak® NE IDE u kutije za papir koje postavlja tvornica PAN.
Kutije za recikliranje papira iz ureda i ulaza u stambene zgrade se mogu naručiti iz tvornice PAN (najmanje 5 kutija) ali često se dogodi da ih ne dolaze prazniti redovito. (tel.: 01 2409 943)

U planu je proširenje recikliranja ostalih vrsta plastike ali za sada još nije u funkciji (trebalo je početi u travnju 2008. ali kasni). Jedino u Zadru, poduzeće EKO-VELEBIT prikuplja sljedeće vrste plastike: polietilen visoke gustoće (PE-HD, HDPE ili broj '2' u trokutu koji označava mogućnost recikliranja), polietilen niske gustoće (PE-LD, LDPE ili broj '4' u trokutu) te polipropilen (PP ili broj '5' u trokutu). U planu je i odvojeno sakupljanje otpada po domaćinstvima. Više o tome kada detalji budu dostupni.

Građevinska šuta se može odvesti na Jakuševac po daleko nižoj cijeni po toni nego ostali otpad ako je šuta čista. Za sada se strojno usitnjava i koristi za sanaciju Jakuševca ali možda će se u budućnosti koristiti u građevinskoj industriji.

Detalji o tome što se prihvaća mogu se razlikovati od jednog reciklažnog dvorišta do drugoga, a mogu se i mijenjati tijekom vremena. Najbolje je se informirati u pojedinačnom reciklažnom dvorištu.

Napomene o ambalaži za piće:

Boce (PET i staklo) i limenke od pića, veće od 0,2 litara zapremnine, se mogu vratiti u trgovine koje ih primaju (najčešće primaju do 10 komada odjednom) i za svaku bocu se dobije 50 lipa. Boce trebaju biti čiste i bez čepa.

Tetra-Pak® se može odložiti i plavi kontejner za papir (Unijapapir). Potrebno ga je isprati. Treba provjeriti može li baš u svaki kontejner ili samo onaj na kojem ja naljepnica koja to objašnjava. Tetra-Pak® NE IDE u kutije za papir koje postavlja tvornica PAN.

Izvor: 'ABECEDA OTPADA', ZGO, Zagreb
Skratio i prilagodio: Šime Validžić

Recikliranje

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting