Ministry of Agriculture instructions

| More

18.03.2022

Тимчасові заходи щодо дозволу прийому переселенців з України з домашніми тваринами.

Через надзвичайні обставини, спричинені війною в Україні, Міністерство сільського господарства у співпраці з Ветеринарною інспекцією Державної інспекції Республіки Хорватія (DIRH) та Хорватською ветеринарною палатою тимчасово спростило ввезення домашніх тварин (насамперед собак та котів) у супроводі власників переселенців з України.

А саме, для ввезення домашніх тварин з України, крім звичайних умов (ідентифікація мікрочіпом, діюча вакцинація від сказу, ветеринарне свідоцтво), необхідний задовільний титр антитіл до сказу та термін від 3 місяці після здачі зразка. В особливих випадках ввезення тварин можливе до виконання цих умов з письмовим дозволом Управління ветеринарії та харчової безпеки.

З міркувань гуманітарного характеру та захисту тварин Міністерство сільського господарства тимчасово дозволяє переселенцям з України ввозити домашні тварини, які не відповідають вищезазначеним вимогам та без попереднього погодження.

Цей дозвіл поширюється тільки на домашніх тварин у супроводі власника і не поширюється на переміщення покинутих домашніх тварин тобто покинутих собак. Доставка домашніх тварин до притулків для тварин, приватних колекцій, відкритих для громадськості, або зоопарків вважається комерційним переміщенням, і ці винятки до них не застосовуються.

Щоб зменшити ризик для здоров’я населення через таке звільнення від встановлених заходів боротьби зі сказом, ветеринарна інспекція в кожному конкретному випадку визначатиме заходи, які необхідно вжити після прибуття в пункт призначення в Республіку Хорватія, та дасть інструкції власникам, як це робити.

Ветеринарна палата Хорватії бере участь в організації допомоги українським переселеним особам, а ветеринарні організації та ветеринарні практики, перелічені за посиланням під цим текстом, ці заходи, визначені Ветеринарною інспекцією, будуть виконувати для власників безкоштовно.

Це звільнення поширюється виключно на в’їзд домашніх тварин у супроводі їх власників або уповноважених осіб і не застосовується до в’їзду в Республіку Хорватія покинутих домашніх тварин тобто покинутих собак. Ввезення покинутих собак і котів з України до Республіки Хорватія, які не відповідають встановленим умовам, означатиме порушення правил ЄС щодо комерційного дорожнього руху, а отже, є незаконним. У зв’язку з ризиком сказу та обмеженими можливостями наших притулків для тварин, в яких, у зв’язку з підвищеним ризиком, такі покинуті собаки мають бути розміщені, наразі неможливо зробити виключення для дозволу покинутим і бездоглядним собакам в’їзд до Республіки Хорватії, а також жодна інша країна-член ЄС досі не дозволила ввозити таких собак з України.

Тут слід зазначити, що через підвищений ризик захворювання на сказ ввезення покинутих собак і котів з невідомим станом здоров’я піддається ризику зараження особа, яка їх привозить, а також усі інші особи і тварини, з якими така тварина буде в контакті. Якщо випадково таку тварину вже привезли до Республіки Хорватія, необхідно терміново повідомити ветеринарну інспекцію DIRH, щоб негайно вжити заходів щодо запобігання ризику передачі сказу.

Порядок дій при в'їзді в Республіку Хорватія особам з домашнім улюбленцем з України

Особа, яка прибуває з України в Республіку Хорватія з домашнім улюбленцем при в’їзді до Республіки Хорватія, зобов’язана наголосити працівнику прикордонного пункту, що вона прибуває з домашньою твариною, та заповнити заяву, вказавши необхідну інформацію. Заява подається на адресу veterinarstvo@mps.hr.

Якщо особа не повідомила працівника прикордонного пункту про в’їзд з домашнім улюбленцем, вона зобов’язана якнайшвидше заповнити формуляр заяви, який знаходиться нижче та надіслати його на електронну пошту veterinarstvo@mps.hr.

Процедура компетентних органів при отриманні заповненого формуляра заяви.

Після отримання заяви ветеринарний інспектор DIRH виїде за адресою реєстрації та визначить заходи, які необхідно вжити щодо ідентифікації собаки мікрочіпом та вакцинації проти сказу, а також обов’язкову евіденцію.

Ветеринарний інспектор дасть подальші вказівки щодо того, як і яким чином здійснюватимуться необхідні заходи.

До приїзду ветеринарного інспектора просимо власників тварин обмежити контакти тварини з іншими тваринами та сторонніми особами.

Посилання на документи:

Заява про ввіз домашньої тварини у супроводі власників-біженців з України до Республіки Хорватія

Перелік уповноважених ветеринарних організацій, які безплатно для власників домашніх тварин здійснюють вакцинацію від сказу, дегельмінтизацію та маркування любимців.

Перелік ветеринарних практик, які безплатно для власників домашніх тварин здійснюють вакцинацію від сказу, дегельмінтизацію та маркування любимців.

Наказ про заходи щодо прийому домашніх тварин у супроводі власників біженців з України.

-------------------

18.03.2022

Privremene mjere za omogućavanje prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine s kućnim ljubimcima

Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s veterinarskom inspekcijom Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) i Hrvatskom veterinarskom komorom, privremeno omogućilo pojednostavljen ulazak na područje Republike Hrvatske kućnih ljubimaca (prvenstveno pasa i mačaka) u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine.

Naime, za unos kućnih ljubimaca iz Ukrajine je inače, uz uobičajene uvjete (identifikacija mikročipom, validno cijepljenje protiv bjesnoće, veterinarski certifikat), potreban i zadovoljavajući titar antitijela na bjesnoću te protek razdoblja od 3 mjeseca nakon uzetog uzorka. U posebnim slučajevima, unos životinja je moguć i prije ispunjenja tih uvjeta uz pismeno odobrenje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Zbog humanitarnih razloga i dobrobiti životinja, Ministarstvo poljoprivrede privremeno dopušta raseljenim osobama iz Ukrajine unos kućnih ljubimaca koji ne ispunjavaju navedene zahtjeve i bez prethodnog odobrenja.

Ovo izuzeće odnosi se isključivo na kućne ljubimce u pratnji vlasnika te nije primjenjivo na premještanje napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dopremanje kućnih ljubimaca u skloništa za životinje, privatne zbirke otvorene za javnost ili zoološke vrtove smatra se komercijalnim premještanjem te se navedena izuzeća ne primjenjuju na iste.

Kako bi se smanjio javnozdravstveni rizik zbog takvog izuzeća od uspostavljenih mjera za kontrolu bjesnoće, veterinarska inspekcija će u svakom zasebnom slučaju odrediti mjere koje je potrebno ispuniti nakon dolaska na odredište u Republiku Hrvatsku te uputiti vlasnike na koji način će to učiniti.

Hrvatska veterinarska komora se uključila u organizaciju pomoći ukrajinskim raseljenim osobama te će veterinarske organizacije i veterinarske prakse koje se nalaze na popisu dostupnom na poveznici ispod ovog teksta, ove mjere, koje odredi veterinarska inspekcija, obavljati besplatno za vlasnike.

Ovo izuzeće odnosi se isključivo na unos kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, odnosno ovlaštenih osoba te nije primjenjivo na unos u Republiku Hrvatsku napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dovođenje napuštenih pasa i mačaka iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku, koje ne ispunjavaju propisane uvjete, značilo bi kršenje EU pravila za komercijalni promet te time bilo i protuzakonito. Zbog rizika od bjesnoće i ograničenih kapaciteta naših skloništa za životinje, a u koje bi se, upravo zbog povećanog rizika, takve, napuštene pse trebalo smjestiti, nije moguće u ovom trenutku napraviti izuzeće kako bi bio dozvoljen ulazak s napuštenim i nezbrinutim psima u Republiku Hrvatsku, niti je bilo koja druga članica EU napravila do ovog trenutka izuzeće za unos takvih pasa iz Ukrajine.

Ovdje svakako treba napomenuti da bi, zbog povećanog rizika od bjesnoće, dovođenjem napuštenih pasa i mačaka nepoznatog zdravstvenog statusa, bio izložen riziku od infekcije onaj tko ih dovozi, ali i sve druge osobe i životinje s kojima bi takva životinja bila u kontaktu. Ukoliko je kojim slučajem, ipak takva životinja već dovedena u Republiku Hrvatsku, potrebno je žurno o tome izvijestiti veterinarsku inspekciju DIRH-a kako bi se odmah poduzele mjere za sprečavanje rizika prijenosa bjesnoće.

Postupak osobe koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH

Osoba koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH dužna je službenicima na graničnom prijelazu naglasiti da dolazi s kućnim ljubimcem te ispuniti Obrazac prijave s traženim podatcima. Obrazac prijave se dostavlja na adresu veterinarstvo@mps.hr.

Ukoliko je osoba propustila prijaviti ulazak s kućnim ljubimcem službeniku na graničnom prijelazu dužna je što je moguće prije popuniti Obrazac koji se nalazi na poveznici dolje te ga dostaviti elektronskom poštom na adresu veterinarstvo@mps.hr.

Postupak nadležnih tijela nakon zaprimanja popunjenog Obrasca

Nakon zaprimanja Obrasca, u posjetu na prijavljenoj adresi dolazi veterinarski inspektor DIRH-a koji će utvrditi mjere koje je potrebno provesti u odnosu na identifikaciju psa mikročipom i cijepljenje protiv bjesnoće te obveznu evidenciju.

Veterinarski inspektor dati će daljnje upute o načinu i na koji će se provesti potrebne mjere.

Do dolaska veterinarskog inspektora, molimo vlasnike kućnih ljubimaca da ograniče kontakte ljubimca s ostalim životinjama i neovlaštenim osobama.

Poveznice na dokumente:

Obrazac prijave dopreme kućnog ljubimca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku

Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija koje pro bono za vlasnike kućnih ljubimaca provode mjere cijepljenja protiv bjesnoće, dehelmintizacije i označavanja

Popis veterinarskih praksi koje pro bono za vlasnike kućnih ljubimaca provode mjere cijepljenja protiv bjesnoće, dehelmintizacije i označavanja

Naredba o mjerama za prihvat kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting