Presuda tužbe veterinara protiv Prijatelja životinja

| More

Pregled prvostupanjske presude, dva ispravka prvostupanjske presude te drugostupanjsku presudu (sve u nastavku) sa svakom pojedinom stranicom:

Prvostupanjska presuda:

prvostupanjska presuda1 [ 311.54 Kb ]

prvostupanjska presuda2 [ 401.93 Kb ]

prvostupanjska presuda3 [ 410.27 Kb ]

prvostupanjska presuda4 [ 409.06 Kb ]

prvostupanjska presuda5 [ 395.39 Kb ]

prvostupanjska presuda6 [ 422.20 Kb ]

prvostupanjska presuda7 [ 244.82 Kb ]

Dva ispravka prvostupanjske presude:

ispravak prvostupanjske presude1 [ 323.97 Kb ]

ispravak prvostupanjske presude2 [ 391.90 Kb ]

Drugostupanjska presuda:

drugostupanjska presuda1 [ 450.67 Kb ]

drugostupanjska presuda2 [ 437.87 Kb ]

drugostupanjska presuda3 [ 607.98 Kb ]

drugostupanjska presuda4 [ 541.18 Kb ]

drugostupanjska presuda5 [ 518.98 Kb ]

drugostupanjska presuda6 [ 515.32 Kb ]

drugostupanjska presuda7 [ 297.66 Kb ]

Objavljeno: 30. 8. 2018.

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting