Planiranje aktivnosti i aktivan rad Koordinacijske radne skupine

| More

Članovi Koordinacijskih radnih skupina

- svima-

Predmet: Planiranje aktivnosti te aktivan i sistematiziran rad Koordinacijske radne skupine


Poštovani gospodine Jakopović,

obraćamo se Vama kao osobi odgovornoj za dobrobit životinja u Vašoj županiji sa željom da pomognemo u našem zajedničkom cilju poboljšanja zaštite životinja i odgovorne skrbi za kućne ljubimce te smanjenja broja napuštenih životinja.

Postoje brojni primjeri dobrih praksi koje želimo s Vama podijeliti kao i ideje koje su nastale prilikom provedbe Zakona o zaštiti životinja te dobrih zakonskih mehanizama koji su propisani novim Zakonom o zaštiti životinja.

Molimo Vas da se kao član Koordinacijske radne skupine aktivno uključite u poticanje potpune kontrole mikročipiranja svih pasa na području vaše županije kako bi se obišla sva kućanstva i svi psi bili označeni mikročipom. Važno je istaknuti da su se po tom pitanju dobrima pokazale suradnje jedinica lokalne samouprave i komunalnih redara sa udrugama za zaštitu životinja, deratizacijskim službama, veterinarskim stanicama, predstavnicima stanara i predstavnicima gradskih četvrti. Važno je napomenuti da kontrolu mikročipiranja ne moraju nužno vršiti komunalni redari, tako su neke jedinice lokalne samouprave u tu svrhu koristile programe javnih radova i studente.

Suradnja sa lokalnim medijima također je od iznimne važnosti, jer kroz medije možete educirati stanovništvo o važnosti mikročipiranja i trajne sterilizacije. Stoga Vas molimo da potičete lokalne zajednice da prate dobre primjere - preko stotinu jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koje su već propisale trajnu sterilizaciju kao način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, jer je to donijelo dobre rezultate i pridonijelo smanjenju broja neželjenih štenaca i mačića.

Također Vas molimo da zajedno potičemo udomljavanje umjesto kupnje i dijelimo isprobane programe fluktuacije skloništa što je od iznimne važnosti kako za pse u skloništu tako i za lokalne zajednice. Poticanje izgradnje vlastitih malih skloništa se pokazalo najefikasnije, a tome će u bitnome pomoći novi Pravilnik o skloništima koji će uskoro stupiti na snagu i koji znatno pojednostavljuje uvjete koje moraju ispunjavati skloništa.

U pripremi je, te će Vam biti stavljen na raspolaganje prijedlog Programa kontrole populacije pasa koji ste kao Koordinacijska radna skupina dužni donijeti u skladu sa čl. 71. Zakona o zaštiti životinja.

U privitku Vam šaljemo neke korisne materijale, a za sve ostale informacije i pitanja stojimo Vam na raspolaganju u svako doba.

S poštovanjem,


Ivana Lunka, mag.iur.
Koordinatorica Mreže za zaštitu životinja


Zagreb, 7. prosinca 2018.

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting