Prehrana - savjeti Greenpeacea

| More

Jedite hranu s dna hranidbenog lanca – proizvodnja voća i povrća zahtijeva puno manje energije od proizvodnje mesa.

Proizvodnja mesa od kopnenih životinja i ribe općenito je štetna za planet. Uzmimo, primjerice, goveđe meso. Stoka se mora hraniti ogromnim količinama žitarica kako bi se proizvela i najmanja količina životinjskih bjelančevina za ljudsku potrošnju. Prema Institutu Worldwatch, ukupna količina soje i žitarica davana stoci u SAD-u mogla bi prehraniti sve ljude na planetu otprilike pet puta.

A uzgoj stoke nije samo rasipanje hrane već i pustošenje zemlje. Prema Organizaciji Ujedinjenih naroda za prehranu i poljodjelstvo, uzgoj stoke obuhvaća čak 30% Zemljine površine (uključujući pašnjake i obradivu zemlju za uzgoj kultura za prehranu).

Tu je i problem povezanosti konzumacije mesa i klimatskih promjena. Istraživači sa Sveučilišta u Chicagu izračunali su da bi prosječan Amerikanac koji jede meso godišnje spriječio oslobađanje 1,5 tone plinova uzročnika efekta staklenika kada bi prešao na prehranu na osnovi bilja.

Metan, dušični oksid i industrijski plinovi su bitni plinovi efekta staklenika. Glavni izvori metana proizlaze iz uzgoja životinja, stočarstva i sječe šuma zbog novih površina za ispašu i poljodjelstvo. Stočarstvo je također glavni uzrok nastanka dušičnog oksida. Svaki kilogram proizvedenog mesa uzrokuje oslobađanje stakleničkih plinova čiji učinak je istovjetan učinku tri do četiri kilograma CO2.

Prema Organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO), uzgoj stoke odgovoran je za oko 18% ukupnog ispuštanja stakleničkih plinova – zbog vrlo visoke količine energije potrošene za proizvodnju umjetnog gnojiva, sječe prašuma za pašnjake i uzgoja hrane za stoku, te velike količine metana proizvedenog iz balege stoke.

Pored svega toga mnoge kemikalije ispuštene u okoliš pohranjuju se i postupno nakupljaju u masnom tkivu životinja.

Izaberite prehranu na osnovi bilja!

Objavljeno uz ljubazno dopuštenje Greenpeace International

Vezane teme

Greenpeace 1Greenpeace 2Greenpeace 3Greenpeace 4Greenpeace 5Greenpeace 6

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting