Financijski izvještaji

| More
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2021. GODINU
PRIHODI2021.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 431.001 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 19.810 kn
Prihodi od imovine 379 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 86.400 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 0,00 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 250.510 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 307.268 kn
Prihodi od građana i kućanstava 195.469 kn
Ostali prihodi 265 kn
UKUPNO PRIHODI 1.291.102 kn
RASHODI2021.
Rashodi za radnike 684.307 kn
Naknade troškova radnicima 58.982 kn
Naknade volonterima 0,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 40 kn
Rashodi za usluge 260.642 kn
Rashodi za materijal i energiju 55.538 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 14.210 kn
Rashodi amortizacije 30.555 kn
Financijski rashodi 9.127 kn
Donacije 2.500 kn
Ostali rashodi 8.550 kn
UKUPNO RASHODI 1.124.451 kn

PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2020. GODINU
PRIHODI2020.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 173,001 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 18,820 kn
Prihodi od imovine 53 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 45,000 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 0,00 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 392,522 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 113,442 kn
Prihodi od građana i kućanstava 286,334 kn
Ostali prihodi 32,843 kn
UKUPNO PRIHODI 1,062,015 kn
RASHODI2020.
Rashodi za radnike 585,833 kn
Naknade troškova radnicima 47,660 kn
Naknade volonterima 0,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 0,00 kn
Rashodi za usluge 254,756 kn
Rashodi za materijal i energiju 46,200 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 6,098 kn
Rashodi amortizacije 36,039 kn
Financijski rashodi 15,383 kn
Donacije 0,00 kn
Ostali rashodi 5,782 kn
UKUPNO RASHODI 997,751 kn

PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU
PRIHODI2019.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 493,336 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 19,547 kn
Prihodi od imovine 1,792 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 35,235 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 25,000 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 302,902 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 365,990 kn
Prihodi od građana i kućanstava 155,192 kn
Ostali prihodi 20,495 kn
UKUPNO PRIHODI 1,419,489 kn
RASHODI2019.
Rashodi za radnike 640,545 kn
Naknade troškova radnicima 67,754 kn
Naknade volonterima 0,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 8,938 kn
Rashodi za usluge 298,946 kn
Rashodi za materijal i energiju 152,127 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 5,883 kn
Rashodi amortizacije 38,243 kn
Financijski rashodi 9,167 kn
Donacije 1,400 kn
Ostali rashodi 24,105 kn
UKUPNO RASHODI 1,247,108 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2018. GODINU
PRIHODI2018.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 352.770,00 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 29.000,00 kn
Prihodi od imovine 92,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 193.509,00 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 89.500,00 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 260.169,00 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 170.926,00 kn
Prihodi od građana i kućanstava 114.716,00 kn
Ostali prihodi 23.161,00 kn
UKUPNO PRIHODI 1.233.843,00 kn
RASHODI2018.
Rashodi za radnike 610.807,00 kn
Naknade troškova radnicima 66.390,00 kn
Naknade volonterima 0,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 4.879,00 kn
Rashodi za usluge 314.570,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 134.161,00 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 20.133,00 kn
Rashodi amortizacije 46.577,00 kn
Financijski rashodi 10.446,00 kn
Donacije 22.906,00 kn
Ostali rashodi 1.563,00 kn
UKUPNO RASHODI 1.232.802,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2017. GODINU
PRIHODI2017.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 317.494,00 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 32.610,00 kn
Prihodi od imovine 339,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 95.915,00 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 84.000,00 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 351.464,00 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 244.841,00 kn
Prihodi od građana i kućanstava 90.766,00 kn
Ostali prihodi 30.905,00 kn
UKUPNO PRIHODI 1.248.334,00 kn
RASHODI2017.
Rashodi za radnike 582.375,00 kn
Naknade troškova radnicima 48.677,00 kn
Naknade volonterima 0,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 5.627,00 kn
Rashodi za usluge 276.203,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 134.978,00 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 23.893,00 kn
Rashodi amortizacije 0,00 kn
Financijski rashodi 11.250,00 kn
Donacije 0,00 kn
Ostali rashodi 14.999,00 kn
UKUPNO RASHODI 1.098.002,00 kn

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu Udruge za 2017.

PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU
PRIHODI2016.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 287.174,00 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 30.663,00 kn
Prihodi od imovine 498,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 41.639,00 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 148.250,00 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 402.877,00 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 40.959,00 kn
Prihodi od građana i kućanstava 128.954,00 kn
Ostali prihodi 86.976,00 kn
UKUPNO PRIHODI 1.193.968,00 kn
RASHODI2016.
Rashodi za radnike 437.333,00 kn
Naknade troškova radnicima 80.110,00 kn
Naknade volonterima 0,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 45.662,00 kn
Rashodi za usluge 370.658,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 164.908,00 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 66.413,00 kn
Rashodi amortizacije 38.538,00 kn
Financijski rashodi 8.088,00 kn
Donacije 560,00 kn
Ostali rashodi 17.437,00 kn
UKUPNO RASHODI 1.232.938,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2015. GODINU
PRIHODI2015.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 279.867,00 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 36.060,00 kn
Prihodi od imovine 604,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 96.224,00 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 78.070,00 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 198.120,00 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 17.474,00 kn
Prihodi od građana i kućanstava 80.680,00 kn
Ostali prihodi 79.442,00 kn
UKUPNO PRIHODI 866.541,00 kn
RASHODI2015.
Rashodi za radnike 402.497,00 kn
Naknade troškova radnicima 70.187,00 kn
Naknade volonterima 0,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 22.701,00 kn
Rashodi za usluge 227.130,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 121.294,00 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 14.751,00 kn
Rashodi amortizacije 25.413,00 kn
Financijski rashodi 6.960,00 kn
Donacije 53,00 kn
Ostali rashodi 32.651,00 kn
UKUPNO RASHODI 923.637,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2014. GODINU
PRIHODI2014.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 228.888,00 kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa 37.912,00 kn
Prihodi od imovine 709,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna 10.950,00 kn
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 137.010,00 kn
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 207.206,00 kn
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 42.400,00 kn
Prihodi od građana i kućanstava 104.099,00 kn
Ostali prihodi 65.173,00 kn
UKUPNO PRIHODI 834.347,00 kn
RASHODI2014.
Rashodi za radnike 271.565,00 kn
Naknade troškova radnicima 35.919,00 kn
Naknade volonterima 935,00 kn
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 15.357,00 kn
Rashodi za usluge 337.402,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 149.435,00 kn
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 25.308,00 kn
Rashodi amortizacije 27.285,00 kn
Financijski rashodi 8.752,00 kn
Donacije 22.358,00 kn
Ostali rashodi 568,00 kn
UKUPNO RASHODI 894.884,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2013. GODINU
PRIHODI2013.
Vlastiti prihodi 304.673,00 kn
Prihodi od financijske imovine 1.896,00 kn
Donacije iz državnog proračuna 21.126,00 kn
Donacije iz proračuna jedinice lokalne samouprave 160.000,00 kn
Donacije iz inozemstva 250.181,00 kn
Ostale donacije 89.605,00 kn
Ostali prihodi 61.015,00 kn
UKUPNO PRIHODI 888.496,00 kn
RASHODI2013.
Neto plaće 194.915,00 kn
Porezi i doprinosi na plaće 30.203,00 kn
Putni troškovi 21.987,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 228.176,00 kn
Rashodi za usluge 303.666,00 kn
Financijski rashodi 4.632,00 kn
Ostali materijalni rashodi 10.770,00 kn
Ostalo 5.865,00 kn
UKUPNO RASHODI 800.214,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2012. GODINU
PRIHODI2012.
Vlastiti prihodi 308.184,00 kn
Prihodi od financijske imovine 1.115,00 kn
Donacije iz državnog proračuna
Donacije iz proračuna jedinice lokalne samouprave 178.258,00 kn
Donacije iz inozemstva 207.758,00 kn
Ostale donacije 178.354,00 kn
Ostali prihodi 19.728,00 kn
UKUPNO PRIHODI 893.397,00 kn
RASHODI2012.
Neto plaće 131.575,00 kn
Porezi i doprinosi na plaće 55.448,00 kn
Putni troškovi 74.489,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 46.013,00 kn
Rashodi za usluge 308.415,00 kn
Financijski rashodi 9.796,00 kn
Ostali materijalni rashodi 166.799,00 kn
Ostalo 45.139,00 kn
UKUPNO RASHODI 837.674,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2011. GODINU
PRIHODI2011.
Vlastiti prihodi 269.432,00 kn
Prihodi od financijske imovine
Donacije iz državnog proračuna
Donacije iz proračuna jedinice lokalne samouprave 81.742,00 kn
Donacije iz inozemstva 253.551,00 kn
Ostale donacije 278.972,00 kn
UKUPNO PRIHODI 883.697,00 kn
RASHODI2011.
Neto plaće 122.651,00 kn
Porezi i doprinosi na plaće 38.528,00 kn
Putni troškovi 69.685,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 276.199,00 kn
Rashodi za usluge 264.463,00 kn
Financijski rashodi 7.584,00 kn
Ostali materijalni rashodi 59.280,00 kn
Ostalo 72.680,00 kn
UKUPNO RASHODI 911.070,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2010. GODINU
PRIHODI2010.
Vlastiti prihodi 204.096,00 kn
Prihodi od financijske imovine 621,00 kn
Donacije iz državnog proračuna
Donacije iz proračuna jedinice lokalne samouprave 115.000,00 kn
Donacije iz inozemstva 368.551,00 kn
Ostale donacije 341.140,00 kn
UKUPNO PRIHODI 1.029.408,00 kn
RASHODI2010.
Neto plaće 78.675,00 kn
Porezi i doprinosi na plaće 36.585,00 kn
Putni troškovi 97.229,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 185.976,00 kn
Rashodi za usluge 264.129,00 kn
Financijski rashodi 6.176,00 kn
Ostali materijalni rashodi 51.201,00 kn
Ostalo 168.304,00 kn
UKUPNO RASHODI 888.275,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2009. GODINU
PRIHODI2009.
Vlastiti prihodi 19.380,00 kn
Prihodi od financijske imovine 589,00 kn
Donacije iz državnog proračuna 160.500,00 kn
Donacije iz proračuna jedinice lokalne samouprave 134.279,00 kn
Donacije iz inozemstva 209.136,00 kn
Ostale donacije 472.164,00 kn
UKUPNO PRIHODI 996.048,00 kn
RASHODI2009.
Neto plaće 104.129,00 kn
Porezi i doprinosi na plaće 14.925,00 kn
Putni troškovi 113.773,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 258.417,00 kn
Rashodi za usluge 339.447,00 kn
Financijski rashodi 3.550,00 kn
Ostali materijalni rashodi 10.867,00 kn
Ostalo 59.539,00 kn
UKUPNO RASHODI 903.648,00 kn
PRIHODI I RASHODI UDRUGE PRIJATELJI ŽIVOTINJA ZA 2008. GODINU
PRIHODI2008.
Vlastiti prihodi 24.060,00 kn
Prihodi od financijske imovine 2.354,00 kn
Donacije iz državnog proračuna /
Donacije iz proračuna jedinice lokalne samouprave 119.300,00 kn
Donacije iz inozemstva 266.286,00 kn
Ostale donacije 280.184,00 kn
UKUPNO PRIHODI 692.184,00 kn
RASHODI2008.
Neto plaće 59.622,00 kn
Porezi i doprinosi na plaće 17.406,00 kn
Putni troškovi 50.400,00 kn
Rashodi za materijal i energiju 245.813,00 kn
Rashodi za usluge 287.828,00 kn
Financijski rashodi 2.864,00 kn
Ostali materijalni rashodi 25.101,00 kn
Ostalo 30.460,00 kn
UKUPNO RASHODI 719.494,00 kn

Download

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting