Zapisnik sa skupštine 2014. (2)

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Jurišićeva 25
10000 Zagreb

Z A P I S N I K

s redovne godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 15. rujna 2014. u prostorijama Udruge, Jurišićeva 25, Zagreb, s početkom u 17:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 34. Statuta Udruge) govori

1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
2. Kratki izvještaj izvršenih aktivnosti
3. Usvajanje Strateškog plana za razdoblje 2015. - 2017.
4. Izmjena Statuta Udruge
5. Daljnji planovi i razno

Prema točki 1. za zapisničara je predložena Katja Matovina, a za ovjerovitelje Šime Validžić i Nikolina Plenar koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih članova koji iznosi 22 (dvadeset i dva), od toga 19 (devetnaest) aktivnih članova.

Prema točki 2. dnevnog reda, Predsjednik Skupštine daje riječ predsjedniku Udruge da da kratki izvještaj izvršenih aktivnosti.

Plan djelovanja napravljen na početku godine, isplanirane aktivnosti i rad formiranih timova zaposlenika zaustavio se zbog poplava u Slavoniji i donesena je odluka da sudjelujemo u spašavanju životinja u Gunji i drugim poplavljenim područjima. Dobrovoljno se javilo nekoliko zaposlenika i volontera udruge, no na kraju su prema Gunji krenuli Katja Matovina i Luka Oman, dok su ostali radili iz ureda. Plan je bio za početak izvidjeti situaciju s obzirom da smo imali slab dotok informacija s terena, no dolaskom na teren se ustanovilo da smo tamo potrebni te zamoljeni od volontera Udruge Pobjede da ostanemo i pomognemo koordinirati s terena spašavanje te smo tako i postupili. Uz veliku i nužnu pomoć iz ureda Udruge pomogli smo da se što je moguće veći broj životinja spasi. Akciji su se pridružili mnogi volonteri i članovi Udruge kao i druge udruge i građani. Uspjeli smo sakupiti i određeni iznos donacija koje smo proslijedili Udruzi Pobjede koje su vodile i još uvijek vode akciju spašavanja i zbrinjavanja životinja.

Uspjeli smo se vratiti na ostvarivanje isplaniranih aktivnosti te smo uspješno organizirali i sproveli akciju 'Ljeto prolazi, prijatelji ostaju' kampanje Obitelj na more, a pas na ulicu?. Poznato lice kampanje bio je Dario Brzoja, a kamanju je vodila tada volonterka, sada zaposlenica Aldina Šćulac.

Nakon uspješno napravljene stranice kampanje Zeleni ponedjeljak završena je i izrada stranice ZeGeVege festivala.

Krenule su užurbane pripreme za 7. ZeGeVege festival te su zaposlenici i stalni volonteri podjeljeni u timove organizirali vrlo uspješan odnosno najbolji ZeGeVege festival do sada. Prilikom postavljanja Festivala, na samom Festivalu te kod raspremanja pomogli su mnogi volonteri i članovi udruge, a bilo je potrebno platiti i tri studenta.

Osim Aldine Šćulac koja je zaposlena preko Javnih radova zaposlena je i Vanda Petanjek.

Uspio se napraviti i pregled Statuta i prijedlog njegove izmjene. Krenula su i učlanjenja pravnih članova te udruga trenutno broji pet pravnih članova.

Christina Gorički prema planu edukacije zaposlenika i volontera prisustvovala je radinici 'Priprema i pisanje projekata.'

Bili smo prisutni i na Veganmaniji u Beču, Grazu i Klagenfurtu.

Cijelo vrijeme od zadnje Skupštine unatoč situaciji uspjeli su se održavati sastanci za izradu Strateškog plana te je njegova izrada uspješno privedena kraju te je spreman za usvajanje.

Prema točki 3. dnevnog reda, Predsjednik Skupštine daje na usvajanje Strateški plan za razdoblje 2015. - 2017.

Nakon kratke rasprave i pregleda Strateški plan je jednoglasno usvojen.

Prema točki 4. dnevnog reda Predsjednik Skupštine daje na usvajanje izmjene Statuta te napominje da se Statut mijenja prvenstveno zbog uvođenja nove kategorije članstva odnosno uvođenja pristupnog člana kao člana koji je ispunio pristupnicu i nije platio članarinu dok bi status pasivnog člana ostvarili uplatom članarine. Ostale izmjene su predložene zbog pregleda Statuta.

Izmjene Statuta Udruge su jednoglasno usvojene.

Prema točki 5. dnevnog reda Predsjednik Skupštine daje riječ svima koji žele još nešto iznijeti.

Predsjedniku Udruge zahvaljuje svima koji su pomogli u ovom napornom ali uspješnom razdoblju te spominje neke od daljnjih planova.

Planira se obilježiti Svjetski dan vegetarijanstva, Svjetski dan životinja s farmi i Svjetski dan zaštite životinja s naglaskom na performans povodom Svjetskog dana životinja s farmi prema usvojenoj ideji Bernarda Vjerana Franolića na redovnom jutarnjem brifingu zaposlenika i volontera.

Očekuje se već dogovorena revizija poslovanja Udruge, a javili smo se i očekujemo sudjelovanje u ostvarivanju novog standarda kvalitete neprofitnih organizacija.

Aplicirat ćemo za Institucionalnu potporu Nacionalne zaklade u što smo uložili puno truda i pažnje s obzirom da bi nam prolaznost na tom natječaju znatno olakšao daljnji rad i omogućio ostvarenje strateških ciljeva.

Nastavit će se prema planu od početka godine daljnja edukacija zaposlenika i volontera te reorganizacija u svrhu boljeg poslovanja ureda i Udruge. Unatoč finacijskoj situaciji i dalje ćemo raditi na postepenom povečanju plaća kako bismo se odmaknuli od potpunog minimuma.

Ovom prilikom zamolio se Predsjednik skupštine da ovlasti još jednu osobu za zastupanje Udruge uz Predsjednika i zamjenika Predsjednika s obzirom da je zaključeno nakon povratka s terena u Gunji da je to u takvim situacijama potrebno. Predlaže se kao treća osoba ovlaštena za zastupanje Viktoria Krčelić.

Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog te je on jednoglasno usvojen.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda, sjednica izvanredne Skupštine završena u 18:35 sati.

Zapisničar: Katja Matovina

Ovjerovitelji:
Šime Validžić i Nikolina Plenar

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 15. rujna 2014.

Vezane teme

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting