Zapisnik sa skupštine 2010.

| More

Z A P I S N I K

s godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja


Skupština je održana 9. siječnja 2010. u prostorijama Udruge, Gajeva 47, Zagreb, s početkom u 16:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti i njome presjedao.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

Predsjedavajući predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
  2. Osvrt na akcije u protekloj godini i dogovaranje budućih akcija
  3. Podnašanje financijskog izvješća
  4. Razno

koji je jednoglasno usvojen.

Prema točki 1. za zapisničarku je predložena Ivana Surjan, a za ovjerovitelje Željko Horvat i Alen Crnčan koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih aktivnih članova koji iznosi 22 (dvadeset i dva).

Prema točki 2. dnevnog reda razmatralo se o uspješnosti akcija i kampanja koje je Udruga realizirala u proteklom razdoblju te o cjelokupnom radu Udruge. Zaključeno je da Udruga unatoč nepovoljnijoj sveopćoj ekonomskoj situaciji uspješno djeluje u skladu s ciljevima Udruge, što je razvidno iz zastupljenosti Udruge i problema prava i zaštite životinja u medijima i u osobnim kontaktima s pojedincima te u realiziranoj suradnji s državnim tijelima i institucijama.

Također je zaključeno da Udruga i tijekom ove godine treba nastaviti s radom u pravcu u kojem je i do sada išla. Od značajnijih akcija i kampanji koje će se realizirati tijekom tekuće kalendarske godine usvojene je sljedeće: kampanja protiv krzna s Lukom Novoselom i KHL Medveščak, organiziranja prosvjeda protiv krzna 20. veljače u Zagrebu te odlazak na prosvjede protiv krzna u Sarajevo i Osijek, obilježavanje Svjetskog dana bez mesa (20. ožujka), Dana borbe protiv pokusa na životinjama (21. srpnja), Svjetskog dana vegetarijanstva (1. listopada), Svjetskog dana farmskih životinja (3. listopada), Svjetskog dana životinja (4. listopada), ZeGeVege Festivala - hrvatskog festivala održivog življenja. Nastavit će se i višegodišnja uspješna kampanje s Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo protiv napuštanja životinja i njihovu kastraciju kao i aktualna kampanja za zakonsku zabranu plastičnih vrećica.

Skupština je zaključila da će se tijekom tekuće kalendarske godine organizirati i brojne manje akcije i aktivnosti Udruge u skladu s ciljevima Udruge, posebice po pitanju promocije vegetarijanstva, veganstva i zdravog načina življenja, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina.

Prema točki 3. dnevnog reda, član Upravnog odbora Bernard Vjeran Franolić podnio je financijsko izvješće Udruge koje je jednoglasno usvojeno. Ivana Surjan, predsjednica Upravnog odbora, izvijestila je pak Skupštinu o potpisivanju novog ugovora s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva temeljem kojeg će Udruga dobiti potporu u 2010. godini.

Prema točki 4. dnevnog reda razmatrano je nekoliko točaka.

Kao prvo, predsjedavajući predlaže i daje na usvajanje prijedlog Upravnog odbora da s 1. siječnjom 2010. godine Ivana Kramarić više neće biti u radnom odnosu te da se s njome raskida radni ugovor. Ivana Kramarić nastavit će i dalje volontirati za Udrugu, a u radnom odnosu prijavljeni na pola radnog vremena i dalje ostaju Luka Oman, Bernard Vjeran Franolić, Ivana Surjan, Alen Crnčan i Željko Horvat. Udruga planira sredinom godine u radni odnos uzeti novu osobu, budu li za to povoljni uvjeti. Ovaj prijedlog usvojen je jednoglasno od strane Skupštine.

Udruga je Poreznoj upravi ove godine podnijela zahtjev za upis u Registar poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost. Taj isti zahtjev prošle je godine od strane Porezne uprave bio odbijen.

Kao treće, predsjedavajući predlaže i daje na usvajanje od strane Upravnog odbora predložene izmjene i dopune Statuta udruge Prijatelji životinja koje su javnim glasovanjem usvojene jednoglasno. Predsjedavajući konstatira da su izmjene i dopune Statuta prihvaćene. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta nalazi se u privitku ovoga Zapisnika.

Kao četvrto, skupština je donijela odluku da će se uz već postojeće podružnice poticati na osnivanje novih podružnica, a i poticati i pomagati u radu srodne udruge u drugim gradovima Republike Hrvatske i regije.

Predsjedavajući predlaže i daje na usvajanje prijedlog da minimalna godišnja članarina iznosi i nadalje 50,00 kuna, odnosno da ne dolazi do njenog povećanja. Ovaj prijedlog usvojen je jednoglasno od strane Skupštine.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednica godišnje izborne Skupštine završena u 17:45 sati.

Zapisničarka:

Ivana Surjan

Ovjerovitelji:

Željko Horvat
Alen Crnčan

Predsjedavajući Skupštine:

Robert Francisti

U Zagrebu, 9. siječnja 2010.


Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting