Zapisnik sa skupštine 2014.

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Jurišićeva 25
10000 Zagreb

Z A P I S N I K

s redovne godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 7. svibnja 2014. u prostorijama Udruge, Jurišićeva 25, Zagreb, s početkom u 18:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 34. Statuta Udruge) govori

1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
2. Izrada Strateškog plana za razdoblje 2015. - 2017.
3. Organizirane aktivnosti, projekti i planovi
4. Podnašanje financijskog izvješća

Prema točki 1. za zapisničara je predložena Katja Matovina, a za ovjerovitelje Viktoria Krčelić i Dunja Farkaš koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih aktivnih članova koji iznosi 20 (dvadeset), od toga 16 (šesnaest) aktivnih članova.

Prema točki 2. dnevnog reda, Predsjednik Skupštine navodi da Udruga mora izraditi Strateški plan za 2015 – 2017. godinu najkasnije do početka srpnja kako bi se nakon toga usvojio na Skupštini.

Kako bi se izradio Strateški plan potrebno je izdvojiti vremena, truda i volontera koji će sudjelovati u njegovoj izradi. Na njemu će intenzivno raditi Izvršni i Upravni odbor, te zaposlenici i volonteri Udruge.

Organizirat će se radni sastanci te će Izvršni odbor obavješćivati sve zainteresirane za izradu plana o terminima radnih sastanaka. Predviđa se oko 10 - 15 radnih sastanaka, a za prvi sastanak predlaže se 12.5.2014. od 17 – 18:30h u Jurišićevoj 25. Predsjednik Skupštine zamolio je sve prisutne članove Skupštine da se pribilježe na popis zainteresiranih za izradu Strateškog plana ukoliko žele sudjelovati, te da označe termine sastanaka koji im odgovaraju kako bi se sukladno tome mogli odrediti.

Prema točki 3. dnevnog reda, Predsjednik Skupštine iznaša akcije koje su se organizirale od zadnje sjednice Skupštine, a to se sljedeće: Udomljavanje je fora: Udomi drugog!, Na jesen svi na broju s Rene Bitorajcem i Igorom Mešinom, Predavanje Will Tuttle-a, Veganski ručak s predsjednikom, ZeGeVege festival, Dani prijatelja životinja, Svjetski dan veganstva, Biljnom prehranom pobijedimo dijabetes, Do Božića u novom domu, Kastracijom spriječiti patnje životinja, Borba za prava potlačene većine, Nadglasajmo petarde, Dobrobit životinja u središte EU izbora, Moda može bez krzna, životinje ne, Biraj svoje bitke, Meatout, Vitaminska linija, Za one koji ne mogu govoriti za sebe, Radionica kuhanja za djecu i Udomljavanje je fora: Nevidljivi psi.

Konstantno se radi na sljedećim projektima: Zeleni ponedjeljak, V-oznaka, Radionice kuhanja, Vegan Buddy, Besplatne ili povoljnije kastracije, Popusti za članove i ZeGeVege festival.

Preseljene je uspješno obavljeno uz predhodno dugo i zahtjevno uređenje prostora. Udruga intenzivno radi na razvoju ljudskih potencijala kao i menadžmenta. Broj konstantno aktivnih osoba u uredu povećao se sa 6 na 10 zaposlenika i volontera. Menadžment Udruge trenutno radi na evaluaciji kandidata za zapošljavanje te je cilj zaposliti barem još jednu osobu. Postepeno se obnavljaju poslovna računala kako bi rad u Udruzi bio učinkovitiji.

Prema točki 4. dnevnog reda Nikola Šare podnio je financijsko izvješće Udruge za 2013. godinu. Financijska situacija je teška s obzirom na velike troškove preseljenja, a manji priljev sredstava.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednice redovne godišnje Skupštine ista završena u 18:20 sati.

Zapisničar: Katja Matovina

Ovjerovitelji: Viktoria Krčelić i Dunja Farkaš

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti


U Zagrebu, 7. svibnja 2014.

Vezane teme

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting