Zapisnik sa skupštine 2009.

| More

Z A P I S N I K
s godišnje izborne Skupštine udruge Prijatelji životinja


Skupština je održana 10. siječnja 2009. u prostorijama Udruge, Gajeva 47, Zagreb, s početkom u 16:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti. U izočnosti predsjednika Skupštine zbog bolesti, sjednicom predsjeda njegov zamjenik Neven Ćuk.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
2. Izbor rukovodstva Udruge i osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge
3. Primanje novih članova u radni odnos
4. Podnašanje financijskog izvješća
5. Ulazak u sustav PDV-a
6. Osvrt na akcije u protekloj godini i dogovaranje budućih akcija
7. Razno (određivanje blagajničkog maksimuma, odlučivanje o uvođenju donatorskih kartica, osnivanje novih podružnica, ostalo)

Prema točki 1. za zapisničarku je predložena Ivana Surjan, a za ovjerovitelje Željko Horvat i Anita Euschen koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih aktivnih članova koji iznosi 23 (dvadeset i tri).

Prema točki 2. Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju svih tijela upravljanja. Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog članova Upravnog odbora da se na rukovodeće funkcije Udruge u novom mandatu odaberu sljedeće osobe:
- Predsjednik Udruge: Luka Oman, zamjenica predsjednika udruge: Nina Ćorić
- Predsjednica Upravnog odbora: Ivana Surjan, zamjenik predsjednice Upravnog odbora: Željko Horvat, članovi Upravnog odbora: Maja Sertić, Bernard Vjeran Franolić, Alen Crnčan, Anita Euschen, Luka Oman
- Predsjednik Skupštine: Robert Francisti, zamjenica predsjednika Skupštine: Jasenka Tudor.

Nakon rasprave, predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je odlučeno da se na rukovodeće funkcije Udruge u novom mandatu odaberu sljedeće osobe:
- Predsjednik Udruge: Luka Oman, zamjenica predsjednika udruge: Nina Ćorić
- Predsjednica Upravnog odbora: Ivana Surjan, zamjenik predsjednice Upravnog odbora: Bernard Vjeran Franolić, članovi Upravnog odbora: Maja Sertić, Anita Euschen, Alen Crnčan, Željko Horvat, Luka Oman
- Predsjednik Skupštine: Robert Francisti, zamjenica predsjednika Skupštine: Gordana Hećimović.

Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog da se od ovdje navedenih osoba odabranih na rukovodeće funkcije sljedeće osobe ovlaste za zastupanje Udruge:
- Luka Oman, predsjednik Udruge
- Nina Ćorić, zamjenica predsjednika Udruge
- Ivana Surjan, predsjednica Upravnog odbora
- Bernard Vjeran Franolić, zamjenik predsjednice Upravnog odbora
- Željko Horvat, član Upravnog odbora.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Prema točki 3. dnevnog reda, predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog članova Upravnog odbora da se u radni odnos na pola radnog vremena, uz već postojeća tri aktivna člana - Bernarda Vjerana Franolića, Luke Omana i Ivane Surjan -prime i tri nova aktivna člana: Željko Horvat, Alen Crnčan i Ivana Kramarić.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno, a naknada Bernardu Vjeranu Franoliću, Luki Omanu, Ivani Surjan, Željku Horvatu, Alenu Crnčanu i Ivani Kramariću isplativat će se iz namjenskih donacija inozemne fondacije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva iz Hrvatske.

Prema točki 4. dnevnog reda, član Upravnog odbora Bernard Vjeran Franolić podnio je financijsko izvješće Udruge koje je jednoglasno usvojeno. Ivana Surjan, predsjednica Upravnog odbora, izvijestila je pak Skupštinu o potpisivanju ugovora s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva temeljem kojeg će Udruga dobiti potporu na godinu dana, s mogućnošću produživanja ugovora na još dvije godine u slučaju da Udruga ispuni sve uvjete Ugovora.

Prema točki 5. dnevnog reda Skupština je jednoglasno donijela odluku da će s 1. siječnjom 2009. godine udruga Prijatelji životinja ući u sustav obračuna PDV-a, budući da za to zadovoljava i ispunjava sve zakonske obveze.

Prema točki 6. dnevnog reda razmatralo se o uspješnosti akcija i kampanja koje je Udruga realizirala u proteklom razdoblju te o cjelokupnom radu Udruge. Zaključeno je da Udruga uspješno djeluje u skladu s ciljevima Udruge, a što se vidi iz zastupljenosti Udruge i problema prava i zaštite životinja u medijima i u osobnim kontaktima s pojedincima te u realiziranoj suradnji s državnim tijelima i institucijama.

Također je zaključeno da Udruga i tijekom ove godine treba nastaviti s radom u pravcu u kojem je i do sada išla, a od značajnijih akcija i kampanji tijekom 2009. godine usvojene je sljedeće: kampanja s Lukom Nižetićem protiv krzna, organiziranja prosvjeda protiv krzna 28. veljače i 14. ožujka u Zagrebu, obilježavanje Svjetskog dana bez mesa (20. ožujka), Dana borbe protiv pokusa na životinjama (21. srpnja), Svjetskog dana vegetarijanstva (1. listopada), Svjetskog dana farmskih životinja (3. listopada), Svjetskog dana zaštite životinja (4. listopada), ZeGeVege Festivala - 2. hrvatskog festivala održivog življenja, nastavljanje i završavanje projekta za pomoć zlostavljanim životinjama pod nazivom 'Ja volim životinje', nastavljanje višegodišnje kampanje s Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo protiv napuštanja životinja i njihovu kastraciju, nastavak aktualne kampanje za zakonsku zabranu plastičnih vrećica.

Skupština je zaključila da će se tijekom tekuće kalendarske godine organizirati i brojne manje akcije i aktivnosti Udruge u skladu s ciljevima Udruge, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina.

Prema točki 7. dnevnog reda (razno) Skupština je jednoglasno zaključila da će se s 1. siječnjom 2009. godine blagajnički maksimum povisiti na 20.000,00 kn.

Također je donešena jednoglasna odluka o uvođenju donatorskih kartica, kojima bi Udruga zahvaljivala donatorima na potpori i ukazanom povjerenju.

Skupština je donijela odluku da će se uz već postojeće podružnice poticati na što aktivniji rad i novih podružnica Udruge u Vukovaru i Slavonskom Brodu, kao i poticati otvaranje novih i u drugim gradovima Republike Hrvatske gdje će za to postojati interes.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednica godišnje izborne Skupštine završena u 17:15 sati.

Zapisničarka:

Ivana Surjan

Ovjerovitelji:

Željko Horvat
Anita Euschen

Predsjedavajući Skupštine:

Neven Ćuk

Zagrebu, 10. siječnja 2009.


Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting