Rasprava o porezu na pse

| More

Inicijativa za uvođenje tzv. poreza na pse nije prijedlog naše udruge, nego prijedlog pojedinih članova Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja. Podržali smo ga na način da smo naveli uvjete za koje smatramo da bi pomogli životinjama, a s ciljem smanjenja napuštanja životinja i njihova usmrćivanja u skloništima. U Ministarstvu poljoprivrede, tijekom sastanaka Povjerenstva, naveli su da bi uvođenje takvog poreza dovelo do bolje kontrole mikročipiranja pasa, a time i cijepljenih pasa, te su najavili da će uputiti prijedlog Ministarstvu financija, u čijoj je nadležnosti porezna politika.

Dakle, kao udruga nismo pokrenuli inicijativu, a podržali smo mogući porez na pse isključivo kako bismo pokušali spriječiti ubijanje tisuće napuštenih pasa u skloništima te da se potakne provedba Pravilnika o označavanju pasa, odnosno da se mikročipiraju svi psi, što je već godinama zakonska obveza.

Porez, s nama ili bez nas

Kako je vrlo vjerojatno da će u neko skoro buduće vrijeme doći do realizacije toga prijedloga, s nama ili bez nas, smatrali smo važnim uključiti se navodeći uvjete pod kojima bi porez na pse pomogao životinjama. Na sličan način uključili smo se svojim prijedlozima u rad na izmjenama Zakona o zaštiti životinja, s namjerom da pridonesemo pozitivnim izmjenama poput trajne zabrane uzgoja životinja za krzno, držanja pasa na lancu, ubijanja životinja u skloništima itd.

Svjesni smo da ćemo sudjelovanjem u oblikovanju ideja za moguće uvođenje poreza na pse izazvati nerazumijevanje i negativne komentare, no prioritet nam je dobrobit životinja, zbog čega podržavamo inicijative koje su usmjerene na poboljšanje zaštite životinja u Hrvatskoj.

Mi ne bismo profitirali od poreza na pse!

Naglašavamo da nemamo ni izravno ni neizravno nikakve koristi od poreza na pse niti bismo mogli imati jer novac od tog poreza ne bi bio namijenjen nama i radu naše udruge. Naime, ne vodimo sklonište za napuštene životinje niti to možemo prema statutu Udruge. Ciljevi naše udruge su da edukacijom, izmjenama zakona, programima kastracije te reakcijama i skretanjem pozornosti na patnje svih životinja radimo na boljitku za životinje i ljude. Naš rad je transparentan i za opće dobro, a važno je naglasiti i da nijedan pojedinac, donator, agencija ili tvrtka nema veze s našom podrškom inicijativi za uvođenje poreza na pse.

100 eura ili 100 kuna?

Udruga trenutačno trpi napade i zbog neprovjerenih informacija o iznosu poreza od 100 eura po psu, što nitko iz Udruge nigdje nije spomenuo ni u jednoj raspravi oko mogućeg poreza na pse. Naprotiv, predložili smo da taj iznos bude manji od iznosa cjepiva protiv bjesnoće, da od poreza budu oslobođeni udomitelji pasa iz skloništa, a da i oni koji daju kastrirati pse imaju povlastice.

U medijima se spominje nerealan iznos od 100 eura za porez, što ne podržavamo. Ako se donese prijedlog poreza na pse s drukčijim uvjetima, poput većeg propisanog iznosa za platiti ili ako ne bi bio usmjeren na zaštitu životinja, nećemo ga podržati!

Udomitelji pasa s ulice

Ne zalažemo se za to da udomitelji pasa s ulice plaćaju porez, no kako je nemoguće dokazati da je pas bio napušten i udomljen ako nije udomljen iz skloništa ili udruge s kojima je sklopljen ugovor o udomljavanju, zasad ne vidimo koji bi bio način da se dokaže da je pas zaista udomljen (npr. postoje mješanci traženih čistokrvnih pasmina, koji se prodaju). Zato bi za takve slučajeve vrijedile povlastice u smislu manjeg iznosa poreza za kastrirane pse.

To znači da bi oni koji su kastrirali psa, prema našem prijedlogu, plaćali oko 50 kuna godišnje za psa i taj novac pomogao bi drugim napuštenim životinjama. Smatramo da nijedan udomitelj neće izbaciti psa na ulicu ili ga usmrtiti ako mora platiti za njega 50 - 100 kuna poreza godišnje, a ako će netko to napraviti zbog takvog iznosa poreza, tada bi to ionako napravio, neovisno o tom iznosu, zbog nekog drugog razloga.

Solidarnost s napuštenim psima kroz porez

Neki skrbnici pasa smatraju nepravednim da plaćaju porez ako su udomili napuštenog psa i ako se odgovorno brinu o njemu. Smatraju da bi time bili kažnjeni zbog neodgovornih skrbnika.

Ljudi općenito plaćaju policiju, zatvore i druge stvari koji postoje zbog onih koji ne poštuju zakone. Dakle, to je jednostavno ulaganje u uređenije društvo od čega korist na kraju imaju upravo oni koji poštuju zakone i žele da ih i drugu poštuju. Taj zaista mali iznos poreza trebao bi imati velik utjecaj na smanjenje kupnje i na povećanje udomljavanja i kastracije pasa. Vjerujemo da zato nijednom skrbniku psa ne bi bilo teško solidarizirati se sa psima koji nisu imali sreću da imaju svoj dom i brižne skrbnike te kojima prijeti usmrćivanje u ''skloništima''.

Uzgajivači porezom pomažu napuštenim psima

Oni koji udome životinju korist vide u oslobođenju od poreza, a oni koji kupuju pse u tome mogu vidjeti barem malu pomoć za napuštene pse, s obzirom na to da su kupnjom psa pripomogli okrutnoj industriji uzgoja i trgovine životinjama.

Logično je i da bi pun iznos poreza, što je i dalje simbolična svota manja od cijene cjepiva protiv bjesnoće, plaćali oni koji se bave uzgojem, trgovinom i prodajom pasa. Kako bi time bili obuhvaćeni i registrirani i neregistrirani uzgajivači, dali smo prijedlog da se aktualnim izmjenama Zakona o zaštiti životinja jednako registriraju svi, bez obzira na broj rasplodnih ženki. Naime, sada oni koji imaju dvije ''rasplodne ženke'' pasa i koji na njima zarađuju nisu registrirani kao uzgajivači. Pritom svaka ženka može godišnje imati dva legla s prosječno pet štenaca, što je dvadeset pasa godišnje na kojima neregistrirani uzgajivač ubire profit koji se nigdje ne bilježi. Apsurdno je da se npr. oni koji proizvode rakiju za vlastite potrebe moraju registrirati, a ako to ne učine, plaćaju novčanu kaznu u iznosu od dvije do deset tisuća kuna, dok se ne traži registracija za prodaju živih bića i zarađivanju na njihovu rasplođivanju, a time niti točno određeni uvjeti pod kojima je takav uzgoj dopušten. Stoga je razumljivo da bi se porez na pse primjenjivao na ovu skupinu građana.

Porez da svi psi budu mikročipirani

Porez na pse pomogao bi da svi psi u Hrvatskoj budu mikročipirani, što je i zakonska obveza. Trenutačno je u Hrvatskoj oko 30 % nečipiranih pasa. Psi koji su odbačeni na ulicu uglavnom su nemikročipirani i završavaju u skloništima. Kada bi se zbog poreza radila kontrola jesu li svi psi mikročipirani, u Hrvatskoj bi porastao broj mikročipiranih pasa, što bi rezultiralo manjim odbacivanjem pasa jer si ljudi ne bi priuštili mogućnost dobivanja kazne zbog napuštanja pasa, s obzirom na to da su na mikročipu njihovi podaci.

Za prestanak ubijanja pasa

Kako smo svjesni da je svaki porez nepopularan, osobito za hrvatske prilike, nastojali smo dati podršku inicijativi za uvođenje poreza na pse na način da se takvom mjerom osigura dobrobit životinja i potakne provođenje zakona, a da pritom građani ne budu opterećeni novim visokim nametima.

Ne treba zaboraviti ni u jednom trenutku tisuće pasa koje ubijaju svake godine! Smatramo da treba poticati svaki korak koji može spasiti barem jedan dragocjeni život. Stoga vjerujemo da će javnost prepoznati vrijednost ove inicijative i pridružiti nam se u našim prijedlozima kako bi jednog dana porez na pse zaista bio izglasan tako da bude na korist i pasa i njihovih skrbnika.

Objavljeno: studeni 2016.

Vezane teme

Azil Prijatelji Čakovec [ 179.18 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting