13.09.23. Zlostavljanje konja u Orlovcu kod Karlovca

| More

Državni inspektorat
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Poštovani,

temeljem dojava građana i objava u medijima, pišemo vam povodom slučaja zlostavljanja konja u naselju Orlovac kod Karlovca.

Prema svim dosad prikupljenim informacijama, na Facebooku je objavljena iznimno uznemirujuća snimka, koja traje minutu i 12 sekundi, na kojoj se vidi da dvije osobe u štali tuku konja, privezanog za lanac. Veći dio snimke prikazuje čovjeka koji drvenim štapom nemilosrdno udara zavezanog konja po stražnjem dijelu tijela. Muškarac koji je sve snimao više puta govori: „Dobro je, nemoj ga više”, no nakon što se konj ritnuo, isti muškarac daje zlostavljaču uputu: „Sad ga udari!” Zlostavljač potom nastavlja batinom udarati konja, a pridružuje mu se i drugi koji udara konja po glavi. Snimka nemilosrdnog zlostavljanja konja prenošena je uživo na Facebooku, pri čemu su neki od prijatelja zlostavljača poticali mučenje životinje bešćutnim komentarima poput: „Ideš ga probati”, „Ovaj nikad nije vozio izgleda”, „Nikad taj vozit neće” i pritom stavljali emotikone koji plaču od smijeha.

Osim zlostavljanog konja, iz snimke je vidljivo da se u štali nalaze još najmanje tri konja i nekoliko krava, svi vezani lancem.

Građani su nam dojavili da je zlostavljač, koji je tukao konja po leđima, X.X., a njegov broj mobitela je: XXX XXX XXX. Naime, taj broj naveo je 21. kolovoza 2023. u objavi u FB-grupi „Oglasnik konja i konjske opreme”: „Prodajem.3 konja pastuha stari po 2 i pol godine teški po 600 kg može zamjena za krave za obradu ili razno može i na kilu a može i za drž za sve ostale informacije u inboks ili na broj XXXXXXXXX”.

Navedeni ima nekoliko profila na Facebooku, od kojih najintenzivnije na profilu XX objavljuje snimke i fotografije konja iz kojih je vidljivo da konje preopterećuje i koristi za težak rad u šumi na izvlačenju drva. Ovakvo iskorištavanje konja ne podliježe gotovo nikakvom nadzoru veterinarske inspekcije i odvija se skriveno u šumama. Konji su izloženi ozljedama ne samo od trupaca koje vuku ili nose već i od opreme koja se na njih stavlja (stara, oštećena, premala - uzrokuje hematome i rane; remenje, samari - po vratu, ramenima i tijelu, a lanci im stružu po nogama).

Na snimkama koje prilažemo prijavi, a koje je objavio sam X.X., vidljivo je da je udaranje i maltretiranje konja uobičajena i svakodnevna praksa i X.X. i ljudi koji ga okružuju, pa čak i djeca udaraju konja. Dakle, životinje su u kontinuitetu izložene maltretiranju i zlostavljanju. Iz toga je razvidno da objavljena snimka batinjanja konja nije izuzetak, već pravilo, no za to se ne sazna zato što nije javno objavljeno.

U jednoj objavi na Facebooku X.X. piše da je navodno netko (a ne on sam, iako je inače nasilan prema konjima) „izbijo oko” ždrjebetu, no ne spominje da mu je osigurao veterinarsku skrb i liječenje.

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/2017, 32/2019) propisuje:

- Posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje. (članak 4. stavak 1. točka 23.)

- Zabranjeno je životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima protivno odredbama ovoga Zakona. (članak 5. stavak 1)

- Zabranjeno je: zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu. (članak 5. stavak 2. točka 16.)

- Zabranjeno je: ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah protivno odredbama ovoga Zakona. (članak 5. stavak 2. točka 19.)

- Posjednik mora pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć i osigurati zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja, veterinarsku pomoć pri porodu ako je potrebna i osigurati odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja. (članak 6. stavak 2.)

- Nadležni veterinarski inspektor iz članka 75. stavka 2. ovoga Zakona, uz ovlasti određene propisom o veterinarstvu, u provođenju inspekcijskog nadzora ovlašten je: posjedniku privremeno oduzeti životinju koja se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom te životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima. (članak 79. stavak 3.)

- O privremenom oduzimanju životinje iz članka 79. točaka 3. i 4. ovoga Zakona te predmeta i dokumentacije iz članka 79. točke 5. ovoga Zakona mora se izdati potvrda, a oduzeta životinja smješta se u sklonište ili u drugi primjereni smještaj. (članak 81. stavak 1.)

- Privremeno oduzeta životinja iz članka 79. točke 3. ovoga Zakona može biti vraćena posjedniku ako su ispunjeni uvjeti za njezino daljnje držanje određeni odredbama ovoga Zakona, a u protivnom može biti zbrinuta u skloništu ili smještena u primjereni smještaj ili po trajnom oduzimanju udomljena ili prodana. (članak 81. stavak 1.)

S obzirom na sve navedeno, molimo vas da obavite hitan inspekcijski nadzor zlostavljanog konja iz snimke, kao i drugih konja, krava i ostalih životinja koje zateknete u posjedu X.X., u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić, koja je započela kriminalističko istraživanje kaznenog djela „Ubijanje ili mučenje životinja”. Molimo vas da nadzorom utvrdite sve okolnosti iz prijave, kao i zdravstveno stanje i uvjete držanja životinja te da poduzmete žurne mjere kako bi se osigurala veterinarska pomoć zlostavljanom konju i njegovo smještanje u prikladne uvjete s obzirom na zdravstveno stanje, a sukladno članku 81. Zakona o zaštiti životinja. Zbog karakteristika ličnosti posjednika životinja X.X. i dokaza da se redovito iživljava na konjima (a za pretpostaviti je i na ostalim životinjama), smatramo nužnim X.X. oduzeti sve životinje i izreći i zabranu nabavljanja i držanja novih životinja kako bi se spriječili slični prekršaji na drugim životinjama.

Osim toga, Naredba o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (NN 1/2023) propisuje provedbu Programa nadziranja, praćenja prevalencije i proširenosti infekciozne anemije kopitara, virusnog arteritisa konja, durine i groznice zapadnog Nila (klasa: 322-02/22-01/47), a u svrhu ranog otkrivanja te praćenja prevalencije određenih bolesti kopitara. Stoga je nužno inspekcijskim nadzorom utvrditi i jesu li konji u posjedu X.X. testirani na navedene bolesti.

Naposljetku, molimo vas da, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, utvrdite je li X.X. korisnik potpore za konje i krave sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/2023) ili za ranije godine. Ako je korisnik, važno je da mu se potpore ukinu, a u slučaju budućih zahtjeva da mu se ne odobre.

Molimo vas da nas, sukladno zakonski propisanim rokovima, obavijestite o provedenom nadzoru, utvrđenom stanju i obavljenom postupanju te da o eventualnim nepravilnostima koje uočite tijekom inspekcijskog nadzora, a za koje nije nadležna veterinarska inspekcija, obavijestite druge relevantne institucije.

S poštovanjem,

Snježana Klopotan Kačavenda
Koordinatorica projekata

ODGOVOR ZAPRIMLJEN 10. TRAVNJA 2024.

Poštovana,

Obavještavam Vas da je dana 13.09.2023.godine u 14:00 sati započeo inspekcijski nadzor vezano za mučenje i zlostavljanje konja zajedno sa policijskim djelatnicima PP KARLOVAC na poljoprivrednom gospodarstvu posjednika MILE IVANIŠEVIĆ, Orlovačka 13, Karlovac. Navedeni konj (pastuh, pasmine hrvatski hladnokrvnjak, vranac, neoznačen, star 3 godine po imenu JADRAN) koji se nalazi na spornoj videosnimci pregledan je od strane ovlaštenog veterinara Veterinarske stanice d.o.o. Karlovac, te je temeljem čl. 79.st.3. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/2017, 32/2019) privremeno oduzet i smješten u sklonište za životinje (CRPK d.o.o., Karlovac) radi detaljnog kliničkog veterinarskog medicinskog pregleda od strane ovlaštene veterinarske organizacije. Oduzeti konj smješten je u Skloništu za životinje grada Karlovac (CRPK d.o.o.) koji su preuzeli brigu o njemu 24 sata dnevno i u slučaju bilo kakvih promjena u ponašanju i zdravstvenom stanju obavještavaju dežurnog veterinar mjesno nadležne Veterinarska stanice d.o.o. Karlovac. Mjesno nadležni viši veterinarski inspektor je u stalnom kontaktu s djelatnicima Skloništa za životinje i veterinarima koji ga također obavještavaju o zdravstvenom stanju konja. Protiv navedenih posjednika od strane veterinarske inspekcije pokrenut je upravni postupak vezano za nepravilnosti utvrđene u inspekcijskom nadzoru, izdano je rješenje i pokrenuti su dva prekršajna postupka pri Prekršajnom sudu u Karlovcu sukladno Zakonskim odredbama.

Dana 13.09.2023.godine od strane policijskih službenika PP KARLOVAC privedeni su 2 osumnjičenika (koji se nalaze na videosnimkama) te su isti bili smješteni u istražni zatvor u trajanju 2 mjeseca. Protiv 2 osumnjičenika podignuta je kaznena prijava vezano za mučenje životinja sukladno odredbama čl.25.st.1 Kaznenog Zakona. Državno odvjetništvo RH ispitalo je sve prisutne policijske službenike i veterinarskog inspektora vezano za ovaj slučaj mučenja životinja koji su sudjelovali u nadzoru dana 13.09.2023.godine. Daljnjih informacija vezano za ovaj slučaj Državni inspektorat nema, te Vas molim da se obratite DORH-u.

Ispričavamo se, ako Vam nismo odgovorili na vrijeme jer u tom periodu Državni inspektorat je zaprimio više desetaka prijava vezano za ovaj slučaj, te je vjerojatno došlo do propusta prilikom odgovaranja svim prijaviteljima.

S poštovanjem,

Državni inspektorat

Vezane teme

zlostavljanje konja [ 795.81 Kb ]zlostavljanje konja [ 1.14 Mb ]zlostavljanje konja [ 738.99 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting