Prekršene odredbe

| More

Neke od moguće prekršenih odredbi zakona ili pravilnika

Zakon o zaštiti životinja (Narodne Novine broj 135/06)
- čl. 4. st.2. t.16. (Zabranjeno zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu),
- čl. 40. (Hranjenje i napajanje)
- čl. 44. (Evidencije o uginulim životinjama i o liječenju, moraju se čuvati 1 g.)

Kazna za svako od nevedenog je 30.000,00.-50.000,00 kn!

'Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju' (NN 24/03)
- čl. 5. (zabranjeno onečišćavanje okoliša...),
- čl. 6.(prijavljivanje uginuća papkara),
- čl. 7. st.2.(dezinficiranje mjesta uginuća zivotinje).

Zakonu o stočarstvu (NN 70/97)
- čl. 29. (Držanje i iskorištavanje domaćih životinja u gospodarske svrhe mora biti u skladu s propisima o zaštiti okoliša i propisima koji određuju uvjete dobrobiti životinja)

Kazna je 5.000,00-10.000,00 kn

- čl. 35. (Domaće životinje smiju se hraniti samo zdravom hranom, a njezina kakvoća mora odgovarati propisu o kakvoći stočne hrane i drugim propisanim normama, a hrana ne smije sadržavati štetne tvari).

Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93 i 33/05)
- čl. 18. st.3. (obveza održavanja opreme za gašenje požara sa dokumentacijom)

Kazna: 2.000,00 - 20.000,00 kn

Krave na Bio Farmi 2 [ 128.57 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting