03.01.06. Priopćenje građanskih civilnih inicijativa

| More

ZAJEDNIČKO PRIOPĆENJE POVODOM HUP-OVOG ODBIJANJA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Ad hoc koalicija građanskih civilnih inicijativa :

Osječki zeleni, Osijek
Društvo za kulturu i suživot s prirodom - Kneja, Čakovec
Eko Kvarner, Njivice
Presscentar za okoliš Hrvatske, Osijek
Život, udruga za dobrobit životinja, Osijek
Prijatelji životinja, Zagreb
Eko Oroslavlje, Oroslavlje
Eko Omblići, Dubrovnik
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Zagreb
Ekološko društvo Fijolica, Krapinske Toplice
Ekološko društvo Lijepa naša, Dubrava Zabočka
Akcija za civilnu transparentnost - ACT, Čakovec
Udruga Motovun - eko grad, u osnivanju, Motovun
Institut za primijenjena istraživanja, Čakovec
Udruga za demokratsko društvo UDD, Zagreb

obraća se zajedničkim priopćenjem svim građanima Hrvatske, a povodom odbijanja primjene Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu od strane Hrvatske udruge poslodavaca (HUP):

Građanske civilne inicijative su legalisti koji beskompromisno traže od svih pojedinaca, institucija, ustanova i poduzeća te državne, regionalne i lokalne vlasti da poštuju i primjenjuju propise o zaštiti okoliša i očuvanju prirode, a koji se donose na razini Sabora i Vlade RH. Takav je naš stav i prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu te podržavamo nastojanja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) i Fonda za zaštitu okoliša za hitnim uvođenjem reda u nagomilane probleme oko smeća.

Podsjećamo građane da su Zakon o otpadu i Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu na snazi i molimo ih da ne popuste pred trgovačkim odbijanjima povrata ambalaže. Građani nisu proizvođači 13 milijuna tona otpada godišnje, oni su samo zadnji u lancu onih koji otpad proizvode i plasiraju ga na tržište. Stoga, dok trgovački centri i tvrtke ne osiguraju smještaj plastične i staklene ambalaže, ostavite im ambalažni otpad u trgovinama te za to tražite natrag svoj već uloženi novac! Moraju vam platiti povrat ambalaže!

Zahtijevamo:

Od županijskih i gradskih vlasti u svim županijama u Hrvatskoj tražimo da odmah uključe u rad svoje inspekcijske službe, a u monitoring primjene Pravilnika uključe i lokalne organizacije civilnog društva-udruge, podupirući njihov rad u borbi protiv zagađivača.

Ova ad hoc inicijativa u svojim će gradovima i sjedištima provoditi aktivnosti javne edukacije građana o propisima o otpadu te ih svakodnevno motivirati na primjene istih propisa i štete i opasnosti po zdravlje ljudi i životinja te zagađenje i trajno oštećenje okoliša koji nastaju bacanjem i nepropisnim odlaganjem smeća i otpada.

03. siječnja 2006.

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting