Pomozite psima u Osijeku!

| More

Vetam prošle godine ubio više od 100 pasa!

Prijatelji životinja žele upoznati javnost s nedopustivim postupanjem s napuštenim životinjama i pozivaju građane da pišu predstavnicima Grada Osijeka i traže da Grad raskine ugovor s Veterinarskom stanicom Vetam, koja je koncesionar skupljanja pasa lutalica za osječko područje.

Traže i da Osijek donese odluku prema kojoj će ukinuti mogućnost usmrćivanja pasa nakon 60 dana te da zatraži sankcioniranje Vetama zbog netransparentnosti i višekratno dokumentirane nebrige prema psima.

Najnoviji šokantni napisi, fotografije i snimke iz šinteraja u Belom Manastiru pokazuju bolesne, zanemarene, prestrašene, gladne pse, od kojih većina rezignirano čeka smrt.

Šinteraj, koji se službeno naziva sklonište, nalazi se u okviru Veterinarske stanice Beli Manastir, a pse u njega smješta i Veterinarska stanica Vetam kao koncesionar skupljanja pasa lutalica za područje Grada Osijeka. Veterinarska stanica Vetam prošle godine prekršajno je osuđena i kažnjena zbog nezakonitog usmrćivanja pasa, a u šinteraju u Belom Manastiru otkriveni su užasni uvjeti držanja pasa u prljavim, zagušljivim prostorijama, u neprimjerenim i nehigijenskim uvjetima.

U Vetamovom skloništu u Belom Manastiru u 2011. boravio je 191 pas, od kojih su usmrtili 104 i udomili 87 pasa. Većina tih udomljenja rezultat je angažiranosti volontera ili se radilo o privremenim udomljenjima kod volontera, koji su kasnije psima našli trajni dom.

S druge strane, iz registriranog osječkog azila udruge Pobjede, koji se nalazi na gradskom zemljištu, 2010. godine udomljena su 163 psa, 2011. 131 pas, 2012. 49 pasa, trenutno su tamo 164 psa, a nijedan nije ubijen.

Grad Osijek produžio je ove godine veterinarskoj stanici Vetam ugovor o skloništu za životinje, po kojem im za lošu uslugu ponovno isplaćuje gotovo dva milijuna kuna. Dok volonteri udruge Pobjede, azila u Nemetinu, uspješno i požrtvovno zbrinjavaju i udomljuju napuštene pse i ne ubijaju ih, grad Osijek za njihov rad daje samo 100 tisuća kuna godišnje.

Potaknuti nevoljkošću odgovornih pojedinaca i institucija da provode zakone i osiguraju humano zbrinjavanje napuštenih životinja, tražimo da Grad Osijek prestane financirati ubojice pasa i trošiti novce svojih građana te:

Molimo vas da uputite svoj zahtjev da se raskine ugovor s Vetamom i da se donese odluka o neubijanju pasa slanjem fakseva, pisanjem dopisa i e-mailova, na sljedeće kontakte:

Grad Osijek
n/r: KREŠIMIR BUBALO, dipl.oec., gradonačelnik
F. Kuhača 9
31000 Osijek

e-mail: info@osijek.hr, gradonacelnik@osijek.hr
telefax: (031) 229 180; 211 675

Zamjenica gradonačelnika: Danijela Lovoković, danijela.lovokovic@osijek.hr

Tajnica Grada: Jadranka Nikolov, jadranka.nikolov@osijek.hr

V. d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet te zaštitu okoliša: Milan Kamenko, milan.kamenko@osijek.hr

I vaš glas je važan!

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting